วว. ได้รับทุนสนับสนุนจาก UN / กระทรวงต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมทางรางของไทย-อาเซียน

อังคาร ๑๖ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๓๕
วว. ได้รับทุนสนับสนุนจาก UN / กระทรวงต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมทางรางของไทย-อาเซียน ผ่านการขับเคลื่อนโครงการพหุภาคีวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบราง
วว. ได้รับทุนสนับสนุนจาก UN / กระทรวงต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมทางรางของไทย-อาเซียน

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ได้รับคัดเลือกให้รับทุนสนับสนุนในโครงการความร่วมมือพหุภาคีเพื่อการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังระบบราง (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) จากกองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในวงเงิน 31,000 ดอลล่าร์สหรัฐ และได้รับทุนสนับสนุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อยกระดับและสร้างมาตรฐานความปลอดภัยอุตสาหกรรมทางรางของประเทศไทยและอาเซียน

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   ผู้ว่าการ วว.  กล่าวว่า  ข้อเสนอโครงการ (Technical Cooperation for Research and Implementation of Railway Inspection and Monitoring Technology) เป็นโครงการความร่วมมือระดับพหุภาคี โดยมีหน่วยงานผู้ร่วมโครงการและผู้ได้รับประโยชน์จาก  3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับความปลอดภัยของการดำเนินงานด้านระบบรางในประเทศอาเซียน โดยการพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ (inspection) และเฝ้าระวัง (monitoring) ทางระบบราง ให้เป็นมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนใช้ร่วมกันได้ ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวจะลดปัญหาอุบัติเหตุด้านระบบรางที่เกิดขึ้นจากการเสื่อมสภาพและการทำงานผิดปกติของทั้งระบบรางและขบวนรถไฟ

"...ผลลัพธ์ที่คาดหวังร่วมกันของการดำเนินงานโครงการนี้คือ การสร้างเทคโนโลยีการตรวจสอบและเฝ้าระวังการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานทางระบบรางและถ่ายทอดเทคโนโลยีไปยังประเทศที่ร่วมโครงการ ซึ่งจะเป็นตัวอย่างการพัฒนาเทคโนโลยีที่ประเทศอื่นๆในกลุ่มอาเซียนสามารถนำไปปรับใช้ได้  วว. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย มีความภาคภูมิใจยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญนี้ และเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง วว. ซึ่งมีความพร้อมในการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้ประกอบการ ในด้านการทดสอบรับรองคุณภาพ และการวิจัยพัฒนาด้านระบบขนส่งที่ครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางถนน รวมทั้งหน่วยงานที่ร่วมโครงการจากมาเลเซียและอินโดนีเซีย จะดำเนินโครงการให้สำเร็จเป็นรูปธรรมในระยะเวลาอันใกล้..." ผู้ว่าการ วว. กล่าวถึงความมั่นใจในการดำเนินโครงการฯ

กองทุน Perez-Guerrero Trust Fund for South-South Cooperation (PGTF) ก่อตั้งขึ้นโดยองค์การสหประชาชาติ (United  Nations) จัดตั้งขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการระหว่างประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศกำลังพัฒนาที่เป็นสมาชิกในกลุ่ม 77 เพื่อให้บรรลุการพึ่งพาตนเองในระดับชาติหรือระดับภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง  วว. ได้ที่  โทร.0 2577 9000, 02577 9143  ต่อ  201  และ  304   E-mail : [email protected]    www.tistr.or.th/…;  Facebook Page  : www.facebook.com/…C.TISTR

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. ได้รับทุนสนับสนุนจาก UN / กระทรวงต่างประเทศ ยกระดับอุตสาหกรรมทางรางของไทย-อาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๒๗ สพร 22 นครศรีธรรมราช จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ ตามมาตรา 26 ครั้งที่ 1/2565
๐๘:๔๑ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนจัดทำ กล่องรอดตาย ช่วยผู้ป่วยโควิด-19
๐๘:๔๕ ทรูโฟร์ยู ช่อง 24 คว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด การประกวดนางสาวไทย ประจำปี 2565 ชมสดครบทุกแพลตฟอร์ม ทั้งรอบพรีลิม 5 ก.พ. และรอบตัดสิน 6
๐๘:๒๐ กรุงเทพประกันชีวิต สนับสนุนความพร้อม มุ่งพัฒนาศักยภาพทัพนักกรีฑาทีมชาติไทย มอบกรมธรรม์ประกันชีวิต 145 ล้านบาท ต่อเนื่องเป็นปีที่
๐๘:๑๔ Kaspersky APAC ครองตำแหน่งความพึงพอใจสูงสุดจากผู้จัดจำหน่ายโดย Canalys เป็นปีที่สองติดต่อกัน
๐๘:๕๐ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ เร่งพัฒนาศักยภาพช่างแอร์ สร้างแรงงานที่มีสมรรถนะสูง รองรับเทคโนโลยีแห่งอนาคต
๐๘:๑๘ CGH เตรียมเปลี่ยนชื่อ บล. คันทรี่ กรุ๊ป (CGS) เป็น บล. พาย (Pi) พร้อมปล่อยแพลตฟอร์มเทรดหลากหลายสินทรัพย์ทั่วโลก
๐๘:๑๗ XtalPi ร่วมมือกับ Excelra ใช้ฐานข้อมูล GOSTAR ยกระดับแพลตฟอร์มดิจิทัลอัจฉริยะสำหรับคิดค้นและพัฒนายา
๐๘:๒๘ Realty ONE Group รั้งตำแหน่งบริษัทแฟรนไชส์อสังหาริมทรัพย์หนึ่งเดียวที่ติดอันดับ Fast Serious ของนิตยสาร Franchise
๐๘:๐๐ เมย์เบลลีน นิวยอร์ก เปิดตัวโครงการ Conscious Together