BRRGIF เตรียมจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย วันที่ 9 ธ.ค. นี้

ศุกร์ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๔๑
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้ากลุ่มน้ำตาลบุรีรัมย์ (BRRGIF) เตรียมจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.10 บาท โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 9 ธันวาคม 2564
BRRGIF เตรียมจ่ายปันผล 0.10 บาทต่อหน่วย วันที่ 9 ธ.ค. นี้

สำหรับในงวดนี้ กองทุน BRRGIF ไม่มีการจ่ายเงินลดทุนเนื่องจาก ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 กองทุนมีกำไรสุทธิและกำไรสะสมคงเหลือ โดยส่วนใหญ่เป็นกำไรที่เกิดจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน ซึ่งเป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 14 นี้ กองทุน BRRGIF มีการจ่ายเงินปันผลแล้วรวมเป็นเงิน 1.89813 บาท และมีการประกาศจ่ายเงินลดทุนมาแล้วรวม 8 ครั้ง คิดเป็นเงินรวม 1.75 บาท

สำหรับผลการดำเนินงานของ BRRGIF ในไตรมาสที่ 3 ปี 2564 มีรายได้จากเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ (NRTA) 38.21 ล้านบาท ลดลง 26.12% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 0.96% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมูลค่าเงินลงทุนในสัญญาโอนสิทธิรายได้สุทธิฯ ลดลงจากการทยอยได้รับเงินลงทุนคืน ส่วนงวด 9 เดือนของปี 2564 อยู่ที่ 115.98 ล้านบาท ลดลง 28.84% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ในส่วนของรายได้จากการลงทุนสุทธิ สำหรับไตรมาส 3ปี 2564 เท่ากับ (-7.5) ล้านบาท ลดลง 115.44% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่เพิ่มขึ้น 14.58% จากไตรมาสก่อน ขณะที่ 9 เดือนของปี 2564 กองทุนมีรายได้จากการลงทุนสุทธิ 19.23 ล้านบาท ลดลง 86.09% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: บลจ.บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๗ สพร 22 นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 ครั้งที่ 1/2565
๐๘:๔๑ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำ กล่องรอดตาย ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
๐๘:๔๕ ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 ชมสดครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งรอบพรีลิม 5 ก.พ. และรอบตัดสิน 6
๐๘:๒๐ กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนความพร้อม มุ่งพัฒนาศักยภาพทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 145 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่
๐๘:๑๔ Kaspersky APAC ครองตำแหน่งความพึงพอใจสูงสุดจากผู้จัดจำหน่ายโดย Canalys เป็นปีที่สองติดต่อกัน
๐๘:๕๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพช่างแอร์ สร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
๐๘:๑๘ CGH เตรียมเปลี่ยนชื่อ บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) เป็น บล. พาย (Pi) พร้อมปล่อยแพลตฟอร์มเทรดหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
๐๘:๑๗ XtalPi ร่วมมือกับ Excelra ใช้ฐานข้อมูล GOSTAR ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับคิดค้นและพัฒนายา
๐๘:๒๘ Realty ONE Group รั้งตำแหน่งบริษัทแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวที่ติดอันดับ Fast Serious ของนิตยสาร Franchise
๐๘:๐๐ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก เปิดตัวโครงการ Conscious Together