สุชาติ ยกระดับแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ชงเข้มนโยบายขับเคลื่อนด้วยระบบทวิภาคี

พุธ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๒๓
กระทรวงแรงงานเร่งขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ COVID - 19 พร้อมปรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ระดับภูมิภาค เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
สุชาติ ยกระดับแรงงานสัมพันธ์เชิงรุก ชงเข้มนโยบายขับเคลื่อนด้วยระบบทวิภาคี

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีการระบาดอย่างรุนแรงจากสายพันธุ์เดลตา และเริ่มเข้าสู่การแพร่ระบาดระลอกที่ 5 จากสายพันธุ์โอมิครอน ที่ติดเชื้อได้ง่ายกว่าสายพันธุ์เดลตา ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ทำให้สถานประกอบกิจการมีการเลิกจ้างลูกจ้าง และมีการใช้มาตรา 75 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หยุดกิจการและปิดตัวลง ด้วยความห่วงใยของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมทั้งพลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลกระทรวงแรงงาน ได้ให้ความสำคัญต่อพี่น้องผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินกิจการเพื่อขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจภายหลังสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ให้กลับมาเป็นปกติโดยเร็ว กระทรวงแรงงาน จึงได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤติ ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานดำเนินการ โดยปรับบทบาทหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ระดับภูมิภาค เพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงาน อันจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในการปฏิบัติงานขององค์กร การดำเนินงานเชิงรุกและการบูรณาการ การป้องกันปัญหาและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติด้านแรงงาน ป้องกันและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทแรงงาน และข้อขัดแย้งในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ยุติได้โดยเร็ว ตลอดจนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลและสถานการณ์แรงงานในแต่ละพื้นที่ โดยใช้แนวทางการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ และมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ในสถานประกอบกิจการในยุคการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากลูกจ้างและนายจ้างที่เกิดปัญหาข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ จะเข้าสู่การชี้ขาดของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ และห้ามนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างนัดหยุดงานในระหว่างประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินฯ พร้อมทั้งส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์เชิงรุกในภาวะวิกฤตด้วยระบบทวิภาคีภายใต้บริบทใหม่ (New Normal) โดยรณรงค์ให้สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมจัดให้มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเป็นนิคมอุตสาหกรรมต้นแบบแรงงานสัมพันธ์สมานฉันท์ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาด้านแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวเพิ่มเติมว่า การที่ทุกฝ่ายร่วมกันแก้ไขปัญหา ร่วมกันรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน หน่วยงานภายในพื้นที่ หรือหน่วยงานภายนอก ร่วมดำเนินการทั้งการบริหารกฎหมายควบคู่กับการเจรจาไกล่เกลี่ยด้วยหลักสุจริตใจ ซึ่งครอบคลุมนายจ้าง ลูกจ้าง ที่ปรึกษา องค์กรแรงงาน และสื่อสารมวลชน ถือเป็นความร่วมมือกันในการขับเคลื่อน เพื่อสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในแวดวงแรงงาน การดำเนินธุรกิจของนายจ้าง และลูกจ้าง ด้วยความเป็นธรรมภายใต้กรอบของกฎหมาย "โดยยึดหลักการเจรจาโดยสุจริตใจ"

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ พ.ค. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๒๐ พ.ค. ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๒๐ พ.ค. พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๒๐ พ.ค. บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๒๐ พ.ค. เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๒๐ พ.ค. เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๒๐ พ.ค. โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๒๐ พ.ค. รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๒๐ พ.ค. กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐ พ.ค. สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565