ปั้นคนคุณภาพ...กลุ่มทรู และ ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย รวม 11 แห่ง

พุธ ๑๙ มกราคม ๒๐๒๒ ๑๖:๐๒
ผนึกกำลังสร้างเยาวชนไทย ก้าวสู่การเป็นบุคลากรช่างคุณภาพ…นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ในจอ) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และประธานกรรมการบริหาร บจ. ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี ระหว่างบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมด้วยสถาบันเครือข่าย ทั้งวิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาลัยอาชีวศึกษาทั่วประเทศ รวม 11 แห่ง เพื่อพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ Action-Learning Based ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนควบคู่กับการฝึกปฏิบัติจริง ส่งเสริมศักยภาพให้มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ตอบโจทย์ตรงความต้องการของตลาดแรงงาน พร้อมคัดสรรบุคลากรที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสศึกษาต่อและเข้าทำงานในองค์กรชั้นนำ โดยกลุ่มทรู และไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ได้นำศักยภาพด้านดิจิทัลเทคโนโลยี และวิศวกรรม สนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ได้แก่ งานติดตั้งเครือข่าย งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง งานขาย และงานบริการลูกค้า อีกทั้งเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเข้าร่วมงานในตำแหน่ง "ช่างทรูเทค" ช่างยุคใหม่ของกลุ่มทรู หรือช่างเทคนิค ดูแลบำรุงรักษารถไฟฟ้าใต้ดินในปัจจุบัน และโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเอเชีย เอรา วัน ในอนาคต ที่มีความมั่นคง พร้อมรายได้และโอกาสเติบโตในสายงานวิชาชีพต่อไป ซึ่งความร่วมมือดังกล่าว สะท้อนความมุ่งมั่นและเจตนารมย์ที่ตรงกันของทุกฝ่ายในการขับเคลื่อนและยกระดับการศึกษาไทยด้านเทคโนโลยี เพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
ปั้นคนคุณภาพ.กลุ่มทรู และ ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย รวม 11 แห่ง

ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจากกลุ่มทรู บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด และ 11 สถาบันการศึกษาที่ร่วมลงนามความร่วมมือจัดการศึกษารูปแบบทวิภาคีครั้งนี้ ประกอบด้วย

 • นายอาณัติ เมฆไพบูลย์วัฒนา (ในจอ) รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น
  และประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในฐานะประธานในพิธี
 • นายชยกฎ สุเมธเมธาชัย (แถวล่าง - ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด
 • นายวิเชียร เนียมน้อม (แถวล่าง - ที่ 3 จากซ้าย) ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ
  วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จ.นนทบุรี
 • นางรินทร์ทอง เครือบุญ (แถวล่าง - ขวาสุด) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ จ.สุราษฎร์ธานี
 • - นายมารุต ศิริธร (แถวบน - ที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมโทร จ.เชียงใหม่
 • ดร.วรรณา ตันประภัสร์ (แถวล่าง - ซ้ายสุด) ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี จ.ชลบุรี
 • นายฉัตรดนัย รัตนวราหะ (แถวล่าง - ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
 • นางสุวิน มณีเสวตร์ (แถวบน - ขวาสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี บริหารธุรกิจพิษณุโลก จ.พิษณุโลก
 • นางอุทัยวรรณ สืบนุการวัฒนา (แถวบน - ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร
  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว จ.ชัยภูมิ
 • นางสาวรัชนี แก้วเจริญ (แถวบน - ซ้ายสุด) รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยี สงขลา จ.สงขลา
 • นายอัมพล วาโยบุตร (แถวบน - ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตร ปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
 • นายสมชาย ชัยสวัสดิ์ (แถวล่าง -- ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเสฏฐ์ คณากูล (แถวบน - ที่ 3 จากซ้าย) ผู้รับใบอนุญาต
  วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี จ.นครราชสีมา

ที่มา: ทรู คอร์ปอเรชั่น

ปั้นคนคุณภาพ.กลุ่มทรู และ ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส ลงนาม MoU จัดการศึกษารูปแบบทวิภาคี กับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และสถาบันเครือข่าย รวม 11 แห่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๕๓ บมจ.ไทยเซ็นทรัลเคมีฯ ร่วมสืบสานประเพณีกวนข้าวทิพย์กับชุมชน เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา
๑๖:๒๗ NRF พาเหรดสินค้าเครื่องปรุง ซอส เครื่องแกง โชว์เคสในมหกรรมระดับโลก ThaiFex Anuga Asia 2024
๑๖:๐๖ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ดร.สาโรช ออกบูธร่วมกับศูนย์ฯ ลพบุรี ที่ห้างบิ๊กซีลพบุรี
๑๕:๓๖ ฝนมาแล้ว! เตือนชาวสวนระวังโรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน
๑๕:๓๕ กลุ่มธุรกิจ TCP เดินหน้ารุกตลาดต่างประเทศ ส่งผลิตภัณฑ์สปอนเซอร์ เรดดี้ วอริเออร์ เจาะตลาดแอฟริกา อินเดีย และตะวันออกกลาง พร้อมโชว์ศักยภาพผู้นำธุรกิจ
๑๕:๐๔ กทม. เตรียมพร้อมป้องกัน-บรรเทาความเดือดร้อนจากน้ำทะเลหนุน
๑๕:๓๔ กทม. เร่งตรวจสอบ-ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพิ่มเติมในสวนจตุจักร
๑๕:๓๒ เครืออนันตราฉลองความสำเร็จกับก้าวสำคัญในการขยายโรงแรมกว่า 50 แห่งทั่วโลก พร้อมเปิดตัวอัตลักษณ์แบรนด์ใหม่
๑๕:๔๕ TikTok Shop มุ่งสนับสนุนแบรนด์แฟชั่นไทยเติบโตสู่สากล ปูพรมจัดเวที TikTok Shop | Em District Exclusive Runway นำเสนอคอลเลกชันพิเศษสำหรับ TikTok Shop
๑๕:๒๘ META ผสานกำลัง Meta S บุกตลาดอสังหาริมทรัพย์ เปิดตัวโครงการบ้าน THE SHADI ในคอนเซปต์ THE SHADE OF SMART