วิริยะประกันภัยร่วมพัฒนาโครงการ Kick off V-Fin phase 2

อังคาร ๐๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๐๔
นายสมชาย เมฆะสุวรรณโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด และนางสุภัทรา ทองขาว รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหารระดับสูงทั้งสองบริษัท ร่วมกันเปิดโครงการ Kick Off Viriyah One Finance and Accounting " V-Fin phase 2 " อันเป็นโครงการพัฒนาระบบงาน ด้านบัญชี การเงิน เร่งรัดหนี้สิน และการจัดซื้อ ด้วยการนำเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Oracle Cloud ERP มาใช้ เพื่อเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ให้เป็นหนึ่งเดียว ด้วยข้อมูลชุดเดียวกัน สามารถเรียกดูข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ ช่วยให้การบริหารจัดการข้อมูลทำได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคตอย่างยั่งยืน ณ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ถนนรัชดาภิเษก

สำหรับโครงการ " V-Fin phase 2 " เป็นการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องจาก phase 1 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบริษัท ไอซีอี คอนซัลติ้ง จำกัด บริษัทในเครือของ บมจ. ไอแอนด์ไอ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ IIG รวมถึงการระดมความคิดจากผู้บริหารและพนักงานด้านการเงิน บัญชี และสารสนเทศของวิริยะประกันภัย ในการร่วมออกแบบระบบมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2564 รวมเป็นระยะเวลา 8 เดือน ก่อนเข้าสู่ phase 2 ในช่วงเดือนตุลาคม 2564 โดยใน phase นี้จะเข้าสู่กระบวนการของการติดตั้งระบบงาน การฝึกอบรมผู้ใช้งานระบบ รวมถึงต่อยอดการพัฒนาส่วนงานเพิ่มเติมจากที่ได้มีการออกแบบไว้ หลังจากนั้นจะเริ่มทำการทดสอบระบบ ก่อนเริ่มต้นใช้ระบบงานใหม่ในเดือนตุลาคม ปี 2565 ซึ่งระบบงานดังกล่าวจะเกิดเป็นโครงข่ายที่เชื่อมโยงระบบการทำงานของสำนักงานใหญ่ สาขาและศูนย์ปฏิบัติการสินไหมทดแทนวิริยะประกันภัยทุกภูมิภาคทั่วไทย เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นนำนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและก่อเกิดประโยชน์อันสูงสุดแก่ผู้เอาประกันภัย

ที่มา: วิริยะประกันภัย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๓๑ มี.ค. OCEAN LIFE ไทยสมุทร เชื่อมสัมพันธ์โรงพยาบาลเครือข่าย ร่วมส่งมอบบริการสุขภาพชั้นเลิศให้ลูกค้า ผ่านกิจกรรม OCEAN LIFE CHANGE THE WORLD WITH LOVE
๓๑ มี.ค. เปิดเวที แสดงมุมมองของภาคธุรกิจ โดยหอการค้าไทย และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
๓๑ มี.ค. ทีมพืชอวกาศ ม.พะเยา รับมอบ ต้นราชพฤกษ์อวกาศ จากโครงการราชพฤกษ์อวกาศ Asian herb in space
๓๑ มี.ค. เปิดรับสมัครการอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2566 มีใบประกาศนียบัตรสามารถนำไปต่อใบอนุญาตได้
๓๑ มี.ค. TASCO ได้รับการต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2
๓๑ มี.ค. เอพี คว้ารางวัล บริษัทและแบรนด์อสังหาฯ อันดับ 1 ที่คนไทยเชื่อถือมากที่สุด
๓๑ มี.ค. ดั๊บเบิ้ล เอ เปิดบ้านต้อนรับคณะจาก ASEAN FORESTRY DEAN FORUM
๓๑ มี.ค. NDBS Thailand ขอบคุณ Exotic Food กับการเลือกใช้ SAP S/4HANA จาก NTT Data Business Solutions
๓๑ มี.ค. แจ็คกี้ ชาเคอลีน นักแสดงสาวมั่น อารมณ์ดี คว้าพรีเซ็นเตอร์ชวาร์สคอฟ (Schwarzkopf) แชมพูปิดผมขาวคุณภาพสูง มอบ 3 เฉดสีสวยแบบมือโปร
๓๑ มี.ค. กทม.ประสาน NT ดูแลความปลอดภัยขณะก่อสร้างบ่อพักท่อร้อยสายใต้ดินบริเวณ MRT ท่าพระ