ชุมพร จัดกิจกรรม "DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงาน"

พฤหัส ๑๘ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๔:๔๖
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร จัดกิจกรรม "DSD จิตอาสาเพื่อสังคม ด้วยรักและห่วงใยจากใจกระทรวงแรงงาน" ให้บริการตรวจ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า รถจักรยานยนต์ เครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร ให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) #ฟรีค่าแรง ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร และนอกสถานที่ ติดต่อ โทรศัพท์ 077 553008 #จิตอาสาเพื่อสังคม #ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย #กระทรวงแรงงาน #จังหวัดชุมพรนายอาคม คุ้มหมู่ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร กล่าวว่า การบริการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(น้ำท่วม) เป็นการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน(นายสุชาติ ชมกลิ่น) โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(นายประทีป ทรงลำยอง) มอบหมายให้หน่วยงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงานช่วยเหลือประชาชนตามความรู้ ความสามารถที่มีโดยเฉพาะทักษะด้านช่างฝีมือที่ครูฝึกฝีมือแรงงาน และผู้รับการฝึกมีอยู่ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่เดือดร้อนใจขณะนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๔๐ สนง.พัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีไปปรับใช้ในการทำสวนเกษตรผสมผสาน Smart Farmer ภายใต้โครงการ 1 จังหวัด 1
๑๗:๔๗ วช. ลงนามความร่วมมือกับ สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมกันผลักดัน การพัฒนาองค์ความรู้และเครือข่ายบุคลากรวิจัยด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๑๗:๔๖ วช. จับมือ สวทช. และ วท.กห. ส่งมอบนวัตกรรม MagikTuch ลิฟต์ไร้สัมผัส สู่วิถีชีวิตใหม่ ลดเสี่ยง-เลี่ยงเชื้อโรค แก่โรงพยาบาล 3
๑๗:๑๖ Caltex Rewards สุขทุกเส้นทาง ยิ่งขับ ยิ่งเติม ยิ่งได้คะแนน ผ่านแอปพลิเคชัน CaltexGO
๑๗:๒๗ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย จับมือมิวเซียมสยาม เปิดนิทรรศการพิพิธภัณฑ์ กทพ.
๑๗:๑๗ รมช. มนัญญา ห่วงใยเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากพายุโนรู ในพื้นที่อุทกภัยภาคอีสานสั่งกรมวิชาการเกษตรเตรียมเมล็ดพันธุ์พืช
๑๗:๒๐ อบรมออนไลน์ หลักสูตร Process Management in Practices (การจัดการกระบวนการ) วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
๑๗:๓๔ ธนาคารกรุงเทพ ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้เพิ่มขึ้น ตามการคาดการณ์ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ชัดเจนขึ้น
๑๗:๕๕ เครือเฮอริเทจ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานเจ เยาวราช 2565 งานบุญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี 10 วัน 10 คืน
๑๗:๓๘ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จับมือ รร.นนทรีวิทยา ถ่ายทอดความรู้สู่วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์