กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๑๖
วันที่ 2 พ.ย. 64 นายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2564 และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการกำหนดประเภทภัยธรรมชาติของนาเกลือ ได้แก่ อุทกภัย/น้ำทะเลหนุน วาตภัย และฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และวางหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนเกษตรกรนาเกลือ โดยเกษตรกรจะต้องมีการวาดแผนผังระบุแปลงนาแต่ละประเภทให้ชัดเจนประกอบการขึ้นทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการแจ้งขอรับการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยธรรมชาติ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสามารถตรวจสอบประเมินความเสียหายได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ
กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

อย่างไรก็ตาม รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่และผู้แทนเกษตรกรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรนาเกลือมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้ครบถ้วน ทั้งนี้ ที่ประชุมมอบหมายเลขานุการจัดทำข้อสรุปของการพิจารณาเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อจะได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามแนวทางดังกล่าว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กระทรวงเกษตรฯ วางกรอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรนาเกลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก