ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ได้รับคัดเลือกให้เป็น "สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม" จาก Great Place to Work(R)

พุธ ๐๖ ตุลาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๕๕
ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย ผู้นำด้านดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้านการจัดการพลังงาน และระบบออโตเมชัน ได้รับการรับรองมาตรฐานในการเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม พร้อมกับสำนักงานสาขาของชไนเดอร์ อิเล็คทริค อีก 5 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จาก Great Place to Work(R) โดยการรับรองในครั้งนี้ นับเป็นผลสำเร็จจากความพยายามอย่างต่อเนื่องของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ในการสร้างองค์กรที่ดีที่สุดเพื่อพนักงาน โดยมีเป้าหมายที่ให้คุณค่าในเรื่องการทำงาน ตลอดจนการสนับสนุนให้เกิดวัฒนธรรมการยอมรับความแตกต่าง และการเพิ่มขีดความสามารถ และเสรีภาพในการทำงานของพนักงาน

Great Place to Work(R) ได้มีการจัดทำการสำรวจพนักงานของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค กว่า 11,000 ราย จากสำนักงานประจำประเทศต่างๆ ในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 6 แห่ง เพื่อเข้าใจถึงความพึงพอใจและความไว้วางใจ รวมถึงความรู้สึกของพนักงานในขณะที่ทำงานที่บริษัท โดยตัวชี้วัดที่สำรวจได้แก่ ความไว้วางใจ (เชื่อมั่นในการบริหารจัดการที่น่าเชื่อถือ) ความเคารพ (ความรู้สึกชื่นชม) ความเป็นธรรม (การปฏิบัติที่เท่าเทียมและยุติธรรม) ความภาคภูมิใจ (ความภาคภูมิใจในบริษัท) และความสัมพันธ์ที่ดี (ในแง่ของการอยู่ร่วมกัน)

นายสเตฟาน นูสส์ ประธานกลุ่มคลัสเตอร์ ดูแลประเทศไทย ลาว และเมียนมา ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เผยว่า "เราเชื่อว่าบุคลากรที่ยอดเยี่ยมทำให้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมไปด้วยเช่นกัน และเรื่องนี้ได้รับการยืนยันจากการที่เราได้รับการยอมรับว่าเป็น "สถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม" ผมรู้สึกภาคภูมิใจ และขอขอบคุณพนักงานของ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ประเทศไทย รวมไปถึงคู่ค้าที่ยอดเยี่ยมทุกท่าน  เพราะการมีส่วนร่วมของทุกท่าน ทำให้เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่มีความเชื่อใจ เคารพซึ่งกันและกัน เราสนับสนุนให้พนักงานของเราทำงานในฐานะเป็นผู้ประกอบการ เราเป็นบริษัทที่มีความหลากหลายและอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจและยอมรับในความแตกต่าง และสิ่งนี้คือหนึ่งใน DNA ของเรา และเราต้องการให้พนักงานของเรารู้สึกมีคุณค่าและปลอดภัย เราเชื่อว่านี่คือกุญแจสำคัญในการสร้างนวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ ประสิทธิภาพ และความคล่องตัวที่มากขึ้น และจะนำพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ การยอมรับในครั้งนี้นับเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของเราในการก้าวไปสู่คำว่า well-being ทั้งการทำงานและการใช้ชีวิต ที่ครอบคลุมทุกคนในองค์กร ในทุกสถานการณ์ แม้จะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นในอนาคตอีกก็ตาม"

คนทำงานในรุ่นปัจจุบันนอกจากจะสนใจเรื่องความมั่นคงทางการเงินแล้ว ยังใส่ใจเรื่องของสังคมเช่นกัน ซึ่งคนทำงานเต็มใจที่จะมีส่วนร่วมมากขึ้นกับงานที่มีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ขึ้น จากผลการสำรวจภายในที่จัดทำโดย Great Place to Work(R) ร่วมกับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้แสดงให้เห็นถึงคุณค่าขององค์กรที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และสร้างผลกระทบต่อสังคมและชุมชน ตลอดจนคุณค่าของการไม่แบ่งแยก นับเป็นปัจจัยหนึ่งที่ได้รับคะแนนสูงสุดในการวัดความพึงพอใจและความภาคภูมิใจของพนักงานที่มีต่อบริษัท นอกจากนี้ ในแง่มุมของการปฏิบัติที่เป็นธรรมและมีความเท่าเทียมกัน วิถีที่บริษัทได้มอบความยืดหยุ่นในการทำงาน และความเอาใจใส่ของบริษัทในการพัฒนาและสร้างประสิทธิภาพให้กับพนักงานแต่ละคน ยังนับเป็นอีกแง่มุมที่ทำให้ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค ได้คะแนนสูงที่สุด

น.ส.วุฒยา วงษ์สวรรค์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชไนเดอร์ อิเล็คทริค (Schneider Electric) ดูแลกลุ่มประเทศไทย เมียนมาร์ และลาว กล่าวว่า "เราภูมิใจที่ได้รับความไว้วางใจจากพนักงานว่าบริษัทเป็นสถานที่ทำงานที่ยอดเยี่ยม จนได้รับการยอมรับจาก สถาบัน Great Place to Work(R) สำหรับ ชไนเดอร์ อิเล็คทริค เรามีความมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยเชื่อมโยงความก้าวหน้าให้เข้ากับความยั่งยืนสำหรับทุกคน ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลเพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน เราสะท้อนความมุ่งมั่นในเรื่องดังกล่าว ผ่านโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราพัฒนาขึ้น และวิถีนี้เองที่ทำให้เรากลายเป็นแบบอย่างในการประยุกต์ใช้หลักการด้านความยั่งยืนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจ เราได้ปลูกฝังหลักการเหล่านี้ไว้ภายในบริษัทของเรา เพื่อพวกเราและเพื่อสังคมที่เราอาศัยอยู่"

Great Place to Work(R) เป็นองค์กรระดับโลกที่มุ่งเน้นการวิจัยไปที่วัฒนธรรมองค์กร ที่ผ่านมาได้สำรวจพนักงานมากกว่า 100 ล้านคนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1992 และใช้ข้อมูลเชิงลึกนั้นเพื่อพิจารณาว่าอะไรที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้เป็นบริษัทที่ยอดเยี่ยมและได้รับความไว้วางใจ                                                   

เกี่ยวกับชไนเดอร์ อิเล็คทริค

เป้าหมายของชไนเดอร์ อิเล็คทริค คือการช่วยให้ทุกคนใช้พลังงานและทรัพยากรได้เกิดประโยชน์สูงสุด เชื่อมโยงความก้าวหน้าและความยั่งยืนเพื่อประโยชน์ของทุกคน เราเรียกสิ่งนี้ว่า Life Is On

ภารกิจของเราคือการเป็นพันธมิตรด้านดิจิทัลกับคุณ เพื่อสร้างประสิทธิภาพและความยั่งยืน

เราขับเคลื่อนการปฏิรูปสู่ดิจิทัล ด้วยการผสานรวมเทคโนโลยีชั้นนำของโลกด้านพลังงานและกระบวนการจัดการ เข้ากับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่จุดเชื่อมต่อปลายทางไปยังคลาวด์ ระบบควบคุม รวมถึงซอฟต์แวร์และการบริการครอบคลุมตลอดวงจรชีวิตการทำงานทั้งหมด เพื่อสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กรแบบบูรณาการ ทั้งสำหรับบ้าน อาคาร ดาต้าเซ็นเตอร์ ระบบโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรม

เราคือบริษัทระดับโลกที่มีการดำเนินงานในระดับท้องถิ่นมากที่สุด เราสนับสนุนมาตรฐานระบบเปิดและระบบนิเวศของคู่ค้าที่มีความมุ่งมั่นแรงกล้าในการทำตามวัตถุประสงค์อย่างมีเป้าหมายร่วมกัน และคุณค่าในการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวพร้อมขับเคลื่อนไปข้างหน้าด้วยกัน

ที่มา: APPR Media

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ