Thaitrade เผยตัวเลขซื้อขายสินค้าออนไลน์พุ่ง ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท ข้าว/ชิ้นส่วนยานยนต์ ติดโผยอดนิยม

พฤหัส ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๘
Thaitrade.com เว็บไซต์การค้าออนไลน์ระหว่างประเทศ โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รวบรวมสินค้าส่งออกคุณภาพของไทย เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ประกอบการไทยเข้าถึงผู้ซื้อทั่วโลก สรุปภาพรวมการซื้อขายผ่านอีคอมเมิร์ซว่า มูลค่าการซื้อขายสินค้าออนไลน์ในปีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 - 2564 ปัจจุบัน สร้างมูลค่ารวมทั้งสิ้น 9,767 ล้านบาท โดยปี พ.ศ.2563 ที่ผ่านมา มีมูลค่าซื้อขายรวม 1,790.85 ล้านบาท ส่วนปี พ.ศ. 2564 (ม.ค.-ส.ค.64) มูลค่าซื้อขายรวม 1,272.22 ล้านบาท โดยมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ Thaitrade.com รวม 12,108,138 ราย เป็นคนไทย 29.46% และ ชาวต่างชาติ 70.54% สำหรับความคาดหมายในปี พ.ศ. 2565 นี้ Thaitrade.com ตั้งเป้าหมายว่าการซื้อขายออนไลน์น่าจะทะยานพุ่งสูงขึ้น โดยคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายราว 12,000 ล้านบาท
Thaitrade เผยตัวเลขซื้อขายสินค้าออนไลน์พุ่ง ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท ข้าว/ชิ้นส่วนยานยนต์ ติดโผยอดนิยม

เมื่อเจาะข้อมูลผู้ซื้อชาวต่างชาติจำนวน 216,533 ราย พบว่ามียอดผู้ซื้อสินค้าออนไลน์เรียงตามลำดับ ดังนี้

  • อันดับ 1 สหรัฐอเมริกา มูลค่า 251.54 ล้านบาท คิดเป็น 14.05% สินค้าที่นิยมได้แก่ ทุเรียนแช่แข็ง, น้ำจิ้มสุกี้, ข้าวหอมมะลิ
  • อันดับ 2 เวียดนาม มูลค่า 172.35 ล้านบาท คิดเป็น 9.63% สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, ขนมบิกิต, ข้าว
  • อันดับ 3 อังกฤษ มูลค่า 148.01 ล้านบาท คิดเป็น 8.27% สินค้าที่นิยม ได้แก่ เครื่องหอม, น้ำจิ้มสุกี้, สับปะรดกระป๋อง
  • อันดับ 4 อียิปต์ มูลค่า 89.08 ล้านบาท คิดเป็น 4.97% สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นส่วนยานยนต์, ทูน่ากระป๋อง

อันดับ 5  สาธารณรัฐประชาชนจีน  มูลค่า 86.83 ล้านบาท  คิดเป็น 4.85% สินค้าที่นิยม ได้แก่  น้ำมะพร้าว, ทองม้วน, หมอนยางพารา

รายการสินค้าที่ได้รับความนิยมสูงสุดเรียงลำดับ ดังนี้  อาหารและเครื่องดื่ม มูลค่า 957.66 ล้านบาท คิดเป็น 53.48%   อะไหล่รถยนต์ มูลค่า 257.73 ล้านบาท คิดเป็น 14.39%    สินค้าอุปโภคบริโภค  มูลค่า 169.29 ล้านบาท  คิดเป็น 9.45%   สินค้ากีฬาและความบันเทิง  มูลค่า 28.01 ล้านบาท  คิดเป็น 1.56%   และ สินค้าเกษตร มูลค่า 24.92 ล้านบาท คิดเป็น 1.39%

ส่วนสมาชิกผู้ขายบนเว็บไซต์ Thaitrade.com จำนวนทั้งหมด 25,602 ราย มีสินค้ารวมทั้งสิ้น 184,729 รายการ แบ่งตามภูมิภาคต่าง ๆ ดังนี้

  • ภาคเหนือ จำนวน 972 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ เครื่องเรือนทำด้วยไม้, น้ำผึ้งดอกลำไย, ข้าวโพดกระป๋อง
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 846 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ น้ำมันดาวอินคา, น้ำจิ้มสุกี้, กะทิกระป๋อง
  • ภาคกลาง จำนวน 19,757 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ ชิ้นล็อคยางอะไหล่, เครื่องหอม, ข้าวหอมมะลิ
  • ภาคตะวันออก จำนวน 1,418 ราย สินค้าที่นิยม ได้แก่ อะไหล่ยานยนต์, ข้าว, หมอนยางพารา
  • ภาคใต้ จำนวน 788 ราย สินค้าที่นิยมได้แก่ เนื้อปู
  • ภาคตะวันตก จำนวน 366 ราย สินค้าที่นิยมได้แก่ ลูกเดือยอบแห้ง

ข้างต้นเป็นการซื้อขายแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ที่เน้นการซื้อขายสินค้าล็อตใหญ่ ส่วนบริการการค้าออนไลน์แบบขายปลีก (B2C) หรือ Thaitrade.com SOOK ก็สามารถทำมูลค่าซื้อขายรวม 1,477,205 บาท โดยสินค้าที่ขายดี ได้แก่ 1. ชาเขียว ชาคาโมมายด์ 2. ขนมขบเคี้ยว/มะม่วงอบแห้งและทุเรียนแช่แข็ง 3. สินค้าสุขภาพและความงาม จำนวนผู้ซื้อชาวต่างชาติที่มีการสั่งซื้อสินค้าสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่ ออสเตรเลีย คูเวต และ บรูไน

สำหรับการเจรจาจับคู่ธุรกิจผ่านช่องทางออนไลน์ (Online Business Matching : OBM) เมื่อปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ประมาณการยอดขายรวม 14,475.90 ล้านบาท และในปี พ.ศ.2564 ตั้งเป้าประมาณการยอดขายจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจอยู่ที่ 15,905.19 ล้านบาท มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 116 ครั้ง คู่เจรจารวม 3,507 คู่ ทั้งนี้มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจที่ได้ดำเนินการแล้วตั้งแต่ ม.ค.- ส.ค.64 สร้างยอดขายได้ทั้งสิ้น 11,494.25 ล้านบาท มีผู้นำเข้า 1,047 ราย ผู้ส่งออก 1,709 ราย ผ่านการเจรจาจับคู่ธุรกิจจำนวน 59 ครั้ง เจรจาจับคู่ธุรกิจได้ทั้งสิ้น 3,745 คู่ ซึ่งแผนการดำเนินการต่อไประหว่างเดือน ก.ย.-ธ.ค.64 นี้ ประมาณการยอดขายรวม 3,625 ล้านบาท ผ่านการเจรจารวม 37 ครั้ง จับคู่เจรจา 630 คู่

โดยข้อมูลเชิงลึกจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจพบว่า ภูมิภาคเอเชียมีมูลค่าการเจรจาจับคู่ธุรกิจสูงสุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 8,506.32 ล้านบาท โดยเป็นผู้นำเข้า 834 ราย และผู้ส่งออก 1,268 ราย ส่วนประเทศที่มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจสูงสุด คือประเทศจีน รองลงมาคือ อินเดีย ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ และประเทศอื่น ๆ สินค้าที่ได้รับการรับความนิยมจากการเจรจาจับคู่ธุรกิจ อันดับหนึ่ง คือ อาหาร ทำยอดขายรวม 3,843.17 ล้านบาท อันดับสอง คือ ผลไม้ ทำยอดขายรวม 3,298.34 ล้านบาท อันดับสามสินค้าฮาลาล ยอดขายรวม 179.72 ล้านบาท อันดับสี่ สินค้าเครื่องมือแพทย์ ยอดขายรวม 119.46 ล้านบาท

ในขณะที่ภูมิภาคยุโรป อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ตะวันออกกลาง มียอดการเจรจาซื้อขายจับคู่ธุรกิจรวมทั้งสิ้น 2,987.93 ล้านบาท เป็นผู้นำเข้า 213 ราย และ ผู้ส่งออก 441 ราย  โดยยุโรปมีมูลค่าการซื้อขายรวม 361.6 ล้านบาท  อเมริกาเหนือ  237.62 ล้านบาท   ลาตินอเมริกา 164.42 ล้านบาท  ตะวันออกกลาง  815.24 ล้านบาท  และ แอฟริกา  1,409.05 ล้านบาท  สินค้าที่ได้รับความนิยม ได้แก่ สินค้าฮาลาล ยอดขายรวม 2,160.23 ล้านบาท อาหาร ยอดขายรวม  329.63 ล้านบาท ผลไม้ ยอดขายรวม 180.32 ล้านบาท  ชิ้นส่วนยานยนต์  ยอดขายรวม 60.46 ล้านบาท  เครื่องมือแพทย์ ยอดขายรวม 18.25 ล้านบาท และ สินค้าอื่น ๆ ยอดขายรวม 239.04  ล้านบาท

เกี่ยวกับ Thaitrade.com

Thaitrade.com คือเว็ปไซต์ B2B E-Marketplace อย่างเป็นทางการของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นในปี 2554 โดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าสำหรับผู้ส่งออกไทยภายใต้แนวคิดที่จะรวมสินค้าส่งออกของไทยไว้ในตลาดการค้าออนไลน์ และเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดสำหรับคู่ค้าจากทั่วโลกในการค้นหาสินค้าที่ต้องการจากประเทศไทย

 

ที่มา: พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น

Thaitrade เผยตัวเลขซื้อขายสินค้าออนไลน์พุ่ง ทำมูลค่ารวม 9,767 ล้านบาท ข้าว/ชิ้นส่วนยานยนต์ ติดโผยอดนิยม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ต.ค. ชัยวุฒิ เตรียมคลอด กม.บังคับขึ้นทะเบียนแพลตฟอร์มดิจิทัล คุ้มครองนักช้อปออนไลน์
๒๑ ต.ค. Menarini Group และ Radius Health ประกาศผลการศึกษาหลักเชิงบวกในการทดลองระยะ 3 จากโครงการ EMERALD เพื่อประเมินการใช้ยา Elacestrant
๒๑ ต.ค. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ขอเชิญร่วมกิจกรรมอบรมถ่ายภาพออนไลน์ การประกวดภาพถ่าย 'สัตว์มีค่า ป่ามีคุณ' ประจำปี 2564 ในหัวข้อ 'สร้างสรรค์ภาพถ่ายให้ได้ระดับโปร
๒๑ ต.ค. แม็คโคร ร่วมกับสถานทูตออสเตรเลีย ขนวัตถุดิบราคาดี รับเปิดประเทศ ฟื้นธุรกิจร้านอาหาร ปูพรมจัด Taste of Australia
๒๑ ต.ค. สนพ.มุกดาหาร จัดกิจกรรม วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ.2564
๒๑ ต.ค. ชวนสายรักสุขภาพบอกลาไลฟ์สไตล์ออกกำลังกายแบบเดิมๆ เตือนผิดวิธีอันตราย แนะเลือกใช้เทรนเนอร์มืออาชีพ
๒๑ ต.ค. พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว
๒๑ ต.ค. คาราบาวกรุ๊ป บริจาคเครื่องดื่มวิตามินซี วู้ดดี้ ซี ล็อค ร่วมส่งต่อ กล่องกำลังใจ ช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19 ในกิจกรรม Nine Entertain Birthday Charity ครบรอบ 19
๒๑ ต.ค. บัณฑิตพันธุ์ใหม่ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม ศึกษาดูงานออนไลน์ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด
๒๑ ต.ค. เอฟแอลเอส และ รัตนากร ลงนามข้อตกลงร่วมลงทุน เร่งการเติบโตด้านคลังสินค้าและบริการโลจิสติกส์