อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๓:๒๕
บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) หรือ ไอวีแอล บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน "รายชื่อหุ้นยั่งยืน" หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2564 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน
อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน

การคัดเลือกดังกล่าวตอกย้ำความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) และการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของบริษัทสู่เศรษฐกิจหมุนเวียนและความเป็นกลางทางคาร์บอน

นายยาช โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่า "การได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในเส้นทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของไอวีแอล ซึ่งสามารถตอบสนองความท้าทายของสถานการณ์โลก แม้ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปีนี้ เราได้จัดทำรายงานความยั่งยืนเป็นปีที่ 10 ซึ่งแสดงให้เห็นความคืบหน้าของเราในปี 2563 โดยเมื่อเทียบกับข้อมูลฐานตั้งต้นปี 2556 เราสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 10 ลดอัตราการใช้พลังงานลงร้อยละ 4 ลดอัตราการใช้น้ำลงร้อยละ 7 และของเสียทั้งหมดได้รับการจัดการแทนการฝังกลบเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 48 เป็นร้อยละ 84"

"ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา ไอวีแอลได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับความยั่งยืนโดยอาศัยการดำเนินการเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงการนำมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลมาใช้ เพื่อบรรเทาความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการผนวกปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในทุกการดำเนินงานของเรา และทศวรรษข้างหน้าจะยิ่งทวีความสำคัญเมื่อเราสร้างระบบนิเวศใหม่ที่ยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการรีไซเคิลและเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนที่คำนึงถึงผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดในห่วงโซ่คุณค่า ด้วยเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ท้าทาย เรามุ่งมั่นที่จะสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย" นายยาชกล่าวเสริม

ทั้งนี้ รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI ประเมินจากตัวชี้วัดครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมทั้งบรรษัทภิบาล ตามลักษณะของธุรกิจในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม พิจารณาสอดคล้องกับประเด็นที่นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจ และเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ภาคธุรกิจสามารถใช้ศักยภาพเพื่อร่วมแก้ไขปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อมได้ โดยรายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI จะถูกนำไปใช้เป็นหนึ่งในเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทในดัชนี SETTHSI ที่ส่งเสริมการลงทุนในบริษัทที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

ที่มา: อินโดรามา เวนเจอร์ส

อินโดรามา เวนเจอร์ส ติดอันดับรายชื่อหุ้นยั่งยืนต่อเนื่อง 7 ปีติดต่อกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๑๓ GIZ และ UNEP ส่งเสริมการบริโภครูปแบบใหม่ผ่านข้อมูลด้านความยั่งยืน
๐๘:๐๐ Rockwell Automation แย้มเทรนด์วงการเทคโนโลยีที่ขับเคลื่อนอุตสาหกรรม 5.0 ที่งาน Automation Fair(R) ครั้งที่
๐๘:๔๒ รฟฟท. ร่วมกับ รฟท. จัดกิจกรรมจิตอาสารู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงระบบรถไฟฟ้าสายสีแดง
๐๘:๐๐ CGTN: จีนออกสมุดปกขาว ชี้ประชาธิปไตยไม่ใช่สิ่งที่ 'ผู้ที่ยกตนเป็นผู้พิพากษา' จะตัดสินเอาเองได้
๐๘:๐๐ Huobi Primelist เตรียมจดทะเบียน RIFI Token เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของ Rikkei Finance ในการให้บริการระบบกู้ยืมแบบเปิดที่ปลอดภัย
๐๘:๕๐ CCTV : ศิลปะโคมไฟ เอกลักษณ์อันโดดเด่นของอำเภอซื่อเฉิง
๐๘:๒๔ GWM ฉลองชัยยอดขายรถกระบะทะลุ 2 ล้านคันทั่วโลก
๐๘:๔๙ งานแสดงสินค้าและอุปกรณ์กีฬานำเข้าจีน (ไห่หนาน) ครั้งแรก ประจำปี 2564 จัดขึ้นที่เมืองไหโข่ว
๐๘:๐๙ เวนเจอร์ โกลบอล จับมือผู้ว่าการรัฐลุยเซียนา ประกาศสร้างสถานีส่งออกก๊าซ LNG แห่งใหม่
๐๘:๐๐ UnionBank จับมือหัวเว่ย สร้างเครือข่ายศูนย์ข้อมูลอัจฉริยะ