โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีม.มหิดล ขยายบทบาทพยาบาลไม่ใช่ทำเพียง "เพื่อผู้ป่วย" แต่ "เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน" ให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

จันทร์ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๘:๓๕
เมื่อมี "แพทย์" ให้การรักษา ก็ต้องมี"พยาบาล" คอยเป็นผู้ช่วยดูแลผู้ป่วยเคียงข้างไม่ห่าง ด้วยบทบาทที่เชื่อมโยงส่งเสริมกันนี้ก่อให้เกิด"โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี" ขึ้นภายในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทำหน้าที่ผลิตพยาบาลวิชาชีพมาทำหน้าที่เคียงบ่าเคียงไหล่แพทย์ ซึ่งพยาบาลในทุกวันนี้ไม่ได้ทำเพียง "เพื่อผู้ป่วย" แต่ "เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน" ให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีม.มหิดล ขยายบทบาทพยาบาลไม่ใช่ทำเพียง เพื่อผู้ป่วย แต่ เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน ให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน

ปัจจุบัน โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อยู่ภายใต้การบริหารโดย ผู้อำนวยการรองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ อดีตรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรของคณะฯ ผู้ร่วมบุกเบิก "รามาแชนแนล" (RAMA CHANNEL) ตั้งแต่เมื่อครั้งยังเผยแพร่อยู่บนช่องเคเบิลทีวี ให้สามารถนำข้อมูลด้านสุขภาพที่น่าเชื่อถือมาเผยแพร่ให้ประชาชนเช้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยร่วมมือกับโทรทัศน์พื้นฐานหรือฟรีทีวี และต่อมาได้มีการขยับขยายเพิ่มช่องทางให้สามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างให้ได้มากที่สุด ในรูปแบบของสื่อที่ได้รับความนิยมต่อมาตามยุคสมัย ได้แก่ ดิจิทัลทีวี และทางระบบออนไลน์ (ยูทูป) ตามลำดับ

มาในยุค COVID-19 แพร่ระบาด ที่ทำให้ระบบบริการสุขภาพแทบจะล่มสลาย โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ เพิ่มบทบาทพยาบาลให้มากขึ้น ทำงานหนักมากขึ้น จากการพร้อมใจกันอุทิศตนเพื่อเป็น "ที่พึ่งของประชาชน" คอยให้คำปรึกษาแก่ประชาชนผ่านช่องทาง Call Center รวมทั้งการตอบคำถามสดผ่านสื่อโทรทัศน์ช่องThaiPBS โดยนับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการระดมคณาจารย์พยาบาลมาผลัดเปลี่ยนกันคอยให้คำปรึกษาประชาชน เพื่อช่วยไขข้อข้องใจทั้งในเรื่องอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ทั้งทางกาย และทางใจ ตลอดจนช่วยประสานส่งต่อเพื่อให้ประชาชนได้เข้ารับการรักษาในภาวะฉุกเฉินอย่างครบวงจรและปลอดภัยที่สุด จนปัจจุบันได้เพิ่มช่องทางการให้คำปรึกษาทาง Line Official ตลอดจนได้มีการใช้เทคโนโลยี"แชทบอท" ช่วยในการสื่อสารและตอบคำถามประชาชนให้ได้อย่างทั่วถึงมากที่สุด

"จากเดิมผู้ทำหน้าที่คอยตอบปัญหาสุขภาพทางสื่อต่างๆ มักจะเป็นแพทย์ แต่เมื่อยามเกิดวิกฤติ การริเริ่มให้คณาจารย์พยาบาลของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำหน้าที่ให้ความรู้ทางด้านสุขภาพผ่านทางช่องทางต่างๆ ถือเป็นมิติใหม่ที่ช่วยจุดประกายส่งต่อเป็นแนวทางให้คณาจารย์และพยาบาลวิชาชีพจากสถาบันอื่นมั่นใจที่จะจัดให้มีบริการประชาชนในลักษณะดังกล่าวต่อไปด้วย ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชนได้มากขึ้น" รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ กล่าว

นอกจากการบริการให้คำปรึกษาทาง Call Center และ Line Official แล้ว รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ยังร่วมมือกับกลุ่มเส้นด้าย จัดอบรมจิตอาสา COVID-19 ในกลุ่มผู้เคยติดเชื้อ ให้มีทักษะพร้อมกลับไปช่วยดูแลผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยในชุมชน และได้ริเริ่มให้มีการอบรมพยาบาลทั่วไป ให้เป็น "พยาบาล ICU" เพื่อเสริมกำลังในยามฉุกเฉิน ซึ่งพยาบาลทั่วไปมีทักษะที่ดีในการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วเป็นทุนเดิม แต่จะเพิ่มเติมด้วยทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติ รวมทั้งทักษะการประเมินผู้ป่วย และทักษะการดูแลป้องกันการติดเชื้อ เพื่อให้พร้อมรองรับสถานการณ์ COVID-19 ต่อไปอีกด้วย

จากผลงานบริการประชาชนจนเป็นที่ประจักษ์ได้ส่งผลให้รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ได้รับการประกาศจาก สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปภัมภ์ ให้ได้เข้ารับการเชิดชูเกียรติในฐานะ"คนดีศรีมหิดล" ในงานครบรอบ "53 ปีวันพระราชทานนามมหิดล 134 ปีมหาวิทยาลัยมหิดล" 2 มีนาคม 2565 ในฐานะศิษย์เก่าผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลและประเทศชาติ

รองศาสตราจารย์ ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ มองว่าการจะทำให้ "พยาบาล" ได้รับการยอมรับว่าสามารถทำหน้าที่ช่วยเหลือดูแลประชาชน และทำประโยชน์แก่ประเทศชาติได้ไม่แพ้วิชาชีพใดๆ ในโลกก็คือ จะต้องขยายขอบเขตบทบาทการทำงานของพยาบาลให้หลากหลายมากขึ้น ให้สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพและสังคมที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

ซึ่งการ "ทำให้ดีที่สุด" อย่างที่ใครๆ กล่าวกันนั้นอาจยังไม่พอในสถานการณ์วิกฤติ อาจจะต้องทำให้ "ดีมากกว่าดีที่สุด" จึงจะสามารถสร้างสรรค์ ส่งต่อพลัง และมอบสิ่งดีๆ ให้กันต่อไปได้อย่างไม่มีวันสิ้นสุด

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่ www.mahidol.ac.th

ที่มา: มหาวิทยาลัยมหิดล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๒ ธ.ค. สนพ.หนองคาย เปิดการฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ ภายใต้โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่
๐๒ ธ.ค. SGC กระแสแรงปิดจองซื้อ IPO ด้วยเสียงตอบรับท่วมท้น เดินหน้าปั้นพอร์ตสู่ 50,000 ล้านบาท - ต้นทุนการเงินลดลงมีนัยสำคัญ
๐๒ ธ.ค. สุกี้ตี๋น้อย กางแผนซินเนอร์ยี่เจมาร์ท ลั่นยอดขายปีนี้พุ่งเฉียด 4 พันล้าน
๐๒ ธ.ค. ก.ล.ต. ร่วมกับสภาวิชาชีพบัญชี จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาโครงการ Value of Audit มุ่งยกระดับความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงินของไทย
๐๒ ธ.ค. คนโสดเตรียมปัดขวา ฟิล์ม ธนภัทร ตามหาคนรู้ใจ ให้หนาวนี้มีแต่ความอบอุ่นผ่าน Tinder
๐๒ ธ.ค. เอ็นไอเอ ปลื้ม ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี คว้าสุดยอดนวัตกรรมสร้างเมืองน่าอยู่ จากเวที WOW 2022 Awards ย้ำยังเดินหน้าผลักดันย่ายศูนย์กลางพัฒนา
๐๒ ธ.ค. TERA Classic SEA เปิดเซิร์ฟใหม่ ELINO แจกสัตว์เลี้ยงระดับสูง 3 ธันวาคมนี้! พร้อมเตรียมอัปเดทใหญ่ระบบใหม่และบอสสุดโหด!
๐๒ ธ.ค. ฟอร์ติเน็ต เผยการคาดการณ์ภัยคุกคามรับปี 2023 ชี้ อาชญากรรมไซเบอร์ยังขยายตัวสูง ภัยคุกคามโฉมใหม่เตรียมจ่อรอโจมตี
๐๒ ธ.ค. ล็อกซเล่ย์ คว้า 2 รางวัลสนับสนุนงานด้านคนพิการ ปี 2565 ย้ำภาพองค์กรส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ต่อเนื่องกว่า 11
๐๒ ธ.ค. Lewis Capaldi กลับมาพร้อมซิงเกิลใหม่ส่งท้ายปี Pointless เพลงบัลลาดสุขปนเศร้าจากอัลบั้มใหม่ Broken By Desire To Be Heavenly Sent