กระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 23 มกราคม นี้

ศุกร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๔:๐๒
กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 2 คณะ ที่กระทรวงแรงงาน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม นี้
กระทรวงแรงงานเชิญผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งคณะกรรมการไตรภาคี 23 มกราคม นี้

นายนิยม สองแก้ว อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดให้มีการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554จำนวน 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณโถงชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยเลือกตั้งคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 8 คน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 11 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 16 คน และเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ฝ่ายละ 5 คน มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้ง ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 9 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 9 คน

ทั้งนี้ มีสมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงาน เสนอชื่อผู้แทนเป็นผู้ลงคะแนนเลือกตั้งฯ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 111 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 215 คน และคณะกรรมการบริหารกองทุนความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 114 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 212 คน จึงขอเชิญผู้มีสิทธิลงคะแนนฯ ไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งและผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งได้ที่ สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เว็บไซด์ http://relation.labour.go.th หรือ www.labour.go.th 0 2660 2164-5

ที่มา: กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๒๐ พ.ค. อนันตรา เชียงใหม่ รีสอร์ท ประกาศแต่งตั้ง พิทักษ์ นรเทพกิตติ เข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป
๒๐ พ.ค. ซาลอนพาส ส่งมอบกำลังใจแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป
๒๐ พ.ค. พีเอฟพี ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ผู้บริโภค มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย ในงาน THAIFEX ANUGA ASIA 2022
๒๐ พ.ค. บราเดอร์มอบเงินบริจาคในโครงการ Brother Beat Cancer Run 2022 ช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็งโลหิตที่ยากไร้ รพ.รามาฯ
๒๐ พ.ค. เชลล์ ต่อยอดเสริมทักษะควบคู่การส่งเสริมความปลอดภัยทางท้องถนน ผ่านโครงการ ขับรถบรรทุกปลอดภัย สร้างทักษะใหม่กับเชลล์
๒๐ พ.ค. เดอะ สตรีท รัชดา จัดกิจกรรม Butterfly Animal Camping สัมผัสผีเสื้อนานาชนิดและสัตว์แสนน่ารัก ภายในแคมป์เรียนรู้ชีวิตสัตว์ใจกลางกรุง
๒๐ พ.ค. โรงพยาบาลในเครือ BDMS ร่วมสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ใน 2 การแข่งขันแบดมินตันชิงแชมป์โลก ในประเทศไทย
๒๐ พ.ค. รมว.สุชาติ ขานรับนโยบายนายกฯ สั่ง กสร.สร้างความเข้าใจสิทธิ หน้าที่ของนายจ้าง ลูกจ้าง กรณีโควิด-19
๒๐ พ.ค. กรมที่ดิน ลงนาม MOU ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดภูเก็ต พัฒนาระบบการให้บริการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
๒๐ พ.ค. สนพ.สุโขทัย นำเสนอโครงการนวัตกรรมเชิงสังคม และเชิงอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2565