แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021

พุธ ๐๓ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๑๖
คุณศุภรัชฎ์ วีระกุล (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนรับโล่รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021 จากคุณเสาร์วะภา เนาวะอาจ (ที่ 2 จากขวา) ผู้จัดการทั่วไป ประจำสาขาประเทศไทย บริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด ในโอกาสที่บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัลดังกล่าว จาก 3 โครงการ ได้แก่ โครงการคอนโดมิเนียม The Key พระราม 3 โครงการสีวลี รัษฎา ภูเก็ต และโครงการมัณฑนา เพชรเกษม-สาย 4 รางวัล BCI Asia Award จัดขึ้นทุกปี โดยปีนี้เป็นครั้งที่ 16 และจัดขึ้นที่ 7 ประเทศ ได้แก่ ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงค์โปร์, เวียดนาม และประเทศไทย โดยทางบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด จะคัดเลือกโครงการที่มีความโดดเด่นในด้านต่างๆที่เข้าเกณฑ์การตัดสินที่ได้ตั้งมาตรฐานไว้เพียง 10 รางวัลต่อปี โดยพิจารณาจากมูลค่ารวมสูงสุดของโครงการที่กำลังก่อสร้างในช่วงปีปฏิทินที่ผ่านมา และหลักเกณฑ์ของความพยายามในการพัฒนาโครงการที่ดีอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนที่มีศักยภาพและความน่าเชื่อถือต่อการดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในประเทศ และเกณฑ์คะแนนตามหมวดของ Green Certificate ต่างๆ และเกณฑ์คะแนน Project Category ตามเกณฑ์ที่ทางบีซีไอ เอเชียกำหนด การมอบรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021 นี้ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่บริษัทสถาปนิก ผู้ออกแบบ และบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ซึ่งมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมก่อสร้างของประเทศไทย
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัล BCI Asia Top 10 Developers Award 2021

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๙:๐๙ PREB มาถูกทาง
๒๑ ม.ค. มกอช. ลุย Q Canteen โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนุนใช้วัตถุดิบสินค้า Q , GAP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร
๒๑ ม.ค. SVT จับมือ SUN เปิดตัวต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ ลุยตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
๒๑ ม.ค. นักวิชาการวิศวะมหิดล ชี้ความต่างของสึนามิจากภูเขาไฟใต้ทะเลปะทุ กับสึนามิจากแผ่นดินไหว
๒๑ ม.ค. เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตรึงมาตรการลดค่าเช่าให้ร้านค้าต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เฉลี่ย 30-60 % เร่งเครื่องกลยุทธ์ New Episode MBK MB COOL เติมทราฟฟิคเข้าศูนย์ฯ
๐๙:๓๖ AGC สนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 แก่ โรงพยาบาลอาภากรเกียรติวงศ์
๒๑ ม.ค. สนพ.แพร่ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 หลักสูตรอาชีพเสริม
๒๑ ม.ค. สพร.9 พิษณุโลก ยกระดับช่างซ่อมรถจักรยานยนต์รุ่นใหม่
๐๙:๑๐ กสิกรไทยครองตำแหน่งในดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก 4 ปีซ้อน ชูคุณค่าความเท่าเทียม สร้างการมีส่วนรวม
๒๑ ม.ค. สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกระทรวงแรงงานจังหวัดชัยภูมิ ปฏิบัติการออกตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ