มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

จันทร์ ๒๗ ธันวาคม ๒๐๒๑ ๑๕:๑๐
วันที่  27 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจพร้อมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง ในการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกกรรมเป้าหมายของประเทศ ระหว่าง  เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting โดยมี ศาสตราจารย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล  ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เป็นประธานในพิธี
มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการสร้างความร่วมมือของ วว.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง โดยจะร่วมกันดำเนินการในการให้คำปรึกษาและแลกเปลี่ยนนองค์ความรู้และเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ สนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร สถานที่และการฝึกอบรมทางวิชาชีพเพื่อยกระดับศักยภาพด้านการวิจัยพัฒนา ร่วมกันดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยยกระดับศักยภาพ (Up-Skills ,Re-Skills) และเพิ่มขีดความสามารถด้านกำลังคน เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ และการพัฒนาหลักสูตร Non-degree เพื่อพัฒนากำลังคนเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ การเรียนและการอบรมที่ไม่ได้รับปริญญา การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตให้กำลังคนสามารถได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิที่สูงขึ้นตามความต้องการของประเทศ โดยการพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานอาชีพร่วมกับสถานประกอบการและภาคอุตสาหกรรมเพื่อผลิตกำลังคนให้ตรงตามความต้องการและกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก