สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๐:๐๙
วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล เพื่อยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการและบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม โดยมี นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย และ รองศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นผู้ลงนาม ณ ลาน ThaiBev ชั้น 10 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ (มทรก.)
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมประเทศไทย กล่าวว่า สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีพันธกิจหลัก ในการส่งเสริมและพัฒนาการประกอบอุตสาหกรรม ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา วิจัย อบรม เผยแพร่วิชาการและเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างผู้ประกอบการ เพื่อช่วยแก้ปัญหาและอุปสรรคของอุตสาหกรรมในฐานะ "เพื่อนร่วมเศรษฐกิจมิตรร่วมสร้าง" สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงพยายามหาแนวทางและพันธมิตรในการพัฒนาความรู้ และทักษะที่จำเป็นให้กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างสมรรถนะการแข่งขันในตลาดโลก และสามารถนำพาอุตสาหกรรมไทยก้าวไกลสู่สากลอย่างเต็มภาคภูมิ จึงเล็งเห็นถึงโอกาสในการร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเปิดชั้นนำของโลกผู้ริเริ่มด้านการเรียนการสอนทางไกลเพื่อส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิต ในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่มุ่งเน้นพัฒนาสมาชิกให้มีความรู้ สร้างความเข้มแข็งและความสามารถทางการแข่งขันให้ผู้ประกอบการรายย่อย และ/หรือผู้ประกอบการใหม่ และสร้างมาตรฐานสมรรถนะคุณวุฒิวิชาชีพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม

รองศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ จุมปา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวว่า มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้นำและผู้ริเริ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาทางไกล เพื่อสร้างโอกาสการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต นอกเหนือจากหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก แล้วยังมีหลักสูตรในระดับต่ำกว่าปริญญา (Non-degree Programs) ระบบโมดูลการเรียน (Modular System) ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสมรรถนะในการทำงานควบคู่กับคุณภาพชีวิตด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะใหม่ (Re-Skill) และยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น (Up-Skill) ตอบสนองการเรียนรู้ตามความต้องการของแต่ละบุคคลและหน่วยงาน ตามคำขวัญว่า มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก็เรียนได้

สำหรับการจัดหลักสูตรเพื่อผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เป็นการจัดการเรียนการสอนให้กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มีความรู้ ทักษะและเจตคติที่จำเป็นเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขัน โดยหลักสูตรมีความสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพตามกลุ่มอุตสาหกรรม ที่สำคัญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมที่เข้าเรียนผ่านโครงการความร่วมมือนี้จะสามารถเก็บสะสมหน่วยกิตสำหรับการศึกษาต่อในหลักสูตรการศึกษาของ มสธ. ได้อีกด้วย นับเป็นมิติใหม่การพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมสำหรับยุค Next Normal เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและสร้างโอกาสความสำเร็จที่สูงยิ่งขึ้น

ที่มา: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ยกระดับสมรรถนะผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๐:๕๘ ไมโครลิสซิ่ง(MICRO) ดัน ไมโครอินชัวร์ โบรกเกอร์ รุกธุรกิจนายหน้าประกันภัย ต่อยอดธุรกิจครบวงจร
๑๐:๑๐ เบนโตะ แนะนำ เบนโตะ เอ็กซ์ตร้าลอง 2 รสใหม่ หมึกบดแผ่นยาว อร่อยเด็ด เผ็ด ซี๊ด
๑๐:๐๒ CARS24 สตาร์ทอัพ 'ยูนิคอร์น' ออโต้เทคที่เติบโตเร็วที่สุดในเอเชีย เปิดตัวให้คนไทยได้รู้จักเป็นครั้งแรกในงาน MOTOR EXPO
๑๐:๐๕ ฟอร์ดรับรางวัล 'องค์กรรับผิดชอบต่อสังคมดีเด่น' ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 จากหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย
๑๐:๒๕ มิชลิน ไกด์ ประกาศขยายความร่วมมือกับ ททท. ต่ออีก 5 ปี
๐๙:๔๒ Chef Cares เปิดตัวเมนูใหม่ น้ำพริกอ่องเนื้อสัตว์จากพืช
๐๙:๓๑ ปตท. เปิดเวทีส่งเสริมศักยภาพพนักงานด้านนวัตกรรม ผ่านโครงการ PTT Innovation Boost Camp
๐๙:๓๐ สิ่งที่ทำให้ ไบรท์ตัน คอลเลจ กรุงเทพฯ แตกต่างจากโรงเรียนนานาชาติอื่น
๐๙:๓๙ สทนช. เร่งพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ตอบสนองความต้องการใช้น้ำของประชาชนทุกพื้นที่
๐๙:๕๖ สอวช. แนะสถาบันอุดมศึกษาสร้างระบบนิเวศ ส่งเสริมนักวิจัยนำผลงานไปใช้ประโยชน์ ชี้ พ.ร.บ. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม