"คลินิกกฎหมาย" นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรม กฎหมายเพื่อผู้บริโภค

อังคาร ๑๔ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๕:๕๘
คลินิกกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมกับ กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานประจำจังหวัดพะเยา สภาองค์กรของผู้บริโภค ร่วมกันจัดกิจกรรม เวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในหัวข้อ "กฎหมายเพื่อผู้บริโภค : การคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค คดีผู้บริโภค และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท" วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ปฏิบัติหน้าที่ ยุติธรรมจังหวัดพะเยา นางเสาวลักษณ์ กิตติวงศ์ เป็นประธานในการกล่าวเปิดกิจกรรมในครั้งนี้
คลินิกกฎหมาย นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรม กฎหมายเพื่อผู้บริโภค

กิจกรรมเวทีพัฒนาศักยภาพแกนนำสภาองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ถือเป็นบูรณาการของเครือข่ายทางสังคมสถาบันหน่วยงานภาคเครือข่ายทุกทุกหน่วยงาน และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน(มหาวิทยาลัยพะเยา) ตำบลแม่กา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และคณะทำงานศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้ทำงานร่วมกันโดยใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกในการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาท เพื่อยุติปัญหาด้วยสันติวิธี นำไปสู่การปรองดองสมานฉันท์ของสังคม นำไปสู่ ความรัก ความเข้าใจ ในการแก้ไขปัญหาลดความรุนแรงความแตกแยกในสังคม ลดปริมาณคดีอาชญากรรมและคดีอื่น ๆ เกิดความสันติสุข ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม ให้กับประชาชนในจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม งามเมืองสกุล กล่าวว่า "คลินิกกฎหมาย ได้ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของเครือข่าย และผู้ที่ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทในชุมชน ให้ตอบสนองภารกิจอำนวยความยุติธรรมในการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ได้รับและเข้าถึงความเป็นธรรมได้อย่างง่ายรวดเร็ว ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคี ของคนในชุมชน สร้างศูนย์กลางการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน อีกทั้งยังเป็นส่วนของการศึกษา และนำไปพัฒนาเป็นต้นแบบของการดำเนินงานไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ในอนาคตต่อไป"

Facebook:ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตำบลแม่กา (มหาวิทยาลัยพะเยา) อำเภอเมือง จังหวัดพะเยาwww.facebook.com/…ร์ : www.law.u/….ac.th/

ที่มา: มหาวิทยาลัยพะเยา

คลินิกกฎหมาย นิติศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอบรม กฎหมายเพื่อผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๑๖ ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าร่วมการสำรวจขององค์การอนามัยโลก โดยมหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จ เกรนาดา ระบุว่าเราทุกคนมีส่วนรับผิดชอบในการดูแลสุขภาพจิต
๑๓:๕๕ MFC ชูกองทุน MCONVERT ลงทุน Global Convertible Bonds ลดความเสี่ยงเมื่อตลาดหุ้นผันผวน รับผลตอบแทนสูงเมื่อตลาดหุ้นขาขึ้น ทางเลือกโอกาสในการลงทุนธุรกิจที่เติบโต สู่เศรษฐกิจยุคใหม่ IPO: 20 - 27 ต.ค.
๑๓:๒๘ เกษตรฯ เปิดรับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช ชุดใหม่ 12 ตำแหน่ง
๑๓:๐๘ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์กรุงเทพฯ จัดงานพิธีไหว้ครูออนไลน์
๑๓:๒๗ Kevin Hu จากหัวเว่ยชี้เครือข่ายคลาวด์อัจฉริยะกระตุ้นการเติบโตใหม่
๑๓:๕๗ นครฉงชิ่งของจีนสร้างโครงข่ายรถไฟสุดยิ่งใหญ่ ปูทางเพื่ออนาคตของประชาชน
๑๑:๐๔ ฮั่วเซ่งเฮง ผนึกกำลัง ไทยพาณิชย์ ส่งแอปพลิเคชัน GOLD NOW แพลตฟอร์มซื้อ-ขายทองคำตัวใหม่ล่าสุด ไม่ต้องวางหลักประกันซื้อขายทอง
๑๑:๐๐ ไทย-จีนจับมือร่วมกันวางแผนเชิงพื้นที่ทางทะเล สร้างสมดุลให้กับการปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลและการขยายตัวของเศรษฐกิจสีน้ำเงิน
๑๑:๐๐ PREB ยังคงสตรอง
๑๑:๔๗ เกรท วอลล์ มอเตอร์ จัดงาน GWM Partner Meeting 2021 เชิญพันธมิตรทางธุรกิจอัปเดตแผนการดำเนินงาน พร้อมลงนามข้อตกลงกับ 13 พาร์ทเนอร์ใหม่