กระทรวง อว. เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านวัตกรรม และเครือข่ายอาเซียนว่าด้วย BCG Model โดยมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมด้านนโยบาย และการพัฒนากำลังคนภายหลังสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

อังคาร ๑๘ มกราคม ๒๐๒๒ ๑๓:๓๔
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เปิดเวทีขับเคลื่อนแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาระบบนิเวศด้านนวัตกรรมในเกิดในอาเซียน ให้เกิดการประโยชน์ ทั้งในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และชุมชนในระดับภูมิภาค และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ในอาเซียนกับงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth

วันที่ 17 มกราคม 2565 รศ.ดร. พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ASEAN Innovation Roadmap Forum: BCG on Global Digital World towards Inclusive and Sustainable Growth ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-21 มกราคม 2565 เพื่อขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนว่าด้วยนวัตกรรมอย่างสมบูรณ์ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพันธกรณีของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของอาเซียนให้มีผลสำเร็จเป็นรูปธรรม รวมถึงการขับเคลื่อน Model เศรษฐกิจใหม่ว่าด้วย Bio-Circular-Green Economy (BCG) ที่ไทยผลักดันในกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาค การจัดงานในครั้งนี้จะเป็นเวทีในการระดมสมอง พัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของอาเซียน ให้เกิดทักษะและการเตรียมความพร้อมในวิชาชีพในช่วงระยะเวลาการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 โดยใช้ประโยชน์จากแผนที่นำทางอาเซียนด้านนวัตกรรม โดยภายในงานจะประกอบด้วยการเปิดตัว ASEAN BCG Network อย่างเป็นทางการในฐานะ 2022 COSTI Annual Priorities Deliverables การประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวคิดระหว่างผู้แทนจากหน่วยงานในต่างประเทศภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนในสาขาต่าง ๆ การจัดกิจกรรม Research Pitching เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือ การนำเสนอข้อริเริ่มเชิงสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในอาเซียน การจัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดทำนโยบายและการนำไปใช้ โดยมีผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้แทนจากหน่วยงานใน อว. ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผู้แทนจากประเทศคู่เจรจา ฝ่ายเลขานุการอาเซียนจากคณะกรรมการสาขาต่าง ๆ เพื่อให้ความเห็นเพิ่มเติม และนำเสนอกิจกรรมที่สามารถร่วมมือกันได้ต่อไปในอนาคต 

ข้อมูลโดย กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ที่มา: โน้ตเอเบิ้ล แบงค์คอก

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๒๕ ม.ราชมงคลล้านนา รับรางวัล ASIC Premier Institution จากประเทศอังกฤษ การันตีสถาบันการศึกษาคุณภาพมาตรฐานระดับสากล
๑๖:๔๐ ซีเอเค อินเตอร์เนชั่นแนล มอบรางวัลชนะเลิศประกวดคำขวัญวันความปลอดภัยแห่งชาติ
๑๖:๒๗ แซ่บแบบดับเบิ้ล Sam Smith ดึงราชินีเพลงป็อป Madonna ปล่อยซิงเกิลใหม่สุดเฟียซ VULGAR
๑๖:๐๘ ซิมเพิ้ล ฟู้ดส์เผยความสำเร็จในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2023
๑๖:๔๔ ฟิน ส่งท้ายฤดู ทุเรียนฟีเวอร์ ที่ห้องอาหารเวนตีซี พัสทิชเชอเรีย และซิงก์ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ฯ เซ็นทรัลเวิลด์
๑๖:๓๐ วว. / สสว. ประชุมหารือแนวทางสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการค้ากับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ จีน
๑๖:๒๗ ห้องอาหารจีน แชงพาเลซ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ ร่วมฉลองเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ประจำปี พ.ศ. 2566
๑๖:๐๔ เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส ร่วมมือกับคารูเซลล์ ให้บริการรับส่งสินค้าถึงมือผู้รับ พร้อมอำนวยความสะดวกสบายในสิงคโปร์
๑๕:๑๕ MTC ปลื้ม! หุ้นกู้ 4 ชุดใหม่ มูลค่า 4,000 ลบ. ขายเกลี้ยง นำเงินคืนหนี้-ลุยปล่อยกู้ ปั๊มพอร์ตสินเชื่อปี 66 โตเกิน 20%
๑๕:๒๘ 'TURBO' พร้อมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด เคาะอัตราดอกเบี้ย 4.80% และ 5.40% ต่อปี เปิดจองซื้อ 20 - 22 มิ.ย.นี้ ผ่านบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำ 4