ซิกน่าประกันภัย ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำพันธกิจการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดีให้แก่พนักงาน

พฤหัส ๒๕ พฤศจิกายน ๒๐๒๑ ๑๓:๒๙
ซิกน่าประกันภัยโดยคุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และคุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ตอกย้ำความเป็นเลิศด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย คว้ารางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี "Best Companies to Work for in Asia 2021" ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 ที่จัดขึ้นโดยนิตยสารเอชอาร์ เอเชีย (HR Asia) โดยบริษัท Business Media International ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นนิตยสารที่น่าเชื่อถือและเชี่ยวชาญในด้านบริหารทรัพยากรบุคคลในเอเชีย
ซิกน่าประกันภัย ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำพันธกิจการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดีให้แก่พนักงาน

คุณธีรวุฒิ สุธนะเสรีพร, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า"รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้เราได้รับต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ซึ่งเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงศักยภาพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลในระดับภูมิภาคเอเชีย เพราะพนักงานเป็นพลังพื้นฐานในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน พันธกิจหลักของซิกน่าจึงให้ความสำคัญด้านการมุ่งเน้นการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดี (Well Being and Peace of Mind) ให้แก่พนักงานทั่วโลก ซึ่งหมายถึงการดูแลเพื่อนพนักงานและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งซิกน่าให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเราเชื่อมั่นว่าพนักงานคือกลยุทธ์ทางธุรกิจที่ต้องลงทุนและเอาใจใส่ให้มากที่สุด (care)"

คุณวรรณภัส นิธิเลิศวิวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ กล่าวว่า "ที่ซิกน่า เราได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพนักงานของเรา ผ่านโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Caregiver Leave ที่เปิดโอกาสให้พนักงานมีสิทธิ์การลาเพื่อดูแลครอบครอบในยามเจ็บป่วยสูงสุดถึง 30 วัน และไม่เพียงแต่พนักงานหญิงเท่านั้นที่สามารถลาคลอดได้ พนักงานชายก็สามารถลาเพื่อดูแลบุตรแรกเกิดได้ถึง 30 วัน รวมถึงการมอบเงินช่วยเหลือด้านการศึกษาแก่บุตรของพนักงาน"

"นอกจากนี้เรายังสนับสนุนความหลากหลายและยอมรับความแตกต่างของพนักงานในองค์กร โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ครอบคลุมพนักงานในกลุ่ม LGBTQi และได้จัดให้มีสายด่วนเพื่อป้องกันและช่วยเหลือพนักงานเกี่ยวกับสุขภาพจิต รวมถึงโครงการเพื่อส่งเสริมสุขภาพอื่นๆ เช่น การแข่งขัน Global Wellness Challenge ตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง ซึ่งนอกจากผลประโยชน์จากโครงการต่างๆ ที่ตัวพนักงานและครอบครัวได้รับแล้ว ซิกน่ายังสนับสนุนให้พนักงานแบ่งปันสิ่งดีๆคืนสู่สังคม โดยพนักงานสามารถลาพักจากงานประจำเพื่อไปทำคุณประโยชน์ให้กับองค์กรการกุศลในประเทศไทยเป็นเวลา 3 เดือนโดยยังได้รับเงินเดือนตามปกติอีกด้วย" คุณวรรณภัส กล่าวเสริม

นอกจากการให้การสนับสนุนและช่วยเหลือพนักงานในโอกาสต่างๆแล้วที่ ซิกน่า ประเทศไทยยังเล็งเห็นความสำคัญของการกล่าวชื่นชมกล่าวขอบคุณ และแสดงความยินดีในทุกๆโอกาสผ่าน Platform Cigna Standout และช่องทางอื่นๆในองค์กร เพื่อเป็นการชื่นชมและส่งเสริมให้พนักงานเกิดความภาคภูมิใจจากการทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำความดีและปฏิบัติหน้าที่ของตน ตลอดจนการให้โอกาสพนักงานในการเติบโตและพัฒนาอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมด้านต่างๆ ที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีโดยความร่วมมือของซิกน่าทั่วโลกกับสถาบันที่มีชื่อเสียงระดับโลก

จากเหตุการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ซิกน่าประกันภัยได้มอบความช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษในช่วงการระบาด เราได้จัดสรรวัคซีนให้กับพนักงานและครอบครัว ตลอดจนการช่วยเหลือด้านค่าใช้จ่ายในการรักษา การลาหยุดเพื่อดูแลครอบครัว และการมอบ Cigna Care Set ให้กับพนักงาน และอนุญาตให้ทำงานจากที่บ้านได้ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน

รางวัล "Best Companies to Work for in Asia 2021" ใช้เกณฑ์การตัดสินโดยการพิจารณาจากผลการประเมินของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละอุตสาหกรรม ทั้งในด้านนโยบายหลักขององค์กร แนวทางและการปฏิบัติที่เป็นจริงและยั่งยืน การสัมภาษณ์ผู้บริหาร และที่สำคัญที่สุด คือผลการสำรวจจากพนักงานภายในองค์กร เพื่อเป็นการแบ่งปันแนวทางการทำงานที่ดีให้แพร่หลายไปทั่วโลก

สำหรับลูกค้าหรือผู้ที่สนใจ สามารถติดตามข้อมูลดี ๆ ได้ผ่านช่องทางของซิกน่าที่ Facebook : Cigna Thailand เว็บไซต์ www.cigna.co.th หรือ Line @CignaThailand

เกี่ยวกับซิกน่า ประเทศไทย

ซิกน่า ประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือของซิกน่า บริษัทประกันสุขภาพระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีลูกค้ากว่า 180 ล้านคนทั่วโลก ซิกน่าเข้ามาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2545 โดยดำเนินธุรกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนำเสนอประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลและประกันสุขภาพผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้งและการตลาดทางตรงในประเทศไทย ผลิตภัณฑ์ของซิกน่าประเทศไทยคือแผนประกันสุขภาพ แผนประกันอุบัติเหตุ และ แผนประกันการเดินทางที่เป็นนวัตกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกค้ารายบุคคลรวมถึงบุคคลในครอบครัวอันเป็นที่รัก สามารถพบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซิกน่าประเทศไทยได้ที่ www.Cigna.co.th

ที่มา: สปาร์ค คอมมิวนิเคชันส์

ซิกน่าประกันภัย ครองตำแหน่งองค์กรดีเด่นที่น่าทำงานมากที่สุดในเอเชีย ต่อเนื่องเป็นเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำพันธกิจการสร้างสุขภาพร่างกายและใจที่ดีให้แก่พนักงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก