เอสซีจี เคมิคอลส์ ห่วงใย อสม. เดินหน้ามอบชุดยกการ์ด ให้ อสม. ลงพื้นที่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19

จันทร์ ๐๖ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๙:๐๗
เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินเคียงข้างบุคลากรทางการแพทย์และชุมชนให้ผ่านวิกฤตโควิด 19 นี้ไปด้วยกันอย่างต่อเนื่อง โดยเล็งเห็นว่าอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. เป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่ช่วยเหลือและดูแลชุมชนในพื้นที่ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิด 19 ดังนั้น เพื่อช่วยยกระดับความปลอดภัยให้กับ อสม. ในพื้นที่ 5 เทศบาล จ.ระยอง ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงได้ส่งมอบ "ชุดยกการ์ด อสม." ประกอบด้วยอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด 19 อาทิ หน้ากากอนามัย สเปรย์แอลกอฮอล์ รวม 1,200 ชุด มูลค่ากว่า 300,000 บาท ทั้งนี้ ได้มอบให้กับตัวแทน อสม. ของแต่ละเทศบาล เพื่อนำไปส่งต่อให้กับ อสม. ในพื้นที่ ซึ่งจะช่วยให้ อสม. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นใช้อย่างเพียงพอ ช่วยลดความเสี่ยงระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
เอสซีจี เคมิคอลส์ ห่วงใย อสม. เดินหน้ามอบชุดยกการ์ด ให้ อสม. ลงพื้นที่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองมาบตาพุด กล่าวว่า "สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ในปัจจุบันนั้น มีการกระจายตัวอย่างรวดเร็ว และสามารถติดเชื้อได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ซึ่งกลุ่ม อสม. เป็นด่านหน้าในการช่วยเหลือชุมชน ทำหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยให้ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยติดต่อหาเตียงให้กับผู้ติดเชื้อโควิด 19 หรือแม้แต่การลงพื้นที่ไปตามชุมชนเพื่อสำรวจรายชื่อผู้ที่ต้องได้รับวัคซีน จึงเป็นกลุ่มบุคลากรที่มีความเสี่ยงสูงมาก ดังนั้น ชุดยกการ์ด อสม. ที่ทางเอสซีจี เคมิคอลส์ได้มอบให้ด้วยความห่วงใยในครั้งนี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมาก และช่วยให้ อสม. สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้น"

นางสาวน้ำทิพย์ สำเภาประเสริฐ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารแบรนด์และกิจการเพื่อสังคม เอสซีจี เคมิคอลส์ กล่าวว่า "นอกเหนือจากบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานอย่างหนักเพื่อช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 เอสซีจี เคมิคอลส์ ยังตระหนักถึงความทุ่มเทและความเสียสละของกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นอีกพลังสำคัญ เป็นจิตอาสาที่ช่วยดูแล ป้องกัน รวมทั้งให้ความช่วยเหลือชุมชนในพื้นที่ ซึ่งการปฏิบัติงานของกลุ่ม อสม. ถือว่ามีความเสี่ยงสูง เนื่องจากต้องลงพื้นที่และพบปะพูดคุยกับชุมชน ดังนั้น เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงจัดทำ "ชุดยกการ์ด อสม." ประกอบด้วยอุปกรณ์ที่จำเป็นอย่างเช่น หน้ากากอนามัย และสเปรย์แอลกอฮอล์ โดยได้มอบให้กับ อสม. ครอบคลุม 5 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลเนินพระ เทศบาลตำบลทับมา และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา ทั้งนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ ขอส่งกำลังใจและความห่วงใยไปถึงบุคลากรด่านหน้าทุกท่านให้ปลอดภัย และเชื่อว่าเราจะผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันโดยเร็ว"

นายวิชียร ศักดิ์เจริญ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน เทศบาลเมืองมาบตาพุด ตัวแทน อสม. กล่าวว่า "ภารกิจที่สำคัญของ อสม. คือ ในช่วงสถานการณ์ปกติจะมีหน้าที่ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน เช่นการเข้าไปช่วยตรวจวัดอาการหรือตรวจสุขภาพเบื้องต้น สำหรับช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด 19 ทาง อสม. จะมีภารกิจเพิ่มเติมคือการลงไปยังพื้นที่ชุมชนเพื่อทำการตรวจเชิงรุกให้กับกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยง และการตรวจคัดกรองตามงานกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน การได้รับชุดยกการ์ด อสม. จากเอสซีจี เคมิคอลส์ จึงช่วยให้ อสม. มีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับลงพื้นที่ได้อย่างเพียงพอ ทำให้ลงพื้นที่ได้ต่อเนื่อง ช่วยให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมั่นใจ"

สำหรับ อสม. ในพื้นที่ 5 เทศบาล จ.ระยอง มีจำนวนทั้งสิ้น 1,148 คน แบ่งเป็น เทศบาลเมืองมาบตาพุด จำนวน 551 คน เทศบาลตำบลบ้านฉาง จำนวน 140 คน เทศบาลตำบลเนินพระ จำนวน 151 คน เทศบาลตำบลทับมา จำนวน 200 คน และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จำนวน 106 คน

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ [email protected]: @scgnewschannel

ที่มา: เอสซีจี

เอสซีจี เคมิคอลส์ ห่วงใย อสม. เดินหน้ามอบชุดยกการ์ด ให้ อสม. ลงพื้นที่อย่างมั่นใจ ปลอดภัยจากโควิด 19

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก