เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขับเคลื่อน ESG ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ภาวะโลกร้อน เพื่อโลกยั่งยืน

จันทร์ ๐๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๕๒
นี่คือช่วงเวลาที่สมดุลทางธรรมชาติอาจสูญเสียอย่างไม่มีวันหวนกลับ วิกฤตน้ำท่วมในไทยปีนี้ก็มีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความแปรปรวนของฝนบวกกับมีพายุ และหากย้อนมองเหตุการณ์ไฟป่าที่ จ.เชียงใหม่เมื่อมีนาคม 2563 ที่รุนแรงกว่าทุกปี จนทำให้ค่ามลพิษในอากาศ พุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของโลก มีสาเหตุส่วนหนึ่งจากฤดูแล้งที่มาเร็วและยาวนานกว่าปีก่อน ๆ ชัดเจนว่าผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไม่ใช่เรื่องของอนาคต แต่เกิดขึ้นแล้วและกำลังรุนแรงขึ้นทุกขณะ
เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขับเคลื่อน ESG ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ภาวะโลกร้อน เพื่อโลกยั่งยืน

ภาคธุรกิจเร่งเดินหน้า สู่ทิศทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สัญญาณเตือนภัยระดับ "สีแดง" ของวิกฤตสภาพภูมิอากาศ เน้นย้ำให้ประเทศทั่วโลกเร่งขับเคลื่อน "การพัฒนาอย่างยั่งยืน" โดยมีภารกิจในการผลักดันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน สู่ทิศทางการพัฒนาประชาคมโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ขณะเดียวกัน "แนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน" หรือ ESG (Environmental, Social, and Governance) ที่ครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการอยู่ในหลักธรรมาภิบาล ก็ได้รับการตอบสนองจากองค์กรภาคธุรกิจที่ไม่ได้มองเพียงผลตอบแทน แต่ยังให้ความสำคัญกับธุรกิจที่ดูแลสิ่งแวดล้อม สังคม และมีบรรษัทภิบาลที่ดี

"เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้นำแนวทาง SDGs และ ESG มาเป็นกรอบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อธุรกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นตอบโจทย์การลดภาวะโลกร้อน ด้วยการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสินค้า โซลูชัน รวมทั้งการนำระบบดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทำให้ใช้พลังงานในกระบวนการผลิตน้อยลง นอกจากนี้ ยังขยายธุรกิจด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน ตามทิศทาง 'ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน' โดยเร่งวิจัยพัฒนา นวัตกรรมเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีรีไซเคิลเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ พัฒนาโซลูชันที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงรณรงค์การจัดการพลาสติกใช้แล้วอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นทาง" ธนวงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ เผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมพลาสติก ตอบโจทย์ลดโลกร้อน

ย้อนไปในปี ค.ศ. 1959 หนึ่งนวัตกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมคือ ถุงหูหิ้วพลาสติก ซึ่งถูกคิดค้นมาเพื่อทดแทนการใช้ถุงกระดาษ ที่ต้องตัดต้นไม้เพื่อเป็นวัตถุดิบ และถุงผ้า ที่ต้องใช้ทรัพยากรจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณสูงในกระบวนการผลิตต่อใบ

แน่นอนว่า หลังจากกำเนิดพลาสติกขึ้นมาแล้ว พลาสติกได้ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความสะดวกสบาย ตอบโจทย์วิถีชีวิตผู้คน และถูกใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในหลายอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้เช่นกันว่า พฤติกรรมการใช้พลาสติก และการจัดการพลาสติกใช้แล้วที่ไม่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง ซึ่งผู้คร่ำหวอดในวงการพลาสติกอย่าง เอสซีจี เคมิคอลส์ จึงเดินหน้าผลักดันนวัตกรรมลดโลกร้อน โดยมีไฮไลต์ดังนี้

นวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality Post-Consumer Recycled Resin - PCR) ภายใต้แบรนด์ เอสซีจี กรีน พอลิเมอร์ (SCG GREEN POLYMERTM) พัฒนาสูตรให้แบรนด์สินค้าสามารถเพิ่มสัดส่วนเม็ดพลาสติกรีไซเคิลในการขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ได้ตั้งแต่ 25-100% ตอบโจทย์เจ้าของแบรนด์สินค้าและผู้บริโภคที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งการนำพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิล สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไป นอกจากนี้ ยังช่วยลดการเผาขยะเพื่อกำจัดอีกด้วย

SMXTM Technology เทคโนโลยีการผลิตพอลิเมอร์ชั้นสูง โดยมีแนวคิดการออกแบบเม็ดพลาสติกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้เม็ดพลาสติก HDPE มีคุณภาพสูง ทั้งด้านความแข็งแรง และความเหนียวแน่น เมื่อนำไปขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ผู้ผลิตจึงใช้ปริมาณเม็ดพลาสติกน้อยลง ส่งผลให้ใช้พลังงานในการกระบวนการผลิตลดลง นอกจากนี้ ยังทำให้สินค้าปลายทางมีน้ำหนักเบาลงด้วย จึงช่วยลดการใช้พลังงานในการขนส่งอีกต่อหนึ่ง

SCG Floating Solar Solutions นวัตกรรมทุ่นลอยน้ำสำหรับติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนพื้นผิวน้ำ หรือที่เรียกว่า 'โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ' เพื่อตอบโจทย์พลังงานสะอาด สามารถรองรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในระดับกลางจนถึงระดับใหญ่ มีจุดเด่นที่การออกแบบเชิงวิศวกรรม โดยตัวทุ่นผลิตจากเม็ดพลาสติกชนิดพิเศษที่มี UV stabilizer ทนทานต่อแสงแดด และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการติดตั้งโซลาร์ฟาร์มลอยน้ำกว่า 34 โครงการ สามารถสร้างกำลังการผลิตไฟฟ้า รวมถึง 37.9 เมกะวัตต์ (MWp) ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 26,530 ตันต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ 18,192 ไร่ (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564)

โมเดลการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร "ชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ" ซึ่งต่อยอดจาก 'บางซื่อโมเดล' โมเดลการจัดการขยะภายในเอสซีจี สำนักงานใหญ่ มาสู่การบริหารจัดการขยะในชุมชน จ.ระยอง ขับเคลื่อนผ่าน "บ-ว-ร" ได้แก่ บ้าน วัด โรงเรียน ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการขับเคลื่อน Eco Community และเชื่อมต่อกับ "ธนาคารขยะชุมชน" เพื่อให้เกิดการบูรณาการทั้งระบบ ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการช่วงต้นปี 2562 จนถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564) สามารถนำขยะรีไซเคิลเข้าสู่ระบบแล้วกว่า 166 ตัน เทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 125 ตัน

AI Supervisory for Energy Analytics การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยนำมาใช้ตรวจสอบการทำงานที่ผิดปกติของเครื่องจักร ทำให้สามารถคาดการณ์ความผิดปกติได้ล่วงหน้าอย่างแม่นยำ ช่วยลดความเสี่ยง และสามารถควบคุมกระบวนการผลิตได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ผลลัพธ์ที่ตามมา คือ สามารถลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต และไม่สูญเสียพลังงานโดยไม่เกิดประโยชน์ จากการทดสอบติดตั้งเทคโนโลยีในหน่วยการผลิตย่อย สามารถลดการใช้พลังงานได้ถึง 19,430 กิกะจูลต่อปี หรือเทียบเท่าการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 806 ตันต่อปี

แม้ว่าการพัฒนาอย่างยั่งยืนในประเทศไทยยังต้องใช้เวลาขับเคลื่อน แต่สิ่งสำคัญคือการร่วมแรงร่วมใจและเริ่มลงมือปรับเปลี่ยน พร้อมสร้างสรรค์แนวทางที่จะช่วยรักษาสมดุลของโลกใบนี้ และนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนจากเอสซีจี เคมิคอลส์ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้บรรลุเป้าหมายได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ตามความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของผู้คน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG และ SDGs อย่างเป็นรูปธรรม

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/sustainability/circular-economy/ / https://scgnewschannel.com / Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ [email protected]: @scgnewschannel

ที่มา: เอสซีจี

เอสซีจี เคมิคอลส์ เดินหน้าขับเคลื่อน ESG ชูเทคโนโลยีและนวัตกรรมตอบโจทย์ภาวะโลกร้อน เพื่อโลกยั่งยืน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ พ.ค. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๒๐ พ.ค. ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๒๐ พ.ค. พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๒๐ พ.ค. บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๒๐ พ.ค. เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๒๐ พ.ค. เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๒๐ พ.ค. โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๒๐ พ.ค. รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๒๐ พ.ค. กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐ พ.ค. สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565