มกอช. ลุย Q Canteen โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนุนใช้วัตถุดิบสินค้า Q , GAP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร

ศุกร์ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๕
นายกฤษ อุตตมะเวทิน รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า มกอช. ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิต และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ตามแผนแม่บทประเด็นการเกษตร เรื่องเกษตรปลอดภัย รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้ดำเนินโครงการนำร่อง "โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen)" ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงอาหารวัตถุดิบปลอดภัยในโรงเรียน อันเป็นการก่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนผ่านอาหารที่บริโภค โดยเริ่มจากนักเรียนและครู ตลอดจนผ่านไปยังผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นการสร้างตลาดสินค้าเกษตรมาตรฐานที่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและอาหาร และผู้ประกอบการกระจายสินค้าเกษตรและอาหาร ตลอดจนส่งเสริมหลักสูตรอาหารศึกษา ให้เป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่าง ๆ อันเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่าง มกอช. กับสถานศึกษาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร
มกอช. ลุย Q Canteen โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนุนใช้วัตถุดิบสินค้า Q , GAP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร

ทั้งนี้ มกอช. ได้ดำเนินโครงการดังกล่าวมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อเนื่องถึง พ.ศ. 2564 ซึ่งมีโรงเรียนให้การตอบรับและเข้าร่วมโครงการ จำนวน 17 โรงเรียน มีจำนวนนักเรียนกว่า ๗,๐๐๐ คน ประกอบด้วย โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี จำนวน 11 โรงเรียน จังหวัดปทุมธานี จำนวน 4 โรงเรียน และในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 โรงเรียน โดย มกอช. ได้ดำเนินการส่งเสริมให้โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเลือกใช้วัตถุดิบสินค้า Q หรือ GAP สินค้าเกษตรปลอดภัยที่ได้รับการรับรองต่างๆ หรือสินค้าตามสอบย้อนกลับได้ มาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารในโรงอาหาร พร้อมสนับสนุนรายชื่อแหล่งผลิตหรือผู้ประกอบการสินค้า Q หรือ GAP รวมทั้งเกษตรอินทรีย์แก่ผู้ประกอบการอาหารในโรงเรียน ตลอดจนสนับสนุนสื่อการเรียนรู้ด้านอาหารศึกษาและอาหารปลอดภัย และร่วมจัดกิจกรรมของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยเมื่อวันที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา มกอช. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย ภายใต้โครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) ณ โรงเรียนประสาทวิทยานนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีกิจกรรมการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจสินค้าเกษตรปลอดภัย (Q) รวมทั้งกิจกรรมภาคปฏิบัติในการปลูกผักตามมาตรฐาน GAP โดยมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เข้าร่วมกว่า 40 คน

"สำหรับในปีงบประมาณ 2565 มกอช. จะดำเนินการเตรียมความพร้อมในลักษณะโรงเรียนนำร่องกับโรงเรียนที่มีความพร้อม และมีการดำเนินการตามหลักการอาหารปลอดภัย รวมทั้งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำใช้อาหารศึกษาและโภชนาการกลางมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานของโรงเรียน เพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบในการดำเนินโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย และนำมาขยายผลการดำเนินงานในปีถัดไป นอกจากนี้ มกอช. ยังได้รับการสนับสนุนที่ดียิ่งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) โดยได้ประสานความร่วมมือในการขยายการดำเนินงานเพื่อสร้างวัฒนธรรมอาหารปลอดภัย โดยในอนาคตจะดำเนินการลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือดำเนินการโครงการโรงเรียนอาหารปลอดภัย (Q Canteen) ระหว่าง มกอช. และ สช. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งโรงเรียนอาหารปลอดภัยในโรงเรียนเอกชนที่มีความพร้อม และเสริมสร้างหลักสูตรอาหารศึกษาเป็นหลักสูตรเสริมการเรียนการสอนของสถานศึกษาต่อไป" รองเลขาธิการ มกอช. กล่าว

ที่มา: สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ

มกอช. ลุย Q Canteen โรงอาหารปลอดภัยในโรงเรียน หนุนใช้วัตถุดิบสินค้า Q , GAP พร้อมเดินหน้าขยายความร่วมมือด้านความปลอดภัยอาหาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔:๑๕ อิงฟ้า นำทีมมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2022 ขอบคุณ ผู้บริหาร NV
๑๕:๑๕ ก.แรงงาน ติวเข้ม จป. เพื่อเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสุขภาวะในสถานประกอบกิจการ
๑๔:๔๑ ดับบลิวเอชเอ กรุ๊ป จัดกิจกรรมสอนศิลป์ที่บ้านเกิด ครั้งที่ 10 ที่นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง)
๑๔:๔๒ ARTY PROFESSIONAL Natural Look สวยมั่นใจแบบ Supranational Thailand 2022
๑๔:๑๗ อิออน ฉลองครบรอบ 30 ปี มอบโชคสุดยิ่งใหญ่ มูลค่ารวมกว่า 41 ล้านบาท
๑๔:๒๐ นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชม บูธ บสย. แสดงผลงาน ค้ำประกันสินเชื่อ
๑๔:๒๓ นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมบูธกรุงไทย ติดปีกไทย สู่ความยั่งยืน ในงาน Better Thailand Open Dialogue ถามมา-ตอบไป
๑๔:๒๑ PEA ENCOM ผนึก SHARGE ตั้งบริษัทร่วมทุนพลิกโฉมอนาคตประเทศ ลุยขายและบริการติดตั้ง EV Charger-Behind Meter
๑๔:๕๔ พาราไดซ์ พาร์ค เอาใจทาสแมว ชวนมางาน Best Cats Of Thailand 2022 พบการประกวดแมวสายพันธุ์แท้แห่งปี และกิจกรรมที่รวมทุกสิ่งเกี่ยวกับน้องเหมียว
๑๔:๓๘ BIZ ส่งซิกแนวโน้มผลงาน Q2/65 โตเด่น ได้งานเครื่องฉายรังสี รพ.รัฐมูลค่า 139.75 ลบ. พร้อมย้ายบ้านใหม่เข้าเทรด SET