มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มุ่งสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ ยกระดับการสาธารณสุขไทย สู่ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อาเซียน

อังคาร ๐๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๑:๑๙
มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมสืบสานพระราชปณิธาณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ด้านการแพทย์และสาธารณสุข เดินหน้ายกระดับการสาธารณสุขสู่การเข้าถึงการรักษาคนไทยในทุกระดับชั้น ด้วยนวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทย เพื่อคนไทย โดยเตรียมความพร้อมใน 3 ด้าน บุคลากร - องค์ความรู้ - นวัตกรรม รองรับการเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ครบวงจรแห่งแรกของไทยและอาเซียน พร้อมจัดกิจกรรมประมูลภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 พร้อมลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราช โดยศิลปิน "ดินหิน รักพงษ์อโศก" เพื่อสนับสนุนการสร้าง "โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร" (KMCH) ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท
มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มุ่งสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ ยกระดับการสาธารณสุขไทย สู่ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อาเซียน

ศ. ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) กล่าวว่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะสถาบันการศึกษาด้านนวัตกรรมที่อยู่คู่สังคมไทยกว่า 6 ทศวรรษ เดินหน้าสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม สืบสานต่อพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ผู้ทรงพัฒนาและวางรากฐานวงการแพทย์และสาธารณสุขไทยให้มีความมั่นคง โดยดำเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ เพื่อผลักดันให้เกิดความก้าวหน้าทางการแพทย์และสาธารณสุขไทย รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าถึงการรักษาอย่างเต็มประสิทธิภาพให้กับคนไทยทุกคนในทุกระดับชั้น

พร้อมกันนี้ สจล. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการจัดตั้งโรงพยาบาล ใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. บุคลากร ที่เร่งผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพตอบโจทย์โลกยุคใหม่ โดยล่าสุดได้เปิดคณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อปั้น 'ทันตแพทย์นวัตกร' รองรับการรักษาในอนาคต 2. องค์ความรู้ และหลักสูตรต่างๆ ที่มุ่งปั้นบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ มีทักษะและความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ และ 3. งานวิจัยและนวัตกรรม ด้วยการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ที่ใช้ได้จริง ซึ่งที่ผ่านมาได้นำนวัตกรรมดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้สำเร็จ เพื่อแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขที่มีความจำเป็นสูง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศจำนวนมาก อาทิ เครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow เครื่องช่วยหายใจแบบบีบมืออัตโนมัติ และตู้ตรวจเชื้อ (Swab Test) แบบความดันบวก (Positive Pressure) "เพื่อเป็นการสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัย รวมถึงการผลักดันนวัตกรรมทางการแพทย์ให้เกิดการใช้งานได้อย่างแพร่หลายและลดช่องว่างต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีทางด้านสาธารณสุขให้เกิดขึ้นจริง จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยและผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคสมทบทุนและเป็นส่วนหนึ่งในการ "ให้เพื่อสร้าง" นำไปสู่การเสริมสร้างระบบสาธารณสุขไทยให้มั่นคงและยั่งยืนสืบไป" ศ. ดร.สุชัชวีร์ กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน รศ. นพ.ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร (KMCH) กล่าวเสริมว่า โรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ตั้งเป้าในการเป็นโรงพยาบาลวิจัยนวัตกรรมทางการแพทย์ของคนไทย เพื่อคนไทย โดยการผสานความร่วมมือและองค์ความรู้จากหน่วยงานภายในสถาบันทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ฯลฯ ภายใต้ความร่วมมือของนักวิจัยจากคณะต่างๆ เพื่อสนับสนุนระบบสาธารณสุขและการแพทย์ของประเทศ ช่วยลดช่องว่างต่อการเข้าถึงเครื่องมือแพทย์ที่มีประสิทธิภาพในต่างจังหวัด ตลอดจนลดการนำเข้านวัตกรรมจากต่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่า 70,000 ล้านบาทต่อปี โดยปัจจุบันโรงพยาบาลอยู่ในระหว่างการดำเนินการก่อสร้างซึ่งได้ทำพิธีลงเสาเข็มไปเมื่อช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมา ทั้งนี้คาดว่าโรงพยาบาลจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการแก่ประชาชน ในปี 2567

นอกจากนี้ รศ.ดร.สุธี ชุติไพจิตร คณบดี คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กล่าวว่า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม คณะวิทยาศาสตร์โดยความร่วมมือของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จึงได้จัดกิจกรรมการประมูล "ให้เพื่อสร้าง" ประมูล 8 ภาพ จาก 94 ภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 พร้อมลายพระหัตถ์สมเด็จพระสังฆราช โดยอาจารย์ดินหิน รักพงษ์อโศก ศิลปินผู้ชำนาญการวาดภาพเหมือนบุคคลด้วยเทคนิคพิเศษจากถ่านชาโคล เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนจัดสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สู่การเป็นศูนย์รวมนวัตกรรมและสร้างองค์ความรู้ทางการแพทย์ของประเทศไทย

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้น ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 6 อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ บมจ. อสมท โดยได้รับเกียรติจาก พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี) ร่วมเป็นองค์ประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสจล. คณาจารย์ ตลอดจน ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสื่อมวลชนเข้าร่วมงาน โดยภาพทั้ง 8 ได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานและสร้างยอดประมูลรวมทั้งสิ้น 2,100,000 บาท

สำหรับผู้ที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการ "ให้เพื่อสร้าง" สนับสนุนการสร้างโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร สามารถร่วมบริจาคได้ที่ บัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 693-0-32393-4 ทั้งนี้ทุกการบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 100% โดยส่งใบเสร็จรับเงินเพื่อใช้เป็นหลักฐานขอลดหย่อนภาษีได้ที่ ไลน์ไอดี @kmitlhospital สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรศัพท์ 092-454-8160, 092-548-2640 www.kmchf-pp.org และ www.facebook.com/KMCHospitalbyKMITL

ที่มา: เจซีแอนด์โค คอมมิวนิเคชั่นส์

มูลนิธิ รพ.พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารฯ มุ่งสืบสานพระราชปณิธานแห่งการให้ ยกระดับการสาธารณสุขไทย สู่ศูนย์กลางด้านนวัตกรรมทางการแพทย์อาเซียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘:๐๐ เคนซิงประกาศเข้าซื้อกิจการบิแท เนเชอรัลส์
๑๗:๒๙ SAP ร่วมมือกับ Microsoft มุ่งพัฒนา SAP Business ByDesign เพื่อเพิ่มคุณสมบัติการทำงานอัตโนมัติอัจฉริยะ
๑๗:๓๔ งานมหกรรมข้าวหงษ์ทอง 2565 ช่วยคนไทยฝ่าวิกฤตสินค้าแพง ยกทัพสินค้าราคาโรงงาน ลดกระหน่ำกว่า 50% พร้อมของแถมจุใจ ตุนได้ตุน 30 มิ.ย - 3
๑๗:๐๘ ช้อปปี้ ร่วมเปิดฉาก มหกรรมสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 26 สุดยิ่งใหญ่ อัดโปรดียืน 1 ในแคมเปญ Brand of The Day 30
๑๗:๒๔ SAM คัดทรัพย์ลงทุนล็อตใหม่ป้ายแดงและทรัพย์อยู่อาศัยทำเลดีทั่วไทย กว่า 100 รายการ มูลค่ารวมกว่า 600 ลบ. จัดประมูลออนไลน์
๑๗:๕๒ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว The Digital Films Teachers และ ศูนย์พัฒนาการสื่อสารทางธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ( BCSC
๑๗:๐๔ ม.มหิดล เตรียมเปิด ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการชีวิต ติดจรวดสู่โลกอนาคต
๑๗:๓๓ แกร็บไบค์ เฮ! ขบ. ยืดเวลา ป้ายขาว หนุนคนขับลงทะเบียน หวังเดินหน้าบริการ เรียกวินผ่านแอป
๑๗:๒๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือในการช่วยเหลือ สนับสนุน
๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่