สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง

พฤหัส ๐๙ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๖:๕๓
คณะกรรมการสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) และผู้แทนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกัญชง ร่วมการประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง ผ่านระบบออนไลน์ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมี ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมมิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุม และอภิปรายร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมกัญชา และกัญชง
สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย ร่วมประชุมรับฟัง-แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กัญชง

นางพรทิพย์ อัษฎาธร รักษาการนายกสมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย (TIHTA) เผยว่าทางสมาคมฯ จะร่วมผลักดันให้กัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ ตามโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวม BCG Model ที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ 3 มิติไปพร้อมกัน ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ( Bio economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพื่อขับเคลื่อนระบบนิเวศธุรกิจกัญชง (Hemp Ecosystem) ในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้ยั่งยืน อีกทั้งได้นำเสนอแนวทางช่วยส่งเสริมพืชสมุนไพรกัญชง ให้ก้าวสู่ตลาดอุตสาหกรรมแบบยั่งยืน ดังนี้ (1.) คุณภาพของวัตถุดิบแหล่งปลูกที่มีคุณภาพ (2.) ความเชื่อมั่นในมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดอุตสาหกรรม (3.) นวัตกรรมแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าการตลาดโดยการร่วมกับพืชสมุนไพรไทย ที่ต่างประเทศยังไม่มี (4.) การตั้งราคาเหมาะสมกับกลุ่มสินค้าและผลิตภัณฑ์ (5.) ความร่วมมือกับผู้ประกอบการ หรือแบรนด์ชื่อดังส่งเสริมด้านการเข้าถึงผู้บริโภคได้เร็วขึ้น (6.) การขับเคลื่อนด้านการศึกษา และส่งต่อองค์ความรู้ทุกภาคส่วน รวมทั้งประชาชนทั่วไป (7.) การจัดงานแสดงสินค้าเพื่อส่งเสริมและเพิ่มช่องทางการตลาด และง่ายต่อการเข้าถึงของผู้บริโภค (8.) การขับเคลื่อนธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างให้กัญชงมีจุดแข็งในการนำไปใช้ที่ชัดเจน

ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานในที่ประชุมได้สรุปแนวทางความร่วมมือในประเด็นต่างๆ ได้ดังนี้

  1. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานข้อมูล (Database) ของห่วงโซ่อุปทาน (ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ) เพื่อให้สามารถกำหนด Demand / Supply และ Target Market ได้ โดยได้จัดตั้งศูนย์ประสานข้อมูลไว้ที่ โรงงานยาสูบ เรียบร้อยแล้ว โดยให้ทางสมาคมประสานงานภาพรวม
  2. การให้คำปรึกษาผ่านหน่วยพัฒนารูปแบบธุรกิจ (Business Model Development Unit Consultation) แบ่งออกเป็น (2.1) Knowledge / Training (2.2) Product Development (2.3) Lab / R&D (2.4) Revenue & Sustainability โดยให้ทางสมาคมเป็นผู้ดำเนินงาน
  3. การจำแนกประเภทสินค้า (Product Classification) โดยการจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ (Statistic Advise & Mono call Assistant) ได้แก่ Target Product Profile, Dossier Requirement, Milestone, Guideline and Procedure และ Regulations โดยให้ทาง อย.เป็นผู้ดำเนินงาน
  4. การกำหนดราคากลาง (Pricing) ในด้านโครงสร้างราคา และต้นทุนการปลูก โดยให้ทางสมาคมเป็นผู้ดำเนินงาน
  5. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับประสานเรื่องปรับกฏระเบียบในแต่ละผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามสากลและในเชิงธุรกิจ ที่ยังคุ้มครองผู้บริโภคได้

นอกจากนั้นในที่ประชุมยังมีรายงานความเคลื่อนไหวการดำเนินงานขับเคลื่อนพืชกัญชา กัญชงในภาคอุตสาหกรรม ด้านกฎหมาย ข้อกำหนด และการขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแล และร่วมหารือกันในประเด็นต่างๆ รวมถึงปัญหาอุปสรรค ของผู้ประกอบการรายต่างๆ ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานผลักดันอุตสาหกรรมกัญชงให้เป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ที่มา: สมาคมการค้าอุตสาหกรรมกัญชงไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์