พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว

พฤหัส ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ๑๖:๐๔
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดฝึกยกระดับฝีมือตามโครงการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานสร้างอาชีพสู่ชุมชนเขเทแข็งวิถีใหม่ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างและสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดนราธิวาส สาขา การประกอบอาหารไทย และสาขาการทำเบเกอรี่ ให้กับประชาชนที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับเครื่องมือทำมาหาภายใต้โครงการฝึกอบรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 รุ่นๆละ 20 คน รวม 60 คน ระหว่างวันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2564 แบ่งออกเป็น สาขาผู้ประกอบอาหารไทย จำนวน 1 รุ่น ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านงาเน็ง หมู่ที่ 6 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ และสาขาการทำขนมอบเบเกอรี่ จำนวน 2 รุ่น ดำเนินการฝึก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านบลูกา หมู่ที่ 3 ต.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ และอาคารอเนกประสงค์บ้านสรายอใน หมู่ที่ 1 ต.ปาเสมัส อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เปิดเผยว่า หลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือสาขาการประกอบอาหารไทย ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 9 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 21 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรเน้นให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานในการเป็นผู้ประกอบอาหารไทย มาตรฐานและเคล็ดลับของอาหารลักษณะต่างๆ และความปลอดภัย การประกอบอาหารประเภทเครื่องจิ้ม น้ำพริก การประกอบอาหารประเภทยำ และน้ำยำต่างๆ การประกอบอาหารประเภทแกง น้ำพริกแกง การประกอบอาหารประเภทจานเดียว และการประกอบอาหารประเภทของหวาน ขณะที่หลักสูตรยกระดับฝีมือสาขาการทำเบเกอรี่ ประกอบด้วยภาคทฤษฎี 10 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 20 ชั่วโมง เนื้อหาหลักสูตรเน้นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำขนมอบ วัตถุดิบ ประเภทและชนิดขนมอบ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการทำขนมอบ การทำขนมอบประเภทคุกกี้ เค้ก ขนมปัง ประเภทพายและพัฟเพสตรี การจัดตกแต่ง บรรจุภัณฑ์ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การนำบัญชีและกำหนดราคาขาย การปฏิบัติงานด้วยความประณีต รอบคอบเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลาประหยัดทรัพยากร รวมถึง การจัดการธุรกิจขนมอบ ทั้งนี้ผู้ผ่านการฝึกยกะดับฝีมือทั้งสองสาขาอาชีพดังกล่าว จะได้รับการฝึกยกระดับฝีมือต่อยอด เพื่อเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 (พ่อครัวแม่ครัว) ซึ่งผู้ที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะเป็นผู้ที่มีฝีมือ มีความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงาน สามารถทำอาหารไทยได้ และสาขาอาชีพ ผู้ประกอบขนมอบ ระดับ 1 ซึ่งผู้ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ จะเป็นผู้ที่มีความรู้ และความสามารถพื้นฐานในการประกอบขนมอบประเภทคุกกี้ เค้ก และการแต่งหน้าเค้ก จึงถือเป็นการสร้างแรงงานเศรษฐกิจคุณภาพ เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของรัฐบาล ตามแผนการดำเนินงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส เพื่อรองรับการกำหนดพื้นที่ให้จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดนำร่องดำเนินการท่องเที่ยว เพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว หรือกิจกรรมอื่นๆ ตามนโยบายของรัฐ ในช่วงปลายปี พ.ศ. 2564 นี้

ที่มา: สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส

พัฒนาฝีมือแรงงานนราธิวาสลุยสร้างผู้ประกอบอาหารไทยและผู้ประกอบขนมอบเบเกอรี่สร้างรายได้ชุมชนฐานรากรองรับการท่องเที่ยว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๖ พ.ย. IMH ย้ำชัด ประกาศตัวเป็นผู้นำโรงพยาบาลโควิดแบบครบวงจร
๒๖ พ.ย. ไทยพาณิชย์ชูหลักสูตรพัฒนาทักษะคนดิจิทัล หนุนไปรษณีย์ไทย เติบโตก้าวกระโดด
๒๖ พ.ย. ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุง พ.ร.บ. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่การออมภาคบังคับ
๒๖ พ.ย. STI ร่วมกับ ธพส. มอบกล่อง COVID Care Box ให้กับชุมชนรอบศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ
๒๖ พ.ย. UREKA บริจาคถุงยังชีพให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา
๒๖ พ.ย. รพ.ธรรมศาสตร์ฯ เตรียมเปิด ศูนย์ข้อเทียมโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ แบบครบวงจร พร้อมนำเทคโนโลยีแขนหุ่นยนต์มาช่วยผ่าตัด ต้นปี 2565
๒๖ พ.ย. เอ็นเตอร์เทนเม้นท์นาว-MONO29 รวบตัว เจมส์-โบว์ สอนเป่าคาถารักจากหนัง อโยธยา มหาละลวย
๒๖ พ.ย. เปิดตัวแล้ว!! The Judge ของรายการเรียลลิตี้ระดับโลก โปรเจกต์ รันเวย์ ไทยแลนด์
๒๖ พ.ย. มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย ในงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo
๒๖ พ.ย. ครั้งแรกในประเทศไทย ม.มหิดล คิดค้นและพัฒนาแอปพลิเคชัน CSE for Deaf คัมภีร์สุขภาวะทางเพศ ในโลกไร้เสียงที่ไม่ต้องใช้ภาษามือ