ทีซีซีเทค ปลื้ม โครงการ Enjoy to the Max บรรลุเป้าหมาย พร้อมรุกต่อ เดินหน้ายกระดับทักษะดิจิทัลขั้นสูงให้องค์กร

พฤหัส ๐๒ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๔:๔๑
บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (ทีซีซีเทค) นำโดย นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ และบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) นำโดย ดร. พล ณรงค์เดช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ ร่วมกับพันธมิตรทางเทคโนโลยี บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยนายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการ ได้จัดงาน "TCCtech X O365 Star Icon Stage" เพื่อมอบรางวัลให้แก่บุคลากร และหน่วยงานจากกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจ ที่ร่วมกันปลดล็อกศักยภาพและขับเคลื่อนการใช้งานเทคโนโลยีในองค์กรให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด สืบเนื่องจากโครงการ Enjoy to the Max ที่เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา

นายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า "โครงการ Enjoy to the Max ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลัก คือ การกระตุ้นการยอมรับและเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยี และการสร้างคอมมูนิตี้ของ Tech Adoption Specialist ให้เกิดขึ้นในองค์กร ซึ่งถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายหลักของทีซีซีเทค ในปี 2564 คือ การมุ่งสนับสนุนให้ลูกค้าสามารถปรับตัวเข้าสู่โหมดดิจิทัลได้อย่างทันท่วงที มีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเน้นการปรับใช้งานดิจิทัลเทคโนโลยีใน 3 ด้าน คือ Data-Driven, Digitized Customer และ Security Solutions โครงการนี้ฯ จึงนับเป็นมิติใหม่แห่งการสร้างคุณค่าร่วมกันให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ ขององค์กร (CSV: Creating Shared Value) เพื่อเตรียมความพร้อมให้พนักงานสามารถนำความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลไปต่อยอดในการทำงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันขององค์กรธุรกิจในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจได้เต็มประสิทธิภาพ"

ดร. พล ณรงค์เดช ผู้อำนวยการสำนักสารสนเทศ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเสริมว่า "โครงการ Enjoy to the Max ได้รับเกียรติจากบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัดและ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ในการเป็นผู้สนับสนุนโครงการนำร่อง Technology Adoption เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้แก่พนักงานในกลุ่มบริษัทในเครือไทยเบฟเวอเรจกว่า 3,700 คน ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โดย Kick Off ด้วยโปรแกรม Microsoft 365 ซึ่งเป็นโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ สะดวก ปลอดภัย และใช้งานง่าย สามารถอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทั้งในมุม Communication และการ Collaboration สองคล้องกับการรูปแบบการทำงานในยุคดิจิทัลที่มุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด"

นายธนวัฒน์ สุธรรมพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะพันธมิตรทางเทคโนโลยี เปิดเผยว่า "ในยุคที่เราต้องอยู่บนโลกดิจิทัล องค์กรที่มีแนวโน้มจะประสบความสำเร็จสูง คือองค์กรที่มี Tech Intensity ซึ่งไม่ใช่แค่ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเท่านั้น แต่ยังต้องสามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งโครงการ Enjoy to the Max จะเป็นตัวแปรสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาทักษะนี้สำหรับพนักงานทุกคนในองค์กร โดยมี Microsoft 365 เป็นรากฐานที่ส่งเสริมศักยภาพในการพัฒนาทั้งเครื่องมือและแนวคิดใหม่ๆ ที่ปลดล็อกให้พนักงานสามารถกลั่นกรองข้อมูล คิดค้นแนวทาง และผลักดันให้กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจเติบโตต่อไปด้วยพลังจากนวัตกรรม"

ตลอดระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา โครงการ Enjoy to the Max ได้ส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจมาอย่างต่อเนื่อง โดยนำร่องให้ความรู้โปรแกรม Microsoft 365 ให้แก่บุคลากรจำนวน 3,700 ท่าน จาก 3 หน่วยธุรกิจ ในเครือกลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ ได้แก่ สำนักการผลิตสุรา บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน), บริษัท แคชแวน แมนเนจเม้นท์ จำกัด และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติก จำกัด เสริมทัพด้วยกิจกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัล ผ่านเวิร์กช็อป เทรนนิ่ง และกิจกรรมประกวดผลงานสื่อสร้างสรรค์การเรียนรู้ เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ และส่งต่อเทคนิคที่สามารถนำไปประยุต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของธุรกิจ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ คือที่มาของเวทีประกาศรางวัลอันทรงเกียรติ "TCCtech X O365 Star Icon Stage" เพื่อปิดท้ายโครงการฯ ในปี 2564 และสะท้อนบทสรุปของภาพรวมความสำเร็จที่เกิดขึ้น ในแง่ของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีของลูกค้าในองค์กร ซึ่งมีจำนวนผู้ใช้งาน O365 มากกว่า 1 แอปพลิเคชัน เพิ่มขึ้นถึง 59%

รวมถึงคอมมูนิตี้ของ Tech Adoption Specialist ที่แข็งแกร่งและมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตอกย้ำแนวคิดของนายธีรพันธุ์ เหลืองนฤมิตชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด ซึ่งกล่าวไว้ว่า "การมี tool ที่ดี บวกกับบุคลากรที่ใช้ tool เก่ง" คือศูนย์กลางการสร้างโอกาสทางธุรกิจและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ"

ที่มา: มายด์ พีอาร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๗ นักศึกษา DTC โชว์ฝีมืออวดนักการทูต ในงาน Sawasdee France ที่สถานทูตฝรั่งเศส
๑๗:๓๕ ttb analytics คาดธุรกิจบริการดิจิทัลปี 2566 โตแตะ 5.6 แสนล้าน แรงหนุนจากกระแสบริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล
๑๗:๔๗ ธนาคารกสิกรไทย ยืนหยัดช่วยเหลือลูกค้า ขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้รายย่อยเพียง 0.10% และขึ้นดอกเบี้ยเงินฝากสูงสุดถึง
๑๗:๕๒ เจมาร์ท ประกันภัย เปิดตัวแคมเปญใหม่ Embedded Stackable Insurance มุ่งสู่ Lifestyle Insurance Technology
๑๗:๔๑ คอนเฟิร์ม ไม่เพิ่มราคา!! ไปรษณีย์ไทยพร้อมส่งด่วนด้วย EMS ทุกเส้นทางทั่วไทย พื้นที่ห่างไกลแค่ไหนก็ไม่บวกเพิ่ม
๑๗:๓๔ ฟอร์ดฉลองชัย 4 รางวัลแห่งปี ที่งาน The Night of Champions 2022
๑๗:๑๒ ศูนย์คุณธรรม จับมือ สำนักงาน ป.ย.ป. ขับเคลื่อนแนวคิดการพัฒนาการใช้ระบบเครดิตสังคมในประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม
๑๗:๒๗ จ๊อบซ์มอลล์ เว็บไซต์ที่รวบรวมวิดีโอเรซูเม่ของคนหางานไว้มากที่สุดในโลก
๑๖:๒๘ WORLD นักพัฒนาอสังหาฯมือทอง
๑๖:๒๒ เจนเนอราลี่ ไทยแลนด์ จัดงาน Generali Kick Off 2023 มุ่งยกระดับมาตรฐานตัวแทน เพื่อความสุขของลูกค้า