หาดทิพย์ ส่งมอบ "ห้องหาดทิพย์" ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

อังคาร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๐๙:๑๒
นายดำรงรักษ อภิบาลสวัสดิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการอาวุโส - Corporate Affairs พร้อมด้วย นายเสกสรรค์ เพชรสุทธิ์ รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ-Operation และ นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นผู้แทน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ส่งมอบ "ห้องหาดทิพย์" ให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ โดยออกแบบให้ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยการปรับปรุงพื้นที่ใต้ตึกของอาคาร 24 ปีท่าโรงช้าง พื้นที่ขนาด 616 ตารางเมตร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยในโอกาสครบรอบ 24 ปี ของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ ร่วมกับ นายวิสูตร อินทรกำเนิด นายอำเภอพุนพิน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง พร้อมกับเยี่ยมชมรถพยาบาลฉุกเฉิน ของบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบให้กับ โรงพยาบาลท่าโรงช้าง ใช้เฉพาะกิจในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
หาดทิพย์ ส่งมอบ ห้องหาดทิพย์ ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

นายสยาม สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการพัฒาเพื่อความยั่งยืน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า " พลตรี พัชร  รัตตกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือและสนับสนุนโรงพยาบาลท่าโรงช้างเพื่อการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเริ่มต้นตั้งแต่ การตั้งโรงพยาบาลสนาม ทางหาดทิพย์เอง ได้สนับสนุนและช่วยเหลือในหลายด้าน เช่น น้ำดื่มเพื่อการอุปโภคและบริโภค มอบของใช้ อาหารและสิ่งของจำเป็นอื่นๆ สำหรับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งสนับสนุนรถพยาบาลฉุกเฉินของบริษัทฯ ใช้เฉพาะกิจในการรับ-ส่งผู้ป่วยฉุกเฉินเพื่อนำส่งโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จนกว่าสถานการณ์เป็นปกติ และปรับปรุงพื้นที่ใต้อาคาร 24 ปีท่าโรงช้างแห่งนี้ขนาดพื้นที่ 616 ตารางเมตร โดยใช้งบประมาณในการปรับปรุงพื้นที่ จำนวน 1.5 ล้านบาท ให้เป็นห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ โดยได้ออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัย กล่าวคือ มีการวางระบบการระบายอากาศภายในให้มีการถ่ายเทได้ตลอดเวลาโดยติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ซึ่งเป็นการดูดอากาศเข้า และระบายออกได้อย่างดี เพิ่มประสิทธิภาพการหมุนเวียนของอากาศภายใน รวมถึงการปรับปรุงพื้นให้เป็นพื้น PU MF เพื่อลดการสะสมของเชื้อโรค และแบคทีเรีย รวมไปถึงเพื่อความสะดวกในการทำงานและการฆ่าเชื้อ เพื่อมอบให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และในสภาวะวิกฤติ ต่างๆอย่างถาวรและยั่งยืนต่อไป ครับ

นอกจากนั้น ในปี 2564 ที่ผ่านมา หาดทิพย์ ได้สนับสนุนเพื่อช่วยเหลือสังคมในการยับยั้งความรุนแรงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ร่วมกับมูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เพื่อช่วยเหลือบุคคลากรทางแพทย์ และพี่น้องในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ โดยสนับสนุนเครื่องดื่มเพื่อบริการบุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัคร และหน่วยงานต่างๆที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบ รวมไปถึง มอบวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม บริจาคให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส และผู้พิการ ผ่านจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำดื่มน้ำทิพย์ในราคาพิเศษให้กับสภาภาชาดไทย เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และสนับสนุนรถพยาบาลให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ยืมใช้งานรับ-ส่งผู้ป่วย หรือกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ารับการรักษา/ส่งตรวจไปยังสถานพยาบาลต่างๆ เป็นระยะเวลา ครั้งละ 6 เดือนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย  รวมมูลค่าการช่วยเหลือ กว่า 5.8 ล้านบาท

ด้าน นายแพทย์ฌอชนา วิเชียร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลท่าโรงช้าง กล่าวว่า " ขอขอบคุณหาดทิพย์ที่ร่วมกันสร้างสิ่งดีๆให้กับคนไข้ ชุมชน และโรงพยาบาล ซึ่งเกินความคาดหวังของเรามาก ที่หาดทิพย์ได้เข้ามาช่วยเหลือในครั้งนี้ โดย "ห้องหาดทิพย์" ได้รับการออกแบบให้ถูกต้องตามหลักอาชีวะอนามัยและการเคลื่อนย้ายอากาศพลศาสตร์ ทำให้การเดินอากาศถ่ายเทในทิศทางเดียว ไม่ก่อให้มีการติดเชื้อ โดยโรงพยาบาลจะนำไปใช้งานได้ทั้งในช่วงเวลาสภาวะปกติ และ ในสภาวะวิกฤติต่างๆ คือ ส่วนที่ 1 ใช้เป็นหอผู้ป่วย โควิด-19 ที่สามารถรองรับได้ 60 เตียง ส่วนที่ 2 คือ  ใช้เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงเกิดภัยพิบัติอุทกภัย สามารถรองรับได้ 20 ครัวเรือน และส่วนที่ 3 ในกรณีที่ไม่มีสถานการณ์ฉุกเฉิน จะใช้ห้องนี้สำหรับบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 สามารถรองรับได้ 1,000 รายต่อวัน ซึ่งทางโรงพยาบาลจะใช้และดูแลคนไข้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับ"

ที่มา: หาดทิพย์

หาดทิพย์ ส่งมอบ ห้องหาดทิพย์ ห้องอเนกประสงค์ทางการแพทย์ และรถพยาบาลฉุกเฉิน เฉพาะกิจ สนับสนุนการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ป่วยของโรงพยาบาลท่าโรงช้าง จ.สุราษฎร์ธานี

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๕ อิงฟ้า นำทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ขอบคุณ ผู้บริหาร NV
๑๕:๑๕ ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ
๑๔:๔๑ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ครั้งที่ 10 ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
๑๔:๔๒ ARTY PROFESSIONAL Natural Look สวยมั่นใจแบบ Supranational Thailand 2022
๑๔:๑๗ อิออน ฉลองครบรอบ 30 ปี มอบโชคสุดยิ่งใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 41 ล้านบาท
๑๔:๒๐ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม บูธ บสย. แสดงผลงาน ค้ำประกันสินเชื่อ
๑๔:๒๓ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธกรุงไทย ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน ในงาน Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป
๑๔:๒๑ PEA ENCOM ผนึก SHARGE ตั้งบริษัทร่วมทุนพลิกโฉมอนาคตประเทศ ลุยขายและบริการติดตั้ง EV Charger-Behind Meter
๑๔:๕๔ พาราไดซ์ พาร์ค เอาใจทาสแมว ชวนมางาน Best Cats Of Thailand 2022 พบการประกวดแมวสายพันธุ์แท้แห่งปี และกิจกรรมที่รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับน้องเหมียว
๑๔:๓๘ BIZ ส่งซิกแนวโน้มผลงาน Q2/65 โตเด่น ได้งานเครื่องฉายรังสี รพ.รัฐมูลค่า 139.75 ลบ. พร้อมย้ายบ้านใหม่เข้าเทรด SET