ไบเออร์ไทยสนับสนุนรางวัลพิเศษในโครงการ Prime Minister's Science Award 2021

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๑:๒๓
(ที่ 2 จากขวา) นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด และ (ที่ 2 จากซ้าย) ดร.อเล็กซานเดอร์ เราโบลด์ ที่ปรึกษาทูตฝ่ายเศรษฐกิจและการพาณิชย์ สถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ร่วมมอบทุนการศึกษา ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2021 Special Award ให้กับนักเรียนโรงเรียนประชาคมนานาชาติ (ICS) ที่ได้รับรางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จากโครงงานเรื่อง Using Nanobody-displaying Phages to Attenuate Biofilm Formation of Staphylococcus aureus in Diabetic Foot Infections ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ไบเออร์ไทยสนับสนุนรางวัลพิเศษในโครงการ Prime Minister's Science Award 2021

โครงการ Prime Minister's Science Award 2021 เป็นกิจกรรมหนึ่งในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นโดย กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการวิจัยนวัตกรรมแก่เยาวชนและครูผู้สอน

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด  สนับสนุนรางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโครงการ Prime Minister's Science Award 2021 โดยร่วมกับสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย ในการเป็นคณะกรรมการตัดสินและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย

นางสาวจินอา ลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด กล่าวว่า "สำหรับไบเออร์ ไทย การเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ Prime Minister's Science Project Award 2021  ในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญและตอกย้ำความมุ่งมั่นของบริษัทในการสนับสนุนโครงการด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์ เพราะเราตระหนักดีว่า การศึกษาเป็นรากฐานสำคัญที่สุดประการหนึ่งต่อการพัฒนาและการเจริญก้าวหน้าของประเทศในระยะยาว ซึ่งนี่คือเหตุผลหลักที่ไบเออร์ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการสนับสนุนการศึกษาโดยเฉพาะในด้านวิทยาศาสตร์ และโครงการนี้ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทที่ดำเนินงานภายใต้แนวคิด  "วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตที่ด"  ตลอดจนสอดคล้องกับแนวทางการของรัฐบาลในการส่งเสริมนวัตกรรมและความสามารถในการวิจัยที่เป็นรากฐานสำคัญในการก้าวสู่โลกนวัตกรรม การเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการนี้ทำให้เราสามารถขยายโอกาสการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนไทย

โครงการนี้ถือเป็นกิจกรรมที่ดีในการสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ ในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาในนวัตกรรมและความรู้ด้านไลฟ์ซายน์"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนายการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่า "โครงการ Prime Minister's Science Award 2021 เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับเยาวชนที่ได้ทำคุณประโยชน์และเป็นตัวอย่างอันดีด้านวิทยาศาสตร์ และยกย่องเชิดชูเกียรติครูวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนให้มีความสนใจด้านวิทยาศาสตร์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความพร้อมต่อเวทีนานาชาติ รวมทั้งเพื่อช่วยกระตุ้นให้เยาวชนเกิดแรงบันดาลใจ และสนับสนุนส่งเสริมให้ครูมีกำลังใจมากขึ้น พร้อมร่วมผลักดันการพัฒนาทักษะแก่เยาวชนในการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

โดยในปีนี้ ได้กำหนดให้มีรางวัลพิเศษ Special Award สำหรับโครงงานวิทยาศาสตร์เยาวชน ในโครงการ Prime Minister's Science Award เป็นรางวัลพิเศษจากการสนับสนุนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เล็งเห็นผลงานจากโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยที่โดดเด่นในแต่ละสาขา และร่วมส่งเสริมการพัฒนาความสามารถและทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของเยาวชน รวมทั้งเป็นขวัญกำลังใจให้เยาวชนต่อยอดผลงานด้านวิทยาศาสตร์ และสร้างประโยชน์ให้กับประเทศต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเราได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ร่วมกับสถานฑูตเยอรมันประจำประเทศไทย สนับสนุนรางวัล Special Award ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ เพื่อสนับสนุนเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกรางวัลดังกล่าว

นางสาวจินอา กล่าวว่า "การมีส่วนร่วมของเราในครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งความตั้งใจเพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการสร้างโอกาสสำหรับอนาคตให้กับเยาวชนไทย บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการการศึกษาวิทยาศาสตร์หลายโครงการในประเทศไทย ที่มุ่งเน้นและสามารถช่วยพัฒนาการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทย สร้างความตระหนักรู้ และสร้างแรงบันดาลใจให้ทั้งนักเรียนและครูได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่สำคัญต่อการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สำคัญ รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ"

สำหรับไบเออร์ไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย  ด้วยความรับผิดชอบและมีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนกิจกรรมที่มุ่งเน้นความยั่งยืนในด้านวิทยาศาสตร์และการศึกษา สุขภาพ ความต้องการทางสังคม และโครงการในชุมชนต่างๆที่ดำเนินธุรกิจอยู่ บริษัทสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาสุขภาพและสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างโอกาสให้เด็กๆ ได้สำรวจ เรียนรู้ และสนุกสนานไปกับวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้พวกเขามีความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่มา: ไบเออร์ ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ นายแพทย์ ตนุพล และ ทีมแพทย์ ร่วมภาคภูมิใจ BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัลจาก Global Health Asia-Pacific Award 2021 3
๑๗:๒๕ วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร 7วัน 7คลิป 7หมื่น
๑๗:๑๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
๑๖:๔๗ ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
๑๖:๓๐ คิง เพาเวอร์ แจกอั่งเปาคูปองส่วนลดรับตรุษจีน กับแคมเปญ HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
๑๖:๔๐ เริ่มต้นปี 2022กลุ่มทรู คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Thailand 2022 เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4
๑๖:๓๘ เมกาทิกซ์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าจัดงานใหญ่ต้อนรับปีเสือภายใต้ชื่อ Megatix Digital Travel Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๑๖:๓๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น
๑๖:๒๙ ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๖:๒๗ ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่