4 ธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งปี Kincentric Best Employers - Thailand 2021

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๙:๓๗
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ผ่านมาถือเป็นความท้าทายของภาคธุรกิจอย่างยิ่ง ซึ่งกลุ่มเซ็นทรัลไม่เพียงแต่ปรับกลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจให้ฝ่าฟันวิกฤติไปได้เท่านั้น แต่ผู้บริหารในทุกระดับยังเปลี่ยนบทบาทมาสู่การเป็น People Manager ที่ให้ความใส่ใจและดูแลความเป็นอยู่ของพนักงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในการทำงาน และมุ่งพัฒนาศักยภาพให้พนักงานพร้อมต่อรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ 4 ธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) , บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล และ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด หรือ The 1 คว้ารางวัล สุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 จากงาน Kincentric Best Employers - Thailand 2021 ที่จัดขึ้นโดยคินเซ็นทริค ประเทศไทย (Kincentric Thailand) ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin)

ภายในงานมีผู้บริหารขึ้นรับมอบรางวัลและร่วมกันถ่ายทอดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ปรีชา เอกคุณนากูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน), เอ็ดวิน ยัป ฮอสัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้ง กรุ๊ป , สุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจวัสดุก่อสร้าง และสินค้าตกแต่งบ้าน บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด, กวิน ตั้งอุทัยศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะวันเซ็นทรัล จำกัด

วิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มเซ็นทรัล ในช่วงสถานการณ์วิกฤติที่ผ่านมา อาทิ

  1. ปรับเปลี่ยนการทำงานขององค์กรให้สอดคล้องและคล่องตัวต่อพฤติกรรมของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมองหาวิธีการทำงานใหม่ๆ ในการส่งเสริมประสิทธิภาพการทำงาน
  2. ให้ความสำคัญกับสุขภาพและสุขอนามัยของพนักงาน เช่น การจัดหาวัคซีน การปฏิบัติงานแบบ work from home
  3. มีการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและพนักงานที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้น สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวาง ลดช่องว่างระหว่างลำดับขั้นให้น้อยลง
  4. มีเป้าหมายขององค์กรที่ชัดเจน ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหลัก ให้ความสำคัญกับสินค้าและการบริการที่มีคุณภาพ อำนวยความสะดวกสูงสุดให้กับลูกค้า บนพื้นฐานของมาตรการด้านสุขอนามัยที่เข้มงวด

สำหรับโครงการสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยคินเซ็นทริค ประเทศไทยถือเป็นโครงการที่เสริมสร้างให้องค์กรในประเทศไทยมีความได้เปรียบทางการแข่งขันจากการให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากร โดยพิจารณาการให้รางวัลจากปัจจัยหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 1. ความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร (High Employee Engagement) 2. การทำงานที่พร้อมปรับตัวและเปลี่ยนแปลง (Agile Working Environment) 3. ผู้นำที่มีประสิทธิภาพ (Engaging Leadership) 4. การสร้างศักยภาพของพนักงาน (Strong Talent Focus)

ทั้งนี้ บริษัทคินเซ็นทริค ประเทศไทยถือเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำของโลกที่ให้ความสำคัญกับการยกระดับศักยภาพองค์กรและบุคลากร ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษาระดับโลกที่เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการธุรกิจจัดการประกวดสุดยอดองค์กรนายจ้างดีเด่นขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 21 ครอบคลุม 14 ประเทศทั่วภูมิภาคเอเชียและตะวันออกกลาง รวมทั้งยังมีการจัดประกวดโครงการดังกล่าวทั่วโลกอีกด้วย

การได้รับรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564 ดังกล่าวของบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล เกิดจากความร่วมมือของพนักงานทุกระดับที่เห็นคุณค่าในบทบาทหน้าที่ของตนเองและปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้จะอยู่ในสถานการณ์วิกฤติ และการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กรและสนับสนุนให้สังคมในที่ทำงานรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ดีอยู่เสมอ นอกจากนี้ รางวัลดังกล่าวยังสะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญในการดูแลพนักงาน ทั้งในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ สวัสดิการที่เหมาะสม และสนับสนุนการเติบโตก้าวหน้าทางอาชีพทำให้กลุ่มเซ็นทรัลเป็นองค์กรที่มีคนอยากเข้ามาร่วมงานด้วยมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ที่มา: เซ็นทรัลพัฒนา

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๐๐ ซมโปะ ประกันภัย จัดงาน SompOrientation ต้อนรับพนักงานใหม่ สานต่อความตั้งใจ ดูแลคนไทยด้วยหัวใจญี่ปุ่น
๑๖:๔๖ รมว.เฮ้ง นำผู้บริหารกระทรวงแรงงาน รับมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จากหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
๑๖:๔๒ บัณฑิตพันธุ์ใหม่ SPU รับการตรวจเยี่ยมจาก กระทรวง อว.
๑๖:๒๑ ไฮโปรตีน ไอซ์ คอฟฟี่ ดริ้งค์ มิกซ์ โดยเฮอร์บาไลฟ์ นิวทริชั่น ชนะรางวัลสุดยอดผลิตภัณฑ์แห่งปี จากเวที HELLO! Beauty Awards
๑๖:๐๘ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2564
๑๖:๐๕ สพร. 17 ระยอง ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมอาชีพผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการขนส่งสินค้า (Rider)
๑๖:๕๐ กรมวิชาการเกษตร โชว์นวัตกรรมฟิล์มเจาะรูขนาดไมครอน ตัวช่วยยืดอายุผักและผลไม้คงความสดใหม่ เพิ่มโอกาสวางจำหน่ายได้นานขึ้น
๑๖:๑๔ วว. พัฒนากระบวนการแยกกระดาษ พลาสติกพอลิเอทิลีน ออกจากอะลูมิเนียมฟอยล์ สนองนโยบาย BCG Model ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
๑๖:๐๑ NTSC ใส่ใจสุขภาพพนักงานจัดการตรวจสุขภาพประจำปี 2565
๑๖:๕๔ วช. หนุนประเทศไทยไร้ขยะ ให้ทุนวิจัยทีมจุฬาฯสร้างฐานข้อมูลจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ฯ