TTW รับรางวัลเกียรติคุณ Sustainability Disclosure Award ประจำปี 2564 จากสถาบันไทยพัฒน์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

อังคาร ๒๑ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๐๙:๐๖
บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) รับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสถาบันไทยพัฒน์ สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) โดย นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ เป็นตัวแทนขึ้นรับรางวัลเกียรติคุณ "Sustainability Disclosure Award" ประจำปี 2564 จาก ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันสถาบันไทยพัฒน์ เป็นตัวแทนในการมอบ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปกรุงเทพฯ โดยรางวัลนี้พิจารณา จากการประเมินข้อมูลการดำเนินงาน ผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ TTW ที่นำเสนอข้อมูลด้านความยั่งยืนได้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีความน่าเชื่อถือ ตามกรอบการรายงาน Global Reporting Initiative (GRI) สามารถสะท้อนถึงบทบาทการดำเนินงานขององค์กรต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครบทุกมิติทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ กล่าวว่า "การได้รับรางวัลเกียรติคุณในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจที่สะท้อนความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงานที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล เพราะเราตระหนักดีว่าความสำเร็จอย่างยั่งยืนของธุรกิจ ไม่เพียงขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนโดยรอบ ที่ประกอบธุรกิจ ตลอดจนสังคมโดยรวมตามพันธกิจของบริษัทฯ"

ที่มา: ทีทีดับบลิว

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๒๕ วว.ร่วมสัมมนาแนวทางพัฒนาการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางระหว่างประเทศไทย สปป. ลาวและจีน
๑๗:๒๗ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนวัดอุณหภูมิใจ. ให้โลหิต
๑๗:๐๖ โรงพยาบาลหัวเฉียวจัดบรรยายธรรมะ เรื่อง เมตตาพาชีวิตเปลี่ยน
๑๗:๔๓ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล
๑๗:๐๕ ฮอตไฟลุกไม่เกินจริง!! เมื่อแรปเปอร์เกิร์ล PRADAA เจ้าของเพลง ล่า (Roar) ถูกเลือกโชว์ Skill แรป ในรายการ Cypher สุดฮิตอย่าง 16 Baris (Season 3)
๑๗:๐๙ วว. ขับเคลื่อนโครงการศูนย์ BCG Farming @ เกาะสมุย ต้นแบบเพื่อการสร้างชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗:๒๒ บสย. หนุนเกษตร ค้ำสินเชื่อ โค้งสุดท้าย
๑๗:๔๑ สุขสันต์วันคริสต์มาสอีฟ ณ ห้องอาหารนัมเบอร์ 43 อิตาเลียน บิสโทร โรงแรมเคปเฮ้าส์ กรุงเทพฯ
๑๗:๐๖ อ.อ.ป. จัด สัมมนาวิชาการสวนป่า อ.อ.ป. ประจำปี 2565 มุ่งพัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดการดำเนินงานด้านสวนป่า
๑๗:๒๓ หุ้นน้องใหม่ KTMS เปิดจองซื้อ 13-15 ธ.ค.นี้