ก.ล.ต. ไทยหารือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างประเทศ

อังคาร ๐๕ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๒๑
สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุน รวมถึงผลักดันความเชื่อมโยงของตลาดทุนระหว่างกันให้เกิดเป็นรูปธรรม สอดรับกับบริบทและความท้าทายของตลาดทุนในปัจจุบัน
ก.ล.ต. ไทยหารือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างประเทศ

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. พร้อมด้วย นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการนายศักรินทร์ ร่วมรังษี รองเลขาธิการ และคณะผู้บริหาร ได้หารือกับ Mr. Fang Xinghai, Vice Chairman of the China Securities Regulatory Commission (CSRC) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร CSRC เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ผ่านการประชุมออนไลน์

การหารือในครั้งนี้ ก.ล.ต. ไทย และ CSRC ได้มีความเห็นร่วมกันในการจะยกระดับความร่วมมือด้านตลาดทุนที่ได้ริเริ่มไว้ตั้งแต่ปี 2550 ให้ครอบคลุมและตอบรับกับบริบทและความท้าทายของตลาดทุนในปัจจุบัน รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนมุมมองต่อความเป็นไปได้ในการพัฒนาช่องทางการเชื่อมโยงผลิตภัณฑ์และบริการในตลาดทุนระหว่างทั้งสองประเทศ โดยทั้งสองหน่วยงานได้เห็นชอบที่จะดำเนินการเพื่อส่งเสริมและขยายขอบเขตการลงทุนระหว่างกัน

นอกจากนี้ หน่วยงานของทั้งสองประเทศดังกล่าวยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับพัฒนาการและความท้าทายในการกำกับดูแลนวัตกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลในตลาดทุน รวมถึงการขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs/Startup ผ่านตลาดทุนอีกด้วย ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบในกลไกที่จะดำเนินงานร่วมกันเพื่อหารือแนวทางในการผลักดันการเชื่อมโยงตลาดทุนของทั้งสองประเทศให้สำเร็จเป็นรูปธรรมต่อไป โดยทั้งสองหน่วยงานได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

ที่มา: ก.ล.ต.

ก.ล.ต. ไทยหารือหน่วยงานกำกับดูแลตลาดทุนของสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อยกระดับความร่วมมือ เพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนระหว่างประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ นายแพทย์ ตนุพล และ ทีมแพทย์ ร่วมภาคภูมิใจ BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัลจาก Global Health Asia-Pacific Award 2021 3
๑๗:๒๕ วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร 7วัน 7คลิป 7หมื่น
๑๗:๑๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
๒๐ ม.ค. ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
๑๖:๓๐ คิง เพาเวอร์ แจกอั่งเปาคูปองส่วนลดรับตรุษจีน กับแคมเปญ HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
๑๖:๔๐ เริ่มต้นปี 2022กลุ่มทรู คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Thailand 2022 เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4
๒๐ ม.ค. เมกาทิกซ์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าจัดงานใหญ่ต้อนรับปีเสือภายใต้ชื่อ Megatix Digital Travel Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๒๐ ม.ค. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น
๒๐ ม.ค. ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๒๐ ม.ค. ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่