ก.ล.ต. เตือนผู้ถือหุ้น MORE ไปใช้สิทธิออกเสียงกรณีจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๘:๔๖
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ขอให้ผู้ถือหุ้นบริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 กรณี MORE จะจำหน่ายบริษัทย่อยรายบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (MMD) ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสม ผู้ถือหุ้นจึงไม่ควรอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้

เนื่องจาก MORE จะจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เพื่อขออนุมัติการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัทย่อยราย MMD ซึ่งประกอบธุรกิจโครงการกัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์สมุนไพรมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาทให้แก่ บริษัท เฮลท์ เอ็มไพร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (HEMP) โดย HEMP จะออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนมูลค่ารวม 200 ล้านบาทให้แก่ MORE แทนการชำระด้วยเงินสด ซึ่งจะทำให้ MORE เป็นผู้ถือหุ้นของ HEMP ในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ HEMP โดยมีเงื่อนไขว่า MORE จะไม่ทำการค้าแข่งและไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การทำรายการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยมีราคาที่เหมาะสมและจำนวนหุ้นที่ได้รับมามีสัดส่วนที่มีนัยสำคัญ และมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด โดยมีกลไกการกำกับดูแลผ่านการเป็น
ผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ สำหรับเงื่อนไขที่ไม่ค้าแข่งและการที่บริษัทไม่ส่งกรรมการเข้าไปบริหารใน HEMP เนื่องจากเชื่อมั่นในทีมบริหารของ HEMP

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่า มูลค่ายุติธรรมของ MMD ที่จำหน่าย สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของหุ้น HEMP ที่จะได้รับ และมีเงื่อนไขในการเข้าทำรายการไม่เหมาะสมตามเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป โดยเฉพาะเงื่อนไขเกี่ยวกับการค้าแข่งที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ MORE จะไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารหรือดูแลผลประโยชน์ของตนเองใน HEMP แม้ว่าจะถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 36.07 ก็ตาม โดยเงื่อนไขดังกล่าวอาจทำให้ MORE และผู้ถือหุ้นของ MORE เสียประโยชน์ ดังนั้น IFA จึงเห็นว่าราคาและเงื่อนไขในการเข้าทำรายการในครั้งนี้ไม่เหมาะสม และผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติรายการดังกล่าว

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมกับสอบถามผู้บริหาร MORE เพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจ ทั้งนี้ ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (COVID-19) ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ที่มา: ก.ล.ต.

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๑ ม.ค. สพร.7 อุบลฯ ร่วมกับหอการค้า จัดอบรบหลักสูตรการฝึกอาชีพเสริม สาขาการตลาดออนไลน์ ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๑ ม.ค. ห้องอาหารจีนแทพเพสทรี โรงแรมแคนทารี โคราช ฉลองเทศกาลตรุษจีน จัดเมนูพิเศษเพื่อเสริมสิริมงคล และความรุ่งเรืองตลอดปี
๒๑ ม.ค. มาพร้อมกับความปัง!!!! Conan Gray ศิลปินสุดฮอตขวัญใจ Gen Z ปล่อยซิงเกิล Jigsaw ให้แฟนๆหายคิดถึง
๒๑ ม.ค. พร้อมยัง ! 5 จุดสำคัญในบ้านต้องสะอาด รับโชคลาภตรุษจีน
๒๑ ม.ค. ส่งท้ายปีวัว ต้อนรับปีเสือ ฉลองเทศกาลตรุษจีนกับ อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท
๒๑ ม.ค. มท.2 ติดตามต่อเนื่อง เขื่อนป้องกันตลิ่งริมโขง พร้อมบูรณาการแลนด์มาร์ค หนุนท่องเที่ยว จ.บึงกาฬ
๒๑ ม.ค. TMILL เปิดบ้านต้อนรับ นมธ. รุ่นที่ 18 เยี่ยมชมกิจการ
๒๑ ม.ค. ดีอีเอส เปิดสถิติ 15 ปัญหาซื้อขายทางออนไลน์ในรอบปี 64
๒๑ ม.ค. เบลลินี่ เบค แอนด์ บรู เบเกอรี่เฮ้าส์ระดับพรีเมียม เตรียมเปิดสาขาใหม่ที่โครงการ @EKKAMAI
๒๑ ม.ค. ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ พาเจาะลึกที่สุดของสปอร์ตเน็กเก็ตไบค์ที่ไรเดอร์ต้องหลงรัก สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์อาร์ และ สปีด ทริปเปิล 1200 อาร์เอส เร็ว แรง