สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๐๘:๔๖
สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) จัดงานสัมมนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลผลการสำรวจและจัดทำดัชนีตัวชี้วัดด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 พร้อมแสดงเจตจำนงเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง สดช. กับ 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.), สำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.), สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (สศด.), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.), และสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดยในส่วนของ สอวช. มี ดร. กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการ สอวช. เป็นผู้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ในลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดข้อมูลมาตรฐานในการศึกษาวิเคราะห์ Digital Outlook ของประเทศไทย ครอบคลุมทุกมิติด้านการพัฒนาดิจิทัลของประเทศและสอดคล้องกับการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการกำหนดแนวทางการจัดเก็บ สำรวจ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูล และแนวทางการศึกษาด้านพัฒนาดิจิทัลแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการด้านการศึกษาวิเคราะห์ Digital Outlook ของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีเอกภาพ และเพื่อให้ทุกหน่วยงานที่ทำข้อตกลงร่วมกันมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐที่มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันตามหลักธรรมาภิบาล ตลอดจนยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล นำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีระบบการทำงานและข้อมูลเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยนำผลการศึกษา Digital Outlook ของประเทศไทย รวมถึงข้อมูลและชุดข้อมูลในการศึกษา ไปใช้ในการบริหารราชการตามอำนาจและหน้าที่ต่อไป

สำหรับขอบเขตความร่วมมือของ สอวช. จะรับผิดชอบการดำเนินการ ในการร่วมกำหนดและจัดทำมาตรฐานชุดข้อมูลในการศึกษาวิเคราะห์ด้านการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, ร่วมกำหนดและจัดทำแนวทางการจัดเก็บ สำรวจ วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลและแนวทางการศึกษาด้านพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน, เปิดเผยหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทยที่หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง เช่น ข้อมูลการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ให้กับหน่วยงานอื่น ที่ร่วมในบันทึกข้อตกลงนี้ เพื่อใช้ในการศึกษาและวิเคราะห์การพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม สำหรับผลการศึกษาวิจัย Thailand Digital Outlook ระยะที่ 3 ของ สดช. ได้ศึกษาการเข้าถึง พฤติกรรม และการตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการใช้อินเทอร์เน็ตของประชาชน โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2564 ช่วงที่ประเทศไทยกำลังมีการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผลการสำรวจทำให้เห็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในประเทศ การนำนวัตกรรมดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ การลงทุนในนวัตกรรมดิจิทัลทั้งในแง่ของผู้ประกอบการและนักวิจัย รวมถึงการสร้างทักษะแรงงานด้านดิจิทัลในประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาอีคอมเมิร์ซทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

ที่มา: สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)

สอวช. ร่วมกับ สดช. และ 5 หน่วยงาน ลงนาม MOU แลกเปลี่ยน-วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการศึกษา Digital Outlook ของไทย มุ่งเป้าพัฒนาด้านดิจิทัลของประเทศ ผ่านการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๓ 'ตราเพชร' ขยายช่องทางขายผ่านร้านไดนาสตี้ ไทล์ท้อป
๑๗:๓๙ SWC ติดสปีดแบรนด์ Hokkaido เร่งขยายช่องทางขายรับเทรนด์สุขภาพบูม เปิดสาขาแห่งใหม่ โมเดล 'Modern Japan Dessert Cafe' ที่เซ็นทรัล เฟสติวัล อีสต์วิลล์ ส่งผลิตภัณฑ์นม น้ำผลไม้ โยเกิร์ต
๑๗:๒๖ ศุภาลัย เจาะตลาดคอนโดฯ ใหม่ ส่องทำเลศักยภาพ สามเสน-ราชวัตร เผยความท้าทายไตรมาสสุดท้ายปี 64
๑๖:๒๗ อธิบดีกรมโยธาฯ รุดตรวจสอบตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก จ.สระบุรี ทรุดตัวพังทลาย เร่งวางมาตรการช่วยเหลือด่วน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนริมน้ำ
๑๗:๑๐ ONEE แต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ พร้อมกำหนดช่วงราคาเสนอขายหุ้นเบื้องต้นที่ 7.50 - 8.50 บาทต่อหุ้น และช่วงระยะเวลาจองชื้อระหว่างวันที่ 20 - 21 และ 25 - 26
๑๗:๑๙ ทีเอ็มบีธนชาต มีกำไรสุทธิ 2,359 ล้านบาท ในไตรมาส 3 ปี 2564 เพิ่มขึ้น 46%
๑๗:๒๓ สศก. ชี้ Q3 ภาคเกษตรฟื้น GDP ดีดตัว โตถึง 6.5% เกษตรกรทำการเพาะปลูกมากขึ้น ดันสาขาพืช ขยายตัว 9.6% ขณะที่ประมง หดตัว 3.0%
๑๗:๑๓ BISSELL(R) เปิดตัว หวังอี้ป๋อ โกลบอลพรีเซนเตอร์ คนล่าสุด พร้อมสุดยอดนวัตกรรมเครื่องดูดฝุ่นถูพื้นกำจัดเชื้อโรค
๑๗:๔๑ บมจ.ปิ่นทอง อินดัสเตรียล ปาร์ค หรือ PIN เปิดยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตยั่งยืน ชูแนวคิดพัฒนาโครงการ Eco Industrial Town พร้อมต่อยอดสู่เมืองอัจฉริยะ SMART
๑๖:๒๗ PROEN ปลื้ม! โครงการ Hand on Lab by VMware SD-WAN สุดยอดเทคโนโลยีซอฟต์แวร์เครือข่ายระดับโลก