ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

อังคาร ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ ๑๗:๒๘
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นแนวทางการปรับปรุงเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ในเรื่องการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท และการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้ผู้อื่นประชุมแทน เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. เปิดเผยว่าการออกหลักเกณฑ์ดังกล่าวในเรื่องการเสนอวาระของผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนตามมาตรา 89/28 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 จะช่วยให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมีแนวทางในการเสนอวาระที่ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่วนการออกหลักเกณฑ์เรื่องชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะตามมาตรา 89/31 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน เพื่อกำหนดแนวทางการชักชวนเป็นการทั่วไป ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างเกณฑ์และร่างประกาศเกี่ยวกับการการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวข้างต้นตามข้อเสนอแนะของภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1) การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น กรณีการเสนอวาระสำหรับการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นยื่นเสนอวาระต่อคณะกรรมการบริษัทไม่น้อยกว่า 1 เดือน ก่อนวันสิ้นสุดรอบระยะเวลาบัญชี และกำหนดให้ผู้เสนอวาระการประชุมต้องมีข้อมูลของเรื่องที่จะเสนอ พร้อมด้วยสรุปสาระสำคัญ เอกสารหลักฐานและรายละเอียด

2) การชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ โดยกำหนดคุณสมบัติของผู้ชักชวนและผู้รับมอบฉันทะ โดยต้องเป็นบุคคลที่มีความพร้อมในการจัดการและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล ไม่เคยมีพฤติกรรมในลักษณะที่เป็นการจงใจไม่เข้าร่วมประชุม ไม่เคยมีประวัติในการถูกเปรียบเทียบปรับหรือถูกกล่าวโทษ*มาก่อนในช่วงระยะเวลา 1 ปี

ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. www.sec.or.th/…CID=756 และwww.sec.or.th/…CID=755 ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail [email protected] หรือ [email protected] จนถึงวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๓:๒๓ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดปทุมธานี
๑๓:๓๗ ไทยพาณิชย์ จับมือ พฤกษา นำทัพซัพพลายเชนกว่า 1,400 ราย เชื่อมต่อแพลตฟอร์ม B2P พลิกโฉมงานจัดซื้อจัดจ้างและการชำระเงินในธุรกิจก่อสร้างครบวงจรด้วยบล็อกเชน
๑๓:๒๘ CGTN: เผิง ลี่หยวน เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล UNESCO Prize for Girls' and Women's Education
๑๓:๒๗ เดอะ GALLERY เปิดตัวสาขาใหม่ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ ส่งเสริมศิลปิน-ชุมชน ด้วย ศิลปะแห่งการให้
๑๓:๑๗ พบกับทอล์กโชว์การเงินแห่งปีที่จะ สร้างพลังให้คนไทย สู้ไหวไปต่อได้ SCB PRESENTS MONEY COACH ON STAGE SPECIAL จักรพงษ์ เมษพันธุ์ (หนุ่ม เดอะมันนี่ โค้ช ) และผองเพื่อน ถ่ายทอดสด
๑๓:๒๑ SEEN ลงนาม MOU ร่วม บ.เอกชน SOLIS Energy Co., Ltd.
๑๓:๑๓ พาโล อัลโต้ เน็ตเวิร์กส์ ร่วมกับ สมกช จัดงานแข่งขัน Capture the Flag หวังสร้างทาเลนต์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์รุ่นใหม่ให้กับประเทศไทย
๑๓:๓๖ คันทรี่ กรุ๊ป มองปัจจัยสัปดาห์นี้กำไรกลุ่ม Bank แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามตลาดคาด แนะ BGC M
๑๓:๐๖ กลุ่มทรู เสริมศักยภาพโรงพยาบาลสนาม ซีพี-ดับบลิวเอชเอ-จุฬารัตน์ รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ติดตั้งเครือข่ายอัจฉริยะTrue 5G / 4G / WiFi ส่งมอบ True SMART 4G Adventure และซิมโทรฟรี 50 ชุด พร้อมซิมกักตัว
๑๓:๑๙ เด็กนิเทศฯ ม.ศรีปทุม ชลบุรี คว้ารางวัล ประกวด Animation และ Short Video เงินออมสร้างชาติ Season 6