ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

จันทร์ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ ๑๗:๒๖
บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด เดินหน้าจัดกิจกรรม Samsung Innovation Campus - Coding Camp 2021 ค่ายโค้ดดิ้งออนไลน์หนึ่งวันเต็ม ซึ่งจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่สอง เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้ปูพื้นฐานและพัฒนาทักษะดิจิทัล พร้อมก้าวเข้าสู่โลกโค้ดดิ้ง โดยมีครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรมรวม 220 คน
ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

นางสาวปารมี ทองเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า "ซัมซุงมีความตั้งใจที่จะส่งเสริมและยกระดับการเรียนรู้ของเยาวชนไทยให้มีทักษะดิจิทัล ซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับโลกอนาคต และจากเสียงตอบรับที่ดีของค่ายออนไลน์โค้ดดิ้งในปีที่ผ่านมา ซัมซุงจึงจัดกิจกรรม Samsung Innovation Campus - Coding Camp 2021 ขึ้นอีกครั้ง เพื่อหวังที่จะอำนวยการเรียนรู้ให้เยาวชนและขยายผลลัพธ์ไปสู่นักเรียนมัธยมต้นในจำนวนที่มากขึ้น ทั้งยังหวังว่า คุณครูในฐานะผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์กิจกรรมจะสามารถนำกระบวนการไปปรับใช้และต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณในห้องเรียน เพื่อปูพื้นฐานและผลักดันทักษะด้านโค้ดดิ้งให้กับนักเรียนในรุ่นต่อไปได้อีกด้วย"

ทั้งนี้ ค่าย SIC Coding Camp 2021 เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการ Samsung Innovation Campus โครงการเพื่อสังคมของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด ที่มีจุดประสงค์ในการจุดประกายความสนใจด้านโค้ดดิ้งให้กับเยาวชนไทย ผ่านการเรียนรู้โค้ดดิ้งและการเขียนโปรแกรมขั้นพื้นฐาน ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตรวิชาวิทยาการคำนวณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โดยหลักสูตรในค่ายประกอบด้วย 4 เนื้อหาสำคัญ ได้แก่ 1) การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 2) ฝึกออกแบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนด้วยผัง Flowchart 3) ความเข้าใจพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (General-Purpose Computing) และ 4) ฝึกเขียนโค้ดภาษาไพธอน (Python) โดยนักเรียนจะได้ฝึกสร้างสรรค์ผลงานคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจากการเขียนโค้ดด้วยตนเอง ปิดท้ายด้วยการรับฟังประสบการณ์การเรียนสายโค้ดดิ้งจากรุ่นพี่ศิษย์เก่าโครงการ Samsung Innovation Campus

สำหรับรูปแบบของค่าย Coding Camp ในครั้งนี้ ทางโครงการฯ ปรับกระบวนการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ 100% เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดำเนินการเรียนการสอนผ่านโปรแกรม Zoom VDO Conference ที่มีทีมวิทยากรและพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาตลอดกิจกรรม

ค่าย Samsung Innovation Campus - Coding Camp 2021 ได้มีการคัดเลือกโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 10 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนเซนต์เมรี่ จ.อุดรธานี โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ โรงเรียนเตรียมศึกษาวิทยา จ.ปัตตานี โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนปงรัชดาภิเษก จ.พะเยา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต จ.ปทุมธานี โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพฯ และโรงเรียนอุทัยวิทยาคม จ.อุทัยธานี รวมมีนักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรม 220 คน

เด็กหญิงฉัตรรวี หาพร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอุทัยวิทยาคม กล่าวว่า "ค่ายนี้เป็นโครงการที่ดีมากๆ ค่ะ ทำให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโค้ดดิ้งมากขึ้น วิทยากรสอนละเอียด เข้าใจง่าย สนุก ไม่รู้สึกเบื่อเลย และเนื้อหาของค่ายตรงกับหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่ตอนนี้ หนูสนใจค่ายนี้ตั้งแต่ทราบข่าวจากคุณครู ยิ่งพอรู้ว่าจัดขึ้นโดยซัมซุงยิ่งตัดสินใจเข้าร่วมอย่างไม่ลังเลเลยค่ะ หวังว่าทางซัมซุงจะยังคงจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ต่อไป และถ้ามีโอกาสหนูก็อยากจะเข้าร่วมโครงการนี้อีกครั้งค่ะ"

นายแก่นฝาง แก้วสุพรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า "สิ่งที่ผมประทับใจในค่ายนี้คือการเรียบเรียงเนื้อหาการเรียนการสอนได้เข้าใจง่าย ได้ความรู้ทั้งในเรื่อง Abstraction, Flowchart, ประวัติศาสตร์คอมพิวเตอร์ และการเขียนภาษาไพธอน นอกจากนี้ยังมีแบบฝึกหัดคั่นระหว่างบทเรียน ทำให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมลงมือปฎิบัติจริง และช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ดีขึ้นมาก ส่วนตัวผมสนใจจะเรียนต่อสายโค้ดดิ้งจึงคิดว่าจะนำความรู้เรื่องการเรียนพื้นฐานภาษาไพธอนครั้งนี้ไปต่อยอดในอนาคต และอยากให้ซัมซุงจัดโครงการดีๆ แบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ เพื่อที่เพื่อนๆ คนอื่นจะได้มีโอกาสเรียนรู้เรื่องโค้ดดิ้งเช่นเดียวกันกับผมครับ"

นอกจากนี้ ซัมซุงยังมีกิจกรรมในโครงการ Samsung Innovation Campus สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงปิดภาคการศึกษา โดยเป็นการอบรมโค้ดดิ้งในหลักสูตรเข้มข้น เพื่อปูทางสู่การเรียน Coding & Programming ในระดับที่สูงขึ้น สำหรับนักเรียนที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่ www.facebook.com/samsungsicth

ที่มา: เวเบอร์ แชนด์วิค

ซัมซุง จัดค่าย SIC Coding Camp ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 มุ่งเสริมความรู้ เปิดประตูสู่โลกโค้ดดิ้งให้เยาวชนไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ 'ตราเพชร' ขยายช่องทางขายผ่านร้านไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
๑๗:๓๙ SWC ติดสปีดแบรนด์ Hokkaido เร่งขยายช่องทางขายรับเทรนด์สุขภาพบูม เปิดสาขาแห่งใหม่ โมเดล 'Modern Japan Dessert Cafe' ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ส่งผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ โยเกิร์ต
๑๗:๒๖ ศุภาลัย เจาะตลาดคอนโดฯ ใหม่ ส่องทำเลศักยภาพ สามเสน-ราชวัตร เผยความท้าทายไตรมาสสุดท้ายปี 64
๑๖:๒๗ อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ
๑๗:๑๐ ONEE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น และช่วงระยะเวลาจองชื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26
๑๗:๑๙ ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 46%
๑๗:๒๓ สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่ประมง หดตัว 3.0%
๑๗:๑๓ BISSELL(R) เปิดตัว หวังอี้ป๋อ โกลบอลพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นกำจัดเชื้อโรค
๑๗:๔๑ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิดพัฒนาโครงการ Eco Industrial Town พร้อมต่อยอดสู่เมืองอัจฉริยะ SMART
๑๖:๒๗ PROEN ปลื้ม! โครงการ Hand on Lab by VMware SD-WAN สุดยอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เครือข่ายระดับโลก