CGTN: จีนเรียกร้องสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้รวมใจเป็นหนึ่งในวาระครบรอบ 20 ปี

จันทร์ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๑๐
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา จีนได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิกองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Cooperation Organization: SCO) เสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมกับสร้างชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน

เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปีของการจัดตั้ง SCO ในปีนี้ นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทบทวนประวัติศาสตร์ความร่วมมือของ SCO และเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาในอนาคต ระหว่างการประชุมสภาผู้นำประเทศสมาชิก SCO ครั้งที่ 21 ณ เมืองดูชานเบ ประเทศทาจิกิสถาน ซึ่งเป็นประธาน SCO ประจำปี 2564

นายสี จิ้นผิง กล่าวผ่านวิดีโอลิงก์จากกรุงปักกิ่งว่า ขอให้ประเทศสมาชิก SCO ร่วมใจกันยกระดับความร่วมมือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอัฟกานิสถาน และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น

ประธานาธิบดีจีนกล่าวว่า SCO กำลังเริ่มกระบวนการรับอิหร่านเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงรับซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และกาตาร์ เป็นคู่เจรจาใหม่

ความพยายามในการสร้าง "ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่"

คาซัคสถาน จีน คีร์กีซสถาน รัสเซีย ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน ได้ร่วมกันประกาศจัดตั้ง SCO เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2544 ที่เซี่ยงไฮ้ ต่อมาอินเดียและปากีสถานได้เข้าร่วมกลุ่มในปี 2560 ส่งผลให้มีประเทศสมาชิกรวม 8 ประเทศ

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง กล่าวชมเชย "การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง" ของ SCO รวมถึง "ความร่วมมือที่ผลิดอกออกผลและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย" ของประเทศสมาชิกตลอดสองทศวรรษที่ผ่านมา

"ด้วยจิตวิญญาณของความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ผลประโยชน์ร่วมกัน ความเสมอภาค การปรึกษาหารือ การเคารพในความหลากหลายของอารยธรรม และการพัฒนาร่วมกัน ส่งผลให้ SCO มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสันติภาพของโลก การพัฒนาและความก้าวหน้าของมวลมนุษยชาติ ตลอดจนบุกเบิกสิ่งใหม่ทั้งในเชิงทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรูปแบบใหม่และสร้างชุมชนที่มีอนาคตร่วมกันเพื่อมวลมนุษยชาติ" ประธานาธิบดีจีนกล่าว

เขากล่าวเสริมว่า ประเทศสมาชิก SCO ได้ร่วมกันส่งเสริมความไว้เนื้อเชื่อใจกันทางการเมือง รับประกันความมั่นคงและเสถียรภาพ สร้างความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนา ตลอดจนสนับสนุนความยุติธรรมระหว่างประเทศ

"เราเป็นกลุ่มแรกที่ออกมาเรียกร้องให้ต่อสู้กับการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการก่อความรุนแรง" นายสี จิ้นผิง กล่าว พร้อมกับตอกย้ำความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก SCO เพื่อควบคุมการลักลอบค้ายาเสพติด การต่อต้านการก่อการร้าย และการควบคุมชายแดน  

"ชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน"

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า SCO ได้ก้าวมาถึง "จุดเริ่มต้นใหม่ในหน้าประวัติศาสตร์" หลังการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอด 20 ปี พร้อมกับเรียกร้องให้พยายามสร้าง "ชุมชน SCO ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นและมีอนาคตร่วมกัน" และทำประโยชน์ให้มากขึ้นเพื่อสันติภาพของโลกและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในระยะยาว

เขากล่าวว่า SCO ควรมุ่งมั่นในการยกระดับความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สนับสนุนความมั่นคงร่วมกัน ส่งเสริมการเปิดกว้างและการบูรณาการ ผลักดันการมีปฏิสัมพันธ์และการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งสนับสนุนความเสมอภาคและความยุติธรรม

ประธานาธิบดีจีนยังเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก SCO ยกระดับการหารือเรื่องนโยบาย การสื่อสาร และการประสานงาน รวมถึงเคารพประเด็นทางกฎหมายของแต่ละประเทศ เพื่อให้ SCO ยังคง "พัฒนาอย่างมั่นคง"  

"เราควรเชื่อมั่นในระบบของเรา ไม่ทะนงตัวว่าเหนือกว่าผู้อื่น และสนับสนุนแต่ละประเทศในการสำรวจเส้นทางการพัฒนาและรูปแบบการปกครองที่สอดคล้องกับสภาพของประเทศ" เขากล่าว "เราควรกำหนดอนาคตในการพัฒนาและสร้างความก้าวหน้าของประเทศด้วยมือของเราเอง"

"ภารกิจเร่งด่วนที่สุด"

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เน้นย้ำว่า การต่อสู้กับโควิด-19 ยังคงเป็น "ภารกิจเร่งด่วนที่สุด" พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกพยายามยกระดับความร่วมมือในการต่อสู้กับโรคระบาด ส่งเสริมการกระจายวัคซีนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง และต่อต้านการทำให้ประเด็นการสืบหาต้นตอของโควิด-19 กลายเป็นเรื่องการเมือง

เขากล่าวว่า จีนมอบวัคซีนสำเร็จรูปและวัคซีนเข้มข้นราว 1.2 พันล้านโดสให้กว่า 100 ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ และจีนจะยกระดับความพยายามในการบรรลุเป้าหมายจัดหาวัคซีนรวม 2 พันล้านโดสให้ประเทศอื่น ๆ ในปีนี้

นายสี จิ้นผิง กล่าวว่า เพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจในภูมิภาคยุคหลังโควิด จีนจะพยายามเพิ่มมูลค่าการค้ากับประเทศสมาชิก SCO ให้ได้ถึง 2.3 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วง 5 ปีข้างหน้า

นอกจากนี้ เขาประกาศว่าจีนจะจัดการฝึกอบรมอาชีพ 1,000 ครั้งเพื่อช่วยบรรเทาความยากจนในประเทศสมาชิก SCO ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

ความร่วมมือของ SCO ในประเด็นอัฟกานิสถาน

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก SCO ลงมืออย่างจริงจังเพื่อต่อต้านการก่อการร้าย การแบ่งแยกดินแดน และการก่อความรุนแรง ซึ่งรวมถึงขบวนการอิสลามเตอร์กิสถานตะวันออก (East Turkestan Islamic Movement: ETIM)

เขากล่าวถึง "ความท้าทายอันน่ากลัว" ที่อัฟกานิสถานต้องเผชิญหลังจากที่กองกำลังต่างชาติถอนทหารออกจากอัฟกานิสถาน พร้อมกับเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกSCO ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จากแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น SCO-Afghanistan Contact Group เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านในประเทศให้เป็นไปอย่างราบรื่น

"เราต้องสนับสนุนให้อัฟกานิสถานวางกรอบการเมืองให้ครอบคลุมและเข้าที่เข้าทาง ใช้นโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างรอบคอบและพอเหมาะพอควร ต่อสู้กับการก่อการร้ายทุกรูปแบบ มีสัมพันธไมตรีกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งเดินหน้าสู่การสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนา" เขาเน้นย้ำ

ทั้งนี้ กลุ่มตาลีบันบุกยึดกรุงคาบูลเมื่อวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา และประกาศจัดตั้งรัฐบาลรักษาการเมื่อช่วงต้นเดือนนี้ โดยจีนได้เรียกร้องให้กลุ่มตาลีบันตัดสัมพันธ์กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมด รวมถึง ETIM และต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายทั้งหมดอย่างเด็ดเดี่ยวกล้าหาญ ขณะที่กลุ่มตาลีบันให้คำมั่นว่าจะไม่ยอมให้ดินแดนอัฟกานิสถานถูกใช้เป็น "เครื่องมือต่อต้านใครหรือประเทศใดก็ตามในโลกนี้"

"ผู้รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ"

ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ตอกย้ำถึงบทบาทของ SCO ในการสนับสนุนความเสมอภาคและความยุติธรรมในโลก โดยกล่าวว่า "การแสดงอำนาจไม่ใช่วิธีรับมือกับกิจการระหว่างประเทศ ขณะเดียวกันก็ควรปฏิเสธการครอบครองอำนาจ การครอบงำ และการข่มเหงรังแกอย่างเด็ดขาด"

"เราต้องยึดมั่นในระบบพหุภาคีอย่างแท้จริง และต่อต้านการอ้างกฎเพื่อบั่นทอนความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศจนก่อให้เกิดการเผชิญหน้าและการแบ่งแยก" เขากล่าวเสริม

ในขณะที่ SCO เริ่มกระบวนการรับอิหร่านเข้าเป็นสมาชิก รวมถึงรับซาอุดีอาระเบีย อียิปต์ และกาตาร์ เป็นคู่เจรจาใหม่ นายสี จิ้นผิง ได้แสดงความเชื่อมั่นว่า "ครอบครัว SCO ที่เติบโตขึ้น" จะมีบทบาทสำคัญในฐานะ "ผู้สร้างสันติภาพของโลก ผู้ส่งเสริมการพัฒนาทั่วโลก และผู้รักษาความสงบเรียบร้อยระหว่างประเทศ"

news.cgtn.com/…ex.htmlที่มา:  พีอาร์นิวส์ไวร์/อินโฟเควสท์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ 'ตราเพชร' ขยายช่องทางขายผ่านร้านไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
๑๗:๓๙ SWC ติดสปีดแบรนด์ Hokkaido เร่งขยายช่องทางขายรับเทรนด์สุขภาพบูม เปิดสาขาแห่งใหม่ โมเดล 'Modern Japan Dessert Cafe' ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ส่งผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ โยเกิร์ต
๑๗:๒๖ ศุภาลัย เจาะตลาดคอนโดฯ ใหม่ ส่องทำเลศักยภาพ สามเสน-ราชวัตร เผยความท้าทายไตรมาสสุดท้ายปี 64
๑๖:๒๗ อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ
๑๗:๑๐ ONEE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น และช่วงระยะเวลาจองชื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26
๑๗:๑๙ ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 46%
๑๗:๒๓ สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่ประมง หดตัว 3.0%
๑๗:๑๓ BISSELL(R) เปิดตัว หวังอี้ป๋อ โกลบอลพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นกำจัดเชื้อโรค
๑๗:๔๑ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิดพัฒนาโครงการ Eco Industrial Town พร้อมต่อยอดสู่เมืองอัจฉริยะ SMART
๑๖:๒๗ PROEN ปลื้ม! โครงการ Hand on Lab by VMware SD-WAN สุดยอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เครือข่ายระดับโลก