B-WORK เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.1915 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธ.ค. นี้

พุธ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๐:๔๙
นายพรชลิต พลอยกระจ่าง รองกรรมการผู้จัดการ Head of Real Estate & Infrastructure Investment บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด หรือ กองทุนบัวหลวง เปิดเผยว่า ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์บัวหลวง ออฟฟิศ หรือ B-WORK ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์ ในอัตราหน่วยทรัสต์ละ 0.1915 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 70,625,200 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 โดยจะปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยทรัสต์ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลวันที่ 13 ธันวาคม 2564
B-WORK เดินหน้าจ่ายปันผลครั้งที่ 13 ในอัตรา 0.1915 บาทต่อหน่วย วันที่ 13 ธ.ค. นี้

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมตั้งแต่จัดตั้งกองทรัสต์จนกระทั่งการประกาศจ่ายเงินปันผลครั้งล่าสุด B-WORK มีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยทรัสต์แล้วทั้งสิ้น 13 ครั้ง รวมเป็นเงิน 2.6011 บาทต่อหน่วย และมีการจ่ายเงินลดทุน 1 ครั้ง เป็นเงิน 0.1843 บาทต่อหน่วย รวมกันเป็นเงินที่จ่ายออกไป 2.7854 บาทต่อหน่วย

สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 ปี 2564 นี้ B-WORK มีรายได้รวม 143.83 ล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นรายได้ค่าเช่า 55.53 ล้านบาท รายได้ค่าบริการ 85.76 ล้านบาท อันประกอบด้วยรายได้จากสัญญาบริการพื้นที่ รายได้ค่าสาธารณูปโภค และรายได้ค่าที่จอดรถ นอกจากนี้ยังมีดอกเบี้ยรับและรายได้อื่นๆ อีก 2.53 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการลงทุนสุทธิอยู่ที่ 81.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.6% จากไตรมาสเดียวกันของปี 2563

ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจ ลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ที่มา: หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ นายแพทย์ ตนุพล และ ทีมแพทย์ ร่วมภาคภูมิใจ BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัลจาก Global Health Asia-Pacific Award 2021 3
๑๗:๒๕ วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร 7วัน 7คลิป 7หมื่น
๑๗:๑๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
๑๖:๔๗ ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
๑๖:๓๐ คิง เพาเวอร์ แจกอั่งเปาคูปองส่วนลดรับตรุษจีน กับแคมเปญ HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
๑๖:๔๐ เริ่มต้นปี 2022กลุ่มทรู คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Thailand 2022 เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4
๑๖:๓๘ เมกาทิกซ์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าจัดงานใหญ่ต้อนรับปีเสือภายใต้ชื่อ Megatix Digital Travel Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๑๖:๓๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น
๑๖:๒๙ ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๖:๒๗ ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่