วว. รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ : AS9100

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๐๘:๔๖
ศ.(วิจัย)ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมคณะผู้บริหาร รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ (AS9100) จาก นายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด หรือ BVC ในโอกาสที่ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ในโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนและซ่อมอากาศยาน ได้รับการรับรองระบบคุณภาพดังกล่าว ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โอกาสนี้ วว. จัดเสวนาในหัวข้อเรื่อง Clustering the Aerospace In-country Testing and Manufacturing เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน โดยมีหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร Admin วว. เทคโนธานี คลองห้า จังหวัดปทุมธานี
วว. รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ : AS9100

ศ. (วิจัย) ดร. ชุติมา   เอี่ยมโชติชวลิต   กล่าวว่า  ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย   ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ ของ วว.  ถือเป็นหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่ 2 ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AS9100 ซึ่งแสดงถึงความพร้อมขององค์กร ในการผลักดันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของประเทศไทยให้ทัดเทียมสากล รวมทั้งเป็นการกระตุ้นความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน ในการใช้ประเทศไทยเป็นฐานการประกอบธุรกิจด้านการบินและอวกาศ

"...ปัจจุบันมีผู้ประกอบการไทยจำนวนไม่น้อย สนใจอยากเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศ โดยต่อยอดจากอุตสาหกรรมเดิม เช่น ผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์  ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์  ที่ต้องการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานตามนโยบายรัฐบาล แต่อุปสรรคสำคัญของผู้ประกอบการไทยคือ ระบบมาตรฐาน  AS9100 ดังนั้นจากการที่ วว. ได้รับการรับรองระบบคุณภาพนี้แล้วในฐานะหน่วยงานภาครัฐ จึงมีความพร้อมในการสนับสนุนอุตสาหกรรมการบินและอวกาศแก่ผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล..." ผู้ว่าการ วว. กล่าว

ดร.พัชทรา   มณีสินธุ์   รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม วว.  กล่าวว่า ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณสมบัติวัสดุและวิเคราะห์ความเสียหาย  ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ  วว. ในฐานะหน่วยรับการรับรอง มีภารกิจหลักในการให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบวัสดุและชิ้นส่วนให้ภาคอุตสาหกรรม  การให้คำปรึกษา การพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า ให้มีความเข้มแข็ง สามารถแข่งขันและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ได้ขยายขีดความสามารถเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการไทย ที่ผลิตและซ่อมชิ้นส่วนอากาศยาน ให้บริการวิเคราะห์/ทดสอบชิ้นส่วนอากาศยาน ด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับรองมาตรฐาน AS9100 เชื่อมั่นว่าจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเทียบเคียงต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและรับบริการจาก   ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ วว. ติดต่อได้ที่ โทร. 0-2577-9265-6  Email : [email protected]  เว็บไซต์  www.tistr.or.th

ที่มา: สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

วว. รับมอบใบรับรองมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพสำหรับอุตสาหกรรมการบิน อวกาศ และการป้องกันประเทศ : AS9100

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๒ นายแพทย์ ตนุพล และ ทีมแพทย์ ร่วมภาคภูมิใจ BDMS Wellness Clinic คว้ารางวัลจาก Global Health Asia-Pacific Award 2021 3
๑๗:๒๕ วิริยะประกันภัย ร่วมกับ สตช. และภาคีเครือข่ายมอบเงินรางวัล-เกียรติบัตร โครงการอาสาตาจราจร 7วัน 7คลิป 7หมื่น
๑๗:๑๘ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และ เนคเทค สวทช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการพัฒนาความรู้ทางวิชาการ
๑๖:๔๗ ม.รามฯ มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น โครงการฯ ป.เอก ทางสังคมศาสตร์
๑๖:๓๐ คิง เพาเวอร์ แจกอั่งเปาคูปองส่วนลดรับตรุษจีน กับแคมเปญ HAPPY CHINESE NEW YEAR ช้อปมั่งคั่ง โชคมั่งมี สุขสันต์ปีขาล ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์
๑๖:๔๐ เริ่มต้นปี 2022กลุ่มทรู คว้ารางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่นประจำประเทศไทย จาก Top Employers Thailand 2022 เนเธอร์แลนด์ ต่อเนื่อง 4
๑๖:๓๘ เมกาทิกซ์ ไทยแลนด์ ประสบความสำเร็จพร้อมเดินหน้าจัดงานใหญ่ต้อนรับปีเสือภายใต้ชื่อ Megatix Digital Travel Fair ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
๑๖:๓๑ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ ดำเนินโครงการสวัสดิการปลูกพืชผักสวนครัว ผักปลอดภัย ไร้สารพิษ ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน และปลูกไม้ยืนต้น
๑๖:๒๙ ดีอีเอส จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมองค์กรปี 2565 กำหนดทิศทางส่งเสริมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
๑๖:๒๗ ดีอีเอส ปฏิบัติตามมาตราการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด - 19 จัดตรวจ ATK ให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่