'MFC' จัดกองทุน 'MRENEW-SSF' ให้ประโยชน์ทั้งการออมและลดหย่อนภาษี เอาใจผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนของดีส่งท้ายปี เปิดขาย 22 พ.ย. นี้

จันทร์ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๖:๔๔
เมื่อเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี แน่นอนว่าหลายคนกำลังมองหาช่องทางการบริหารจัดการลดหย่อนภาษีที่เหมาะกับตัวเอง การลงทุนในกองทุนรวม RMF และ SSF จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยส่งเสริมเรื่องการออมและได้สิทธิลดหย่อนภาษีเพิ่มเติม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) หรือ MFC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการกองทุนคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ พร้อมที่จะนำเสนอตัวเลือกที่ถูกใจต่อผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทั้งผลตอบแทนจากการออมและสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่คุ้มค่าในช่วงปลายปี
'MFC' จัดกองทุน 'MRENEW-SSF' ให้ประโยชน์ทั้งการออมและลดหย่อนภาษี เอาใจผู้ลงทุนได้เลือกลงทุนของดีส่งท้ายปี เปิดขาย 22 พ.ย. นี้

บลจ.MFC เปิดเพิ่มโอกาสลงทุนในกองทุนลดหย่อนภาษีช่วงปลายปี โดยออก กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี รีนิวเอเบิล เอนเนอร์จี ชนิดเพื่อการออม (MFC Renewable Energy Fund SSF) หรือ MRENEW-SSF ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารทุน ที่ลงทุนในกองทุนต่างประเทศ (Feeder Fund) สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จะเริ่มเปิดจำหน่ายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 โดยมีนโยบายการจ่ายปันผลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ไม่มีกำหนดอายุโครงการ มูลค่าขั้นต่ำของการสั่งซื้อในแต่ละครั้ง 1,000 บาท

โดย MRENEW-SSF เป็น share class ที่ต่อยอดความสำเร็จมาจากกองทุน MFC Renewable Energy Fund (MRENEW) ที่ลงทุนใน BGF Sustainable Energy Fund (กองทุนหลัก) เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 80% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ กองทุนหลักบริหารจัดการโดย BlackRock บริษัทจัดการชั้นนำของโลกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนที่คำนึงและใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) โดยกองทุนหลักจะเน้นลงทุนในหุ้นของธุรกิจพลังงานยั่งยืนใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรมทั่วโลก ได้แก่ บริษัทที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Power) การขนส่งโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาด (Clean Transport) และการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน (Energy Efficiency) ซึ่งนับเป็นกลุ่มธุรกิจ ESG ที่มีการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน อนึ่งกองทุนหลัก ได้รับการจัดอันดับ Morningstar 4 ดาว และ 5 globe Morningstar sustainability rating

คุณธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) เผยว่า "บลจ.MFC เป็นบริษัทจัดการกองทุนรวมที่บริหารความมั่งคั่งที่มุ่งเน้นธุรกิจที่สร้างการเติบโตและรายได้ที่ยั่งยืนให้กับบริษัท จากความสำเร็จในการบริหารจัดการกองทุนมากมายและนำเสนอประเภทการลงทุนใหม่ๆอยู่เสมอมา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนให้ครอบคลุมซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้ลงทุนในช่วงปลายปีที่กองทุน SSF และ RMF จะได้รับความสนใจเป็นพิเศษ นอกจาก MRENEW-SSF ที่เปิดใหม่นี้ บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีอีกหลายกองที่น่าสนใจให้ผู้ลงทุนได้เลือกสรรลงทุนเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทางด้านการลงทุนที่หลากหลาย"

นอกจากกองทุน MRENEW-SSF บลจ.MFC ยังมีกองทุนรวมเพื่อการออมและการลดหย่อนภาษีที่ตอบโจทย์เป้าหมายทางการลงทุนทั้งกองทุน SSF อาทิ กองทุน MGFSSF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดีและมีรายได้สม่ำเสมอ ลงทุนผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund, กองทุน M-MIDSMALL-SSF: ลงทุนในหุ้นไทยขนาดกลางและเล็กที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและเติบโตสูง และกองทุน MCHINASSF: ลงทุนในหุ้นจีน A Shares ที่แนวโน้มกำไรเติบโตดี คุณภาพดี และ ณ ระดับมูลค่าที่เหมาะสม ผ่านกองทุนหลัก Allianz Global Investors Fund - Allianz China A-Shares

หรือสำหรับผู้ที่มองหาผลตอบแทนที่ดีหลังเกษียณ บลจ.MFC มีกองทุน RMF ที่ผลงานโดดเด่นให้เลือกลงทุนเช่นกัน ได้แก่กองทุน MGFRMF: ลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เติบโต คุณภาพดี และมีรายได้สม่ำเสมอผ่านกองทุนหลัก Threadneedle (Lux) - Global Focus Fund หรือกองทุน M-VALUE ลงทุนในหุ้นไทยที่มีปัจจัยพื้นฐานดี แนวโน้มเติบโตดีและราคาหุ้นมีความน่าลงทุน

โดย บลจ.MFC เข้าใจและเปิดโอกาสให้ทุกการลงทุนเข้าถึงได้ง่ายเพียงปลายนิ้ว ทุกกองทุนสามารถซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น MFC WEALTH ได้เพียงไม่กี่ขั้นตอน ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีลงทุนกับ บลจ.MFC ได้แค่เพียง 100 บาท แถม บลจ.MFC ยังมอบสิทธิพิเศษให้กับผู้ที่เปิดบัญชีผ่าน MFC WEALTH ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 64 จะได้รับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท

พิเศษสุดสำหรับผู้ลงทุนในกองทุน SSF หรือ RMF กับ บลจ.MFC ครบทุกๆ 50,000 บาท จะได้รับของรางวัลคือ หน่วยลงทุน MMGOVMF มูลค่า 100 บาท เพิ่มเติมอีกด้วย

ทั้งนี้ผู้ลงทุนสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง หรือหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน กองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวนอาจขาดทุนหรือได้กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนต่ำว่าเงินลงทุนเริ่มแรก ขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0-2649-2000 ติดต่อฝ่ายวางแผนการลงทุน กด 2 หรือ Contact Center กด 0 สาขาแจ้งวัฒนะ โทร.0-2835-3055-57 สาขาปิ่นเกล้า โทร. 0-2014-3150-2 สาขาขอนแก่น โทร.043-204-014-16 สาขาเชียงใหม่ โทร. 0-5321-8480-82 สาขาระยอง โทร. 033-100-340 สาขาหาดใหญ่ โทร. 074-232-324 - 25 หรือที่ www.mfcfund.com

ที่มา: บางกอก ออทัม

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๑:๓๓ 'VRANDA' ปักธงโมเดล 'Veranda Collection' ขยายธุรกิจโรงแรม จ่อลงทุนโปรเจกต์ใหม่ ขานรับแนวโน้มอุตฯ ท่องเที่ยวฟื้น ชูต้นแบบการบริหาร เวอโซ หัวหิน และสมุย
ม.ค. ๒๕๖๕
๑๑:๒๖ TACC เสิร์ฟ 2 เครื่องดื่มใหม่ ราสป์เบอร์รี มิลค์กี้-รูบีช็อกโกแลต ลงโถกดเซเว่นฯ และ All Cafe อัพยอดขาย
๑๑:๔๐ ตรุษจีนปิดด่านเตือนผู้ประกอบการเคลียร์เส้นทางส่งออกผลไม้ไปแดนมังกร
๑๑:๓๒ THE GARDEN OF LOVE WEDDING FAIR 2022 โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
๑๑:๑๔ WFX สนับสนุนพนักงานและครอบครัว ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3
๑๑:๑๐ 'บริทาเนีย' โชว์ยอดพรีเซลปี 64 ทำสถิติใหม่ 8,300 ล้านบาท รับเปิดตัวโครงการใหม่และดีมานด์บ้านแนวราบแข็งแกร่ง
๑๐:๓๗ กสิกรไทย แจกซองอั่งเปาฉลองตรุษจีน 2.5 ล้านซอง
๑๐:๐๗ APCO ชูกลยุทธ์พัฒนางานวิจัย เพิ่มประสิทธิภาพนวัตกรรมเพื่อสุขภาพด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด ตอกย้ำการเป็นผู้นำ Health Care Biotech
๑๐:๓๘ บลูลากูน 2 โอกาสสุดท้ายก่อนปิดโครงการ ทั้งลดทั้งแถม 2 ยูนิตสุดท้าย ลดสูงสุด 1.5 ล้านบาท