เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ Platinum "Bringing Fresh Fashion to You" ตอกย้ำการเป็น "ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน"

พุธ ๐๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๓
ศูนย์แฟชั่นค้าส่ง เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ธุรกิจเรือธง ของ บมจ. เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ศูนย์การค้า โรงแรม ที่พักอาศัย ศูนย์อาหาร และอาคารสำนักงาน เดินหน้าปรับภาพลักษณ์แบรนด์ใหม่สะท้อนตัวตนผ่านคอนเซปต์ Platinum "Bringing Fresh Fashion to You" นำเสนอไอเดียแฟชั่นสดใหม่ตอบโจทย์ทุกความต้องการทางธุรกิจ พร้อมยกระดับประสบการณ์การค้าส่งแบบ 360 องศา ด้วยการนำเทคโนโลยีมาเสริมศักยภาพการให้บริการ เชื่อมโยงพันธมิตร ผู้ประกอบการร้านค้า และลูกค้ากลุ่ม B2B และ B2C ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้พันธมิตรทางการค้าทุกภาคส่วนพร้อมเติบโตก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน โดยแพลทินัมตอกย้ำจุดยืนในฐานะ "ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน" ท่ามกลางความท้าทายของทิศทางธุรกิจในปีพ.ศ. 2565 ประเดิมด้วยการปรับโลโก้ ควบคู่กับการเปิดตัวแพลตฟอร์ม E-Commerce ค้าส่งแห่งแรกในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Platinum Online
เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ Platinum Bringing Fresh Fashion to You ตอกย้ำการเป็น ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการตลาด เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป กล่าวว่า "ในยุคที่แนวโน้มกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น นวัตกรรมความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ รูปแบบการค้า เทรนด์ ไลฟ์สไตล์ รวมถึงข้อมูล ข่าวสาร ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนมีบทบาทเชื่อมโยงโดยตรงต่อวิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกที่ต้องปรับตัวให้สอดประสานกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี สำหรับศูนย์การค้า เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ในฐานะศูนย์การค้าแฟชั่นค้าส่งและค้าปลีก ที่อยู่คู่กับ Wholesalers และ Retailers ชาวไทยและต่างชาติมายาวนานถึง 16 ปี ด้วยจุดยืนหลักคือ การเป็น"ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน" โดยมุ่งนำเสนอสินค้าประเภทแฟชั่นที่เปลี่ยนรวดเร็วที่มีสินค้าใหม่เข้าทุกอาทิตย์ ซึ่งมีบทบาทในการสร้างกิจกรรมทางการค้าเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศมาโดยตลอด ในวันนี้บริษัทฯ พร้อมที่จะเดินหน้าปรับเปลี่ยนรูปแบบกลยุทธ์ขององค์กร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ทุกมิติ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจตลาดค้าส่ง และพฤติกรรมของผู้บริโภคทั้งค้าส่งและค้าปลีกในยุคปัจจุบันให้มากที่สุด ท่ามกลางความท้าทายของโลกธุรกิจในอนาคต

นางสาวสุฐิตา กล่าวว่า เพื่อสะท้อนกลยุทธ์ดังกล่าว บริษัทได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์และจุดยืนในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการเป็นศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน พร้อมปรับกลยุทธ์จาก Landlord เป็น Business Enabler ผู้สนับสนุนพันธมิตรให้ประสบความสำเร็จและสร้างแรงบันดาลใจด้วยการนำเสนอไอเดีย หรือโอกาสทางธุรกิจ ผ่านสินค้าแฟชั่นที่สดใหม่ทันสมัย สร้างประสบการณ์การค้าส่งที่น่าประทับใจให้แก่คู่ค้าทุกภาคส่วน รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านค้าอย่างต่อเนื่องให้พร้อมต่อการเติบโตและเป็นส่วนสำคัญในการเติมเต็มความต้องการทางธุรกิจให้แก่ลูกค้า โดยแพลทินัมมุ่งมั่นจะเป็นศูนย์กลางการค้าส่งที่จะทำให้ทุกไอเดียทางแฟชั่นเป็นจริง ตลอดจนสามารถเฟ้นหาสินค้าแฟชั่นไอเดียสดใหม่ ในราคาที่จับต้องได้ สำหรับลูกค้าทุกคน ซึ่งนำมาสู่คอนเซปต์ใหม่ Platinum "Bringing Fresh Fashion to You"
ภายใต้แผนกลยุทธ์ดังกล่าว แพลทินัมจะนำเสนอประสบการณ์ Fresh Fashion เพื่อสร้างไอเดียสดใหม่ในทุกบริบท โดยยังคงจุดแข็งอันเป็นเอกลักษณ์ของแพลทินัมไว้ เริ่มตั้งแต่

  • นำนวัตกรรมมาพัฒนา Digital Platform และระบบบริหารฐานข้อมูลแบบครบวงจร ตลอดจนนำเสนอประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience) ผ่านช่องทางออมนิชาแนล (Omni Channel) ที่ขยายเครือข่าย บนแพลตฟอร์มต่างๆ ให้เข้าถึงตัวลูกค้าทั่วประเทศและทั่วโลก แล้วเชื่อมโยงกลับมาที่สินค้าและบริการ ในศูนย์การค้าแบบไร้รอยต่อ โดยล่าสุดเตรียมเปิด Platinum Online ซึ่งเป็นแพลทฟอร์ม E-Commerce ที่มาพร้อมการให้บริการเลือกซื้อสินค้า ชำระเงิน จัดส่งได้ง่ายๆ จบครบวงจร พร้อมนำเสนอ Feature ใหม่ๆ ที่สะดวกสบายในการค้นหาร้านค้า สินค้า บริการในหมวดหมู่ต่างๆ ภายในแพลทินัมได้ง่ายขึ้น
  • การเน้นย้ำและคงซึ่งความสำคัญของกลุ่มลูกค้าหลัก 3 กลุ่ม คือ ผู้ประกอบการร้านค้า ลูกค้า B2B และลูกค้า B2C เพื่อตอบทุกโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าได้อย่างชัดเจนครอบคลุมทุกมิติ ได้แก่
    1) การส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการร้านค้า รวมทั้งสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ด้วยโครงการ
    Platinum Empowering SMEs นอกจากนี้ยังจะพัฒนาระบบการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management - CRM) เพื่อเก็บข้อมูลกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้เป็นระบบ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มลูกค้า B2B กลุ่มลูกค้า B2C และ Shopper ตลอดจน Partner หรือผู้ประกอบการร้านค้าของศูนย์การค้า ทั้งนี้เพื่อให้ตอบโจทย์กับยุคปัจจุบันที่จำเป็นต้องใช้ Big Data นำข้อมูล Insight ที่มีอยู่มากมายเหล่านี้ มาเปลี่ยนเป็น Action ให้ตรงใจกับผู้เกี่ยวข้องให้ได้มากที่สุด รวมทั้งยังจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างจุดแข็งและความได้เปรียบในการแข่งขัน ตลอดจนนำองค์กรสู่การพัฒนาและเติบโตได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย
    2) การปรับสัดส่วนร้านค้าให้สามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ลูกค้ายุค Next Normal ให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การปรับให้มีโซนสินค้าและบริการเพื่อสุขภาพและเติมเต็ม Magnet ร้านค้าส่งแฟชั่นยอดนิยมให้มากยิ่งขึ้น โดยล่าสุดอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง แพลทินัม โซน 3 ให้เป็นอีกหนึ่ง Magnet สำคัญของแพลทินัม พร้อมเผยคอนเซ็ปท์ใหม่ในเร็วๆ นี้ นอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุง Platinum Food Center บริเวณชั้น 6 เพื่อให้เป็น Food Destination ที่ให้ความสำคัญกับความหลากหลายของร้านค้า และรสชาติอาหาร พร้อมปรับพื้นที่นั่งให้สะดวกสบาย เพิ่มภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการรับประทานอาหารท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามทันสมัย
  • การปรับกระบวนการทำงานภายในองค์กร ปัจจุบันบริษัทกำลังอยู่ในขั้นตอนการเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ Digitization Process โดยการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานองค์กรให้กลายเป็นรูปแบบๆ Digitization โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับการปรับปรุงระบบ Work Flow หรือกระบวนการทำงานให้เป็นมาตรฐาน เพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยทำงานควบคู่ไปกับการออกแบบระบบการจัดการกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจทั้งหมด ทั้งการจัดทำ จัดการ และจัดเก็บรักษาข้อมูลขององค์กร ในรูปแบบ Electronic Document หรือไร้กระดาษ ซึ่งจะสามารถทำงานให้มีระเบียบแบบแผน เป็นขั้นเป็นตอนมากขึ้น ช่วยลดปัญหาความล่าช้าผิดพลาด เสริมสร้างความปลอดภัย และลดต้นทุนได้ในระยะยาว ทำให้องค์กรมี "เวลา" ในการดึงเอาศักยภาพบุคลากรมาพัฒนางานด้านอื่นๆเพิ่มเติมได้อย่างเต็มที่
  • การปรับโลโก้แพลทินัมใหม่ให้ทันสมัยขึ้น ด้วยการลดสัดส่วนของชื่อให้กระชับเหลือเพียง Platinum ซึ่งเป็นชื่อที่อยู่ในใจลูกค้าและได้รับการจดจำมาอย่างยาวนาน พร้อมทั้งปรับเฉดสีน้ำเงินเทาของแบรนด์ให้สดใสขึ้น แต่ยังคงอัตลักษณ์เดิมของแพลทินัมด้วยการนำ Font จากโลโก้เดิมของแบรนด์มาปรับใช้ในโลโก้ใหม่นี้ด้วย เพื่อสื่อสารว่าแพลทินัมพร้อมปรับเปลี่ยนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย แต่ยังคงความแข็งแกร่งอันเป็นเอกลักษณ์ที่แท้จริงของแพลทินัมไว้

ทั้งนี้กลยุทธ์สำคัญในการขับเคลื่อนคอนเซ็ปต์ Platinum "Bringing Fresh Fashion to You" คือการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาไปด้วยกันทุกภาคส่วน ทั้งทีมงานผู้บริหาร ผู้ประกอบการ พนักงานและลูกค้า ซึ่งต่างมีส่วนร่วมในการสร้างประสบการณ์ Fresh Fashion ผ่านสินค้า บริการ บรรยากาศ โปรโมชั่น และการสื่อสารของแพลทินัมแบบ 360 องศา เพื่อให้เกิดคุณค่าและนำไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าการปรับภาพลักษณ์ Rebrand ในครั้งนี้ จะตอกย้ำจุดยืน ที่มั่นคงและแข็งแกร่ง ของแพลทินัมให้เป็น "ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน" โปรดติดตามประสบการณ์ Fresh Fashion สดใหม่ของศูนย์การค้า Platinum ที่พร้อมจะพาคุณเต็มอิ่มไปกับภาพลักษณ์ที่สดใหม่ มีชีวิตชีวา มีเสน่ห์และความน่าสนใจมากขึ้น ได้ที่ www.platinumfashionmall.com หรือ Facebook: Platinum Fashion Mall แพลทินัม แฟชั่น มอลล์

ที่มา: เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป

เดอะ แพลทินัม แฟชั่น มอลล์ ปรับภาพลักษณ์ใหม่ Platinum Bringing Fresh Fashion to You ตอกย้ำการเป็น ศูนย์กลางการค้าส่งสินค้าแฟชั่นที่ดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๔๘ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมลงนาม ความร่วมมือทางวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนวัตกรรม กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
๑๗:๐๑ ไทยยูเนี่ยน บริจาคอาหารคนและอาหารสัตว์เลี้ยง เกือบ 4 ล้านชิ้น เพื่อช่วยเหลือจากสถานการณ์โควิด-19 ทั่วโลก
๑๗:๑๗ รพ.หัวเฉียว เปิดรับผู้ประกันตน ปี 65 เพิ่ม 10,000 ราย
๑๗:๕๕ ห้องอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ พร้อมมอบความสุข และความปรารถนาดีด้วยของที่ระลึกที่เปี่ยมไปด้วย ความหมายมงคลแห่งเทศกาลตรุษจีนปีเสือทองรุ่งเรือง พ.ศ.
๑๖:๑๙ เอ๊ดดี้ เผิง นำทัพกู้ภัย ยิ่งใหญ่จัดเต็ม ใน เดอะ เรสคิวครั้งแรกฟรีทีวี เสาร์ที่ 22 ม.ค.นี้ MONO29
๑๖:๑๔ ด้วยความห่วงใย! ม.ศรีปทุม จัดฉีดวัคซีน Pfizer เข็มที่ 3 นักศึกษาและบุคลากร SPU
๑๖:๓๖ สพร.7 อุบลฯ ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับบุคคลทั่วไป
๑๖:๑๖ กรุงศรีเชิญลูกค้าธุรกิจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ครั้งใหญ่แห่งปีในหัวข้อ Krungsri Business Forum 2022: What's Next for
๑๖:๒๗ ต้อนรับปีเสือทองรุ่งเรือง และเทศกาลตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2565 พร้อมอิ่มเอมไปกับหลากหลายเมนูอาหารจีนกวางตุ้งเมนูมงคลเลิศรสมื้อหรู
๑๖:๐๔ เอ็มจี ประกาศผลักดันอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยสู่ยุคใหม่เทียบชั้นยานยนต์โลก