กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2564

พุธ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๕:๒๐
ธนาคารกรุงศรีอยุธยาได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในบริษัทกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental Social and Governance: ESG) จากการประเมินหลักทรัพย์จดทะเบียน ในปี พ.ศ.2564 จำนวนทั้งสิ้น 824 หลักทรัพย์
กรุงศรีติดอันดับหุ้นยั่งยืน ESG100 ปี 2564

นายวรณัฐ เพียรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันไทยพัฒน์ เปิดเผยว่า สถาบันไทยพัฒน์ประกาศให้กรุงศรีติดอันดับ ESG100 ประจำปี 2564 ด้วยการคัดเลือกจาก 824 หลักทรัพย์จดทะเบียน (ไม่รวมหลักทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู) ให้เป็นบริษัทที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกลุ่มธุรกิจการเงิน (Financials) โดยพิจารณาข้อมูลจากการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ควบคู่ไปกับผลประกอบการของบริษัท ซึ่งกรุงศรีได้ให้ความสำคัญกับทุกบริบทตามแนวทางการธนาคารอย่างยั่งยืน (Sustainable Banking) มาโดยตลอด

นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่ากรุงศรีเล็งเห็นถึงความสำคัญของการบูรณาการมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกระบวนการดำเนินงาน ตามแนวทางการธนาคารเพื่อความยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ (Responsible Lending) ซึ่งเชื่อมโยงและคำนึงถึงเป้าหมายด้าน ESG เพื่อช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ตลอดจนลดความเสี่ยงทั้งในด้านการเงิน การดำเนินงาน ชื่อเสียง และการปฏิบัติตามกฎหมายรวมทั้งข้อบังคับต่างๆ

ทั้งนี้ กรุงศรี (ชื่อหลักทรัพย์ "BAY") เป็นบริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ ESG100 เป็นปีที่หกแล้ว โดยการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนด้านการพัฒนาความยั่งยืนของธุรกิจใน ESG100 นี้ ถือเป็นแหล่งข้อมูลด้านความยั่งยืนของบริษัทจดทะเบียนสำหรับผู้ลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในบริษัทจดทะเบียนที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

ที่มา: สถาบันไทยพัฒน์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๒ เขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีแห่งชาติเมืองหนานหนิง มอบโอกาสมากมายให้แก่บุคลากรครูรุ่นใหม่
๑๖:๓๕ ปอร์เช่ ประเทศไทย เตรียมคัดเลือกพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อขยายเครือข่ายในธุรกิจ
๑๖:๒๒ เปิดติวข้อสอบ OCA 12c เพื่อสอบใบเซอร์ Oracle Certified Associate
๑๖:๓๐ ดั๊บเบิ้ล เอ ส่งเสริมชุมชนสุขภาพดี
๑๖:๐๙ 10 โรคยอดฮิตจากโรคอ้วน
๑๖:๒๓ GUESS MY AGE รู้หน้า ไม่รู้วัย ยกทัพนักร้องดังเสียงดีรุ่นใหญ่ในตำนาน ท้าพิสูจน์ความจำแก๊งสายสืบส่องหน้า แจ็ค - ฟรอยด์ จำได้ไหม?
๑๖:๒๗ ยันฮี เปิดศูนย์รักษาจอตาจากเบาหวาน ลงทุนเพิ่ม 10 ล้านบาทซื้อเครื่องมือและปรับแต่งสถานที่ใหม่ แนะนำผู้ป่วยเบาหวานรักษาก่อนสูญเสียการมองเห็น ตั้งเป้าเพิ่มยอดลูกค้า 10 -15
๑๖:๕๕ NT ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ สวก. รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013
๑๖:๕๒ เจาะสูตรลับการเปิดร้าน Home Kitchen ในสไตล์ 'Super แซลมอน'
๑๖:๕๐ กรมส่งเสริมการเกษตร ชวนเที่ยวปีใหม่ 2565 ท่องเที่ยววิถีใหม่ใส่ในสิ่งแวดล้อม ณ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร