CGTN: จีนเรียกร้องสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้รวมใจเป็นหนึ่งในวาระครบรอบ 20 ปี

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๐๒๑ ๐๘:๑๐
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จีนได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) เสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับสร้างชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของการจัดตั้ง SCO ในปีนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทบทวนประวัติศาสตร์ความร่วมมือของ SCO และเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต ระหว่างการประชุมสภาผู้นำประเทศสมาชิก SCO ครั้งที่ 21 ณ เมืองดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน ซึ่งเป็นประธาน SCO ประจำปี 2564

นายสี จิ้นผิง กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์จากกรุงปักกิ่งว่า ขอให้ประเทศสมาชิก SCO ร่วมใจกันยกระดับความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า SCO กำลังเริ่มกระบวนการรับอิหร่านเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงรับซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และกาตาร์ เป็นคู่เจรจาใหม่

ความพยายามในการสร้าง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่"

คาซัคสถาน จีน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้ง SCO เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ที่เซี่ยงไฮ้ ต่อมาอินเดียและปากีสถานได้เข้าร่วมกลุ่มในปี 2560 ส่งผลให้มีประเทศสมาชิกรวม 8 ประเทศ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวชมเชย "การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง" ของ SCO รวมถึง "ความร่วมมือที่ผลิดอกออกผลและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย" ของประเทศสมาชิกตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา

"ด้วยจิตวิญญาณของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ความเสมอภาค การปรึกษาหารือ การเคารพในความหลากหลายของอารยธรรม และการพัฒนาร่วมกัน ส่งผลให้ SCO มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพของโลก การพัฒนาและความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนบุกเบิกสิ่งใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ" ประธานาธิบดีจีนกล่าว

เขากล่าวเสริมว่า ประเทศสมาชิก SCO ได้ร่วมกันส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมือง รับประกันความมั่นคงและเสถียรภาพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนความยุติธรรมระหว่างประเทศ

"เราเป็นกลุ่มแรกที่ออกมาเรียกร้องให้ต่อสู้กับการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการก่อความรุนแรง" นายสี จิ้นผิง กล่าว พร้อมกับตอกย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก SCO เพื่อควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติด การต่อต้านการก่อการร้าย และการควบคุมชายแดน  

"ชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน"

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า SCO ได้ก้าวมาถึง "จุดเริ่มต้นใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์" หลังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี พร้อมกับเรียกร้องให้พยายามสร้าง "ชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน" และทำประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลกและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาว

เขากล่าวว่า SCO ควรมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนความมั่นคงร่วมกัน ส่งเสริมการเปิดกว้างและการบูรณาการ ผลักดันการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสนับสนุนความเสมอภาคและความยุติธรรม

ประธานาธิบดีจีนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก SCO ยกระดับการหารือเรื่องนโยบาย การสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึงเคารพประเด็นทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้ SCO ยังคง "พัฒนาอย่างมั่นคง"  

"เราควรเชื่อมั่นในระบบของเรา ไม่ทะนงตัวว่าเหนือกว่าผู้อื่น และสนับสนุนแต่ละประเทศในการสำรวจเส้นทางการพัฒนาและรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศ" เขากล่าว "เราควรกำหนดอนาคตในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของประเทศด้วยมือของเราเอง"

"ภารกิจเร่งด่วนที่สุด"

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การต่อสู้กับโควิด-19 ยังคงเป็น "ภารกิจเร่งด่วนที่สุด" พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพยายามยกระดับความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาด ส่งเสริมการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และต่อต้านการทำให้ประเด็นการสืบหาต้นตอของโควิด-19 กลายเป็นเรื่องการเมือง

เขากล่าวว่า จีนมอบวัคซีนสำเร็จรูปและวัคซีนเข้มข้นราว 1.2 พันล้านโดสให้กว่า 100 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และจีนจะยกระดับความพยายามในการบรรลุเป้าหมายจัดหาวัคซีนรวม 2 พันล้านโดสให้ประเทศอื่น ๆ ในปีนี้

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคยุคหลังโควิด จีนจะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก SCO ให้ได้ถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ เขาประกาศว่าจีนจะจัดการฝึกอบรมอาชีพ 1,000 ครั้งเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนในประเทศสมาชิก SCO ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ความร่วมมือของ SCO ในประเด็นอัฟกานิสถาน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก SCO ลงมืออย่างจริงจังเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการก่อความรุนแรง ซึ่งรวมถึงขบวนการอิสลามเตอร์กิสถานตะวันออก (East Turkestan Islamic Movement: ETIM)

เขากล่าวถึง "ความท้าทายอันน่ากลัว" ที่อัฟกานิสถานต้องเผชิญหลังจากที่กองกำลังต่างชาติถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกSCO ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น SCO-Afghanistan Contact Group เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น

"เราต้องสนับสนุนให้อัฟกานิสถานวางกรอบการเมืองให้ครอบคลุมและเข้าที่เข้าทาง ใช้นโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างรอบคอบและพอเหมาะพอควร ต่อสู้กับการก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนา" เขาเน้นย้ำ

ทั้งนี้ กลุ่มตาลีบันบุกยึดกรุงคาบูลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา และประกาศจัดตั้งรัฐบาลรักษาการเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ โดยจีนได้เรียกร้องให้กลุ่มตาลีบันตัดสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมด รวมถึง ETIM และต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมดอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ขณะที่กลุ่มตาลีบันให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้ดินแดนอัฟกานิสถานถูกใช้เป็น "เครื่องมือต่อต้านใครหรือประเทศใดก็ตามในโลกนี้"

"ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ"

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตอกย้ำถึงบทบาทของ SCO ในการสนับสนุนความเสมอภาคและความยุติธรรมในโลก โดยกล่าวว่า "การแสดงอำนาจไม่ใช่วิธีรับมือกับกิจการระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ควรปฏิเสธการครอบครองอำนาจ การครอบงำ และการข่มเหงรังแกอย่างเด็ดขาด"

"เราต้องยึดมั่นในระบบพหุภาคีอย่างแท้จริง และต่อต้านการอ้างกฎเพื่อบั่นทอนความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและการแบ่งแยก" เขากล่าวเสริม

ในขณะที่ SCO เริ่มกระบวนการรับอิหร่านเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงรับซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และกาตาร์ เป็นคู่เจรจาใหม่ นายสี จิ้นผิง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า "ครอบครัว SCO ที่เติบโตขึ้น" จะมีบทบาทสำคัญในฐานะ "ผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลก และผู้รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ"

https://news.cgtn.com/news/2021-09-17/Xi-Jinping-addresses-SCO-meeting-via-video-link-13D3zqRd34k/index.htmlที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๕ ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC Premier Institution จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๑๖:๔๐ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญวันความปลอดภัยแห่งชาติ
๑๖:๒๗ แซ่บแบบดับเบิ้ล Sam Smith ดึงราชินีเพลงป็อป Madonna ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดเฟียซ VULGAR
๑๖:๐๘ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์เผยความสำเร็จในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2023
๑๖:๔๔ ฟิน ส่งท้ายฤดู ทุเรียนฟีเวอร์ ที่ห้องอาหารเวนตีซี พัสทิชเชอเรีย และซิงก์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๖:๓๐ วว. / สสว. ประชุมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จีน
๑๖:๒๗ ห้องอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี พ.ศ. 2566
๑๖:๐๔ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมมือกับคารูเซลล์ ให้บริการรับส่งสินค้าถึงมือผู้รับ พร้อมอำนวยความสะดวกสบายในสิงคโปร์
๑๕:๑๕ MTC ปลื้ม! หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ลบ. ขายเกลี้ยง นำเงินคืนหนี้-ลุยปล่อยกู้ ปั๊มพอร์ตสินเชื่อปี 66 โตเกิน 20%
๑๕:๒๘ 'TURBO' พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เคาะอัตราดอกเบี้ย 4.80% และ 5.40% ต่อปี เปิดจองซื้อ 20 - 22 มิ.ย.นี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 4