กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย และการพัฒนากำลังคนภายหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

อังคาร ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๓:๓๔
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมในเกิดในอาเซียน ให้เกิดการประโยชน์ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และชุมชนในระดับภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในอาเซียนกับงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth

วันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพันธกรณีของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาเซียนให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อน Model เศรษฐกิจใหม่ว่าด้วย Bio-Circular-Green Economy (BCG) ที่ไทยผลักดันในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีในการระดมสมอง พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ให้เกิดทักษะและการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม โดยภายในงานจะประกอบด้วยการเปิดตัว ASEAN BCG Network อย่างเป็นทางการในฐานะ 2022 COSTI Annual Priorities Deliverables การประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในสาขาต่าง ๆ การจัดกิจกรรม Research Pitching เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การนำเสนอข้อริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในอาเซียน การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำนโยบายและการนำไปใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานใน อว. ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา ฝ่ายเลขานุการอาเซียนจากคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอกิจกรรมที่สามารถร่วมมือกันได้ต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลโดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๗ ก.แรงงาน เตรียมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับประกาศอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ เพิ่มอีก 16 สาขา
๑๗:๑๔ Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1920
๑๗:๑๓ Money Expo 2022 Bangkok เงินสะพัด 2.6 หมื่นล้านบาท แบงก์เปิดตัวบริการดิจิทัลกันคึกคัก
๑๗:๐๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนรับชมกิจกรรม Opportunity Day ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ผ่านออนไลน์
๑๗:๑๗ ทานตะวันอุตสาหกรรม ตอบรับเทรนด์รักษ์สุขภาพ ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำ SUNZIP แอนตี้ไวรัส ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๑๗:๐๐ อี.โก โมบายล์ เปิดแบรนด์สโตร์แห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลิน
๑๗:๑๑ ไทยประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ Exponential Program
๑๖:๐๘ กลับมาอีกครั้ง The Marche by STYLE Bangkok มหกรรมงานสินค้ารักษ์โลกคุณภาพส่งออกครั้งยิ่งใหญ่ จากฝีมือผู้ประกอบการไทยกว่า 150 ราย เริ่ม 18-22 พ.ค.65 นี้
๑๖:๐๙ COM7 โชว์กำไร Q1/65 ทะยาน 39% รับดีมานด์ไอทีพุ่งต่อเนื่อง ปักหมุดขยายสาขาใหม่-บนทำเลศักยภาพ หนุนเติบโตยั่งยืน
๑๖:๔๖ TigerGraph มิติใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของกราฟ ที่องค์กรใหญ่ต้องมี