โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ

อังคาร ๐๔ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๒๔
บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับผังคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ เพิ่มศักยภาพในการบริหารงานอย่างมืออาชีพ ขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาค CLMV โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565
โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ

นางวรรณิภา ภักดีบุตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) หรือ OSP ผู้ดำเนินธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำของประเทศ เปิดเผยว่า โอสถสภาตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน้าที่และความรับผิดชอบอันสำคัญของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน รวมทั้งการส่งเสริมให้กรรมการอิสระได้มีบทบาทในคณะกรรมการบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อถ่ายทอดความรู้และนำประสบการณ์ความเป็นมืออาชีพมาขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ (จากตำแหน่งเดิม ประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ เนื่องด้วยท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจการผลิตและจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมาอย่างยาวนานตั้งแต่โอสถสภาเป็นธุรกิจครอบครัวจนก้าวเข้าสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับได้ว่าท่านเป็นบุคคลผู้มีคุณูปการต่อบริษัทอย่างยิ่ง พร้อมกันนี้ ยังได้แต่งตั้ง นายสมประสงค์ บุญยะชัย (จากตำแหน่งเดิม รองประธานกรรมการ) เป็น ประธานกรรมการ แทนตำแหน่งที่ว่างลง และแต่งตั้ง พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์ (จากตำแหน่งเดิม กรรมการ) เป็น รองประธานกรรมการ

นอกจากนี้ ยังได้ปรับผังคณะกรรมการของ "มูลนิธิโอสถสภา" โดยเชิญ ร้อยตรีเสรี โอสถานุเคราะห์ อดีตกรรมการของบริษัท ให้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา และเชิญทายาทรุ่นที่ 4 และ 5 ของตระกูลโอสถานุเคราะห์ ร่วมเป็นกรรมการของมูลนิธิโอสถสภา ซึ่งนับเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการสืบทอดกิจการของบริษัท ตลอดจนสานต่อเจตนารมณ์ของมูลนิธิโอสถสภาจากรุ่นสู่รุ่นและมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกันสืบไป

ที่มา: เอ็ม ที มัลติมีเดีย

โอสถสภา ปรับผังคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งนายสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ เป็นประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ และนายสมประสงค์ บุญยะชัย เป็นประธานกรรมการ

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก