สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง TQA

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๑๔
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ และคณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสู่ความเป็นเลิศตามแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ภายใต้ความคาดหวังและวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการบริหารจัดการ การสร้างเครือข่าย และการบริหารโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) อันเป็นก้าวใหม่ที่สำคัญสู่การพัฒนากำลังคนของประเทศ ณ ห้องประชุม A72 ตึกอัสสัมชัญ ร.ศ.200 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง TQA

โดย ผศ.ดร.อุรีย์ เจี่ยสกุล คณบดี คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ ได้กล่าวถึง ที่มาและความคาดหวังของการร่วมมือกันในครั้งนี้ ว่า "การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ นับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ทำให้ทั้งสองหน่วยงานซึ่งมีปณิธานใกล้เคียงกันในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทั้งในภาคการศึกษาและภาคธุรกิจของประเทศไทยได้มาร่วมมือกันขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยอาศัยเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เกณฑ์ที่ได้รับการยอมรับและถูกนำไปประยุกต์ใช้กับเพื่อยกระดับสมรรถนะขององค์กรชั้นนำมากมายมาเป็นกรอบแนวทาง ซึ่งทางมหาวิทยาลัยมีความคาดหวังว่า ภายใต้การร่วมมือและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเสริมสร้างสมรรถนะขององค์กรให้เข้มแข็ง พร้อมพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไปสู่ความอย่างยั่งยืนในอนาคต"

พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.อธิศานต์ วายุภาพ ผู้อำนวยการสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ได้บอกเล่าถึงบทบาทและการดำเนินกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือดังกล่าวว่า "ขอบเขตของกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากความร่วมมือครั้งนี้ ประกอบด้วย การจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมในด้านการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (High Performing Organization) ผ่านกรอบเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นวิทยากรที่มีประสบการณ์สูงในการบริหารจัดการจากภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เรียกว่า Master Class ตลอดจนร่วมกันพัฒนาหลักสูตรที่มีความสำคัญ และจำเป็นต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศในด้านดิจิทัล ซัพพลายเชน ในรูปแบบการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox"

ที่มา: สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ร่วมมือ ABAC พัฒนา Higher Education Sandbox ยกระดับสมรรถนะความเป็นเลิศในการบริหารจัดการ ตามแนวทาง TQA

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๔ มิ.ย. นักเรียนศูนย์สอวน.ม.วลัยลักษณ์ คว้าเหรียญทองคอมพิวเตอร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 18
๒๔ มิ.ย. ม.วลัยลักษณ์ จัดพิธีมอบขีด หมวก เข็มสถาบันแก่บัณฑิตพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 20 และ 21
๒๔ มิ.ย. ช่อง 7HD ส่งผู้ประกาศ 4 คน 4 บุคลิก สร้างสีสันข่าวเย็นให้เผ็ดร้อน ใน ข่าวเย็นประเด็นร้อน 4 กรกฎา.นี้ เวลา 15.45-18.00
๒๔ มิ.ย. เปิดตัว mywawa.me แพลตฟอร์ม อี-มาร์เก็ตเพลส ซื้อ-ขายสินค้า B2B ทุกอุตสาหกรรม
๒๔ มิ.ย. ฝึกยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต
๒๔ มิ.ย. อิออน แจกใหญ่ แจกจริง มอบรางวัลผู้โชคดี ครั้งที่ 2 กับแคมเปญฉลองครบรอบ 30 ปีกับอิออน ลุ้นรับโชคใหญ่ได้ทุกเดือน
๒๔ มิ.ย. เจนเนอราลี่ เอาใจสายคนรักสุขภาพ สนับสนุนงาน Khaokho Marathon 2022 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
๒๔ มิ.ย. ธพว. เปิดตลาดสุดยอดเอสเอ็มอีของดีทั่วไทย SME D Market ทุกเดือน ช่วยลูกค้าขายของ เพิ่มรายได้ ขยายตลาด ติดเครื่องธุรกิจหลังโควิดคลี่คลาย
๒๔ มิ.ย. NTT DATA Business Solutions (Thailand) Ltd. ร่วมกับ Microsoft Thailand และ SAP Thailand จัดงานสัมมนาสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต
๒๔ มิ.ย. ศึกวันแดงเดือดแมตช์นอกสนามฟุตบอล.