ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์

ศุกร์ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ ๑๕:๓๐
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) ได้ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์ เพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมของประเทศ โดยได้ดำเนินการศึกษาและเสนอยุทธศาสตร์ให้มีความสอดคล้องกับแผนงานขับเคลื่อน BCG Model สาขาเครื่องมือแพทย์ และแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมของประเทศ รวมถึงแผนระดับชาติที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของ ทีเซลส์ (TCELS) ทั้งสามด้าน คือ 1. เร่งรัดขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมด้านการแพทย์ช่วงปลายน้ำ (Accelerating Innovation) 2. สร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการผลักดันงานไปสู่การใช้ประโยชน์ (Building Conducive Ecosystem) และกระตุ้น 3. เชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรให้เกิดธุรกิจและอุตสาหกรรม (Catalyzing & Connecting Partners to Global Linkage) โดยได้สร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำยุทธศาสตร์ระหว่างภาคส่วนต่างๆ และได้จัดสัมมนาประชาพิจารณ์ (Public Hearing) "โครงการศึกษาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาภาพรวมของอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ในประเทศไทย" เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม Microsoft Teams Meeting เพื่อรวบรวมความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในการพัฒนายุทธศาสตร์เครื่องมือแพทย์ไทย และนำไปปรับร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้มีความเหมาะสมต่อไปในอนาคต
ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์
  • คลิกโหลดเอกสารร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ที่ : https://tcelsorth-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/siripat_tcels_or_th/EuRGZnSbaT1FkKVVewYYxcMBUNyB42mk6AHC3cmJ3i__Vg?e=2KKtxH
  • คลิกร่วมแสดงความคิดเห็นตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2565 ได้ที่ : https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=uNqacZtTR0urlR-GMBTfZyxhEXxJq8pEnckCB-b0FBdURTFCRUIyODJHNlkzVTJTRzlXRjlZWVpITC4u&qrcode=true

ที่มา: ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน)

ทีเซลส์ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านเครื่องมือแพทย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๑๗ ก.แรงงาน เตรียมศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน รองรับประกาศอัตราค่าจ้างมาตรฐานฝีมือ เพิ่มอีก 16 สาขา
๑๗:๑๔ Golden Ventures REIT ประกาศผลการดำเนินงานรอบไตรมาสสอง ของปีงบประมาณ 2565 พร้อมจ่ายปันผลในอัตรา 0.1920
๑๗:๑๓ Money Expo 2022 Bangkok เงินสะพัด 2.6 หมื่นล้านบาท แบงก์เปิดตัวบริการดิจิทัลกันคึกคัก
๑๗:๐๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนรับชมกิจกรรม Opportunity Day ผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2565 ผ่านออนไลน์
๑๗:๑๗ ทานตะวันอุตสาหกรรม ตอบรับเทรนด์รักษ์สุขภาพ ส่งผลิตภัณฑ์นวัตกรรมผสานเทคโนโลยีสุดล้ำ SUNZIP แอนตี้ไวรัส ตอบโจทย์ ไลฟ์สไตล์ยุคใหม่
๑๗:๐๐ อี.โก โมบายล์ เปิดแบรนด์สโตร์แห่งใหม่ในกรุงเบอร์ลิน
๑๗:๑๑ ไทยประกันชีวิต เปิดตัวโครงการ Exponential Program
๑๖:๐๘ กลับมาอีกครั้ง The Marche by STYLE Bangkok มหกรรมงานสินค้ารักษ์โลกคุณภาพส่งออกครั้งยิ่งใหญ่ จากฝีมือผู้ประกอบการไทยกว่า 150 ราย เริ่ม 18-22 พ.ค.65 นี้
๑๖:๐๙ COM7 โชว์กำไร Q1/65 ทะยาน 39% รับดีมานด์ไอทีพุ่งต่อเนื่อง ปักหมุดขยายสาขาใหม่-บนทำเลศักยภาพ หนุนเติบโตยั่งยืน
๑๖:๔๖ TigerGraph มิติใหม่ของการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบของกราฟ ที่องค์กรใหญ่ต้องมี