ผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

พฤหัส ๐๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๓:๒๖
นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ รับโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 ประเภทนักบริหารภาคเอกชน จาก ดร.จรัลธาดา กรรณสูต องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระราชูปถัมภ์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
ผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

อนึ่ง การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเชิดชูเกียรตินิสิตเก่าของสถาบันที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อสังคม เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่องค์กร สังคมและประเทศ และสร้างความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กร และมหาวิทยาลัย

ในส่วนของ นางสาวพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล เป็น 1 ใน 21 ผู้ที่ได้รับโล่นิสิตเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565 ในฐานะประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคลของ ซีพีเอฟ และปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานผู้บริหารทรัพยากรบุคคล เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ ผู้อำนวยการสถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ มีความรอบรู้ และการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลที่โดดเด่น มีผลงานเป็นที่ยอมรับ อาทิ การดูแลพนักงานทุกคนสามารถทำงานอย่างปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 การจัดสรรให้พนักงานทุกคนได้รับการฉีดวัคซีน การร่วมมือกับโรงพยาบาลจัดสร้างโรงพยาบาลสนามครบวงจรในพื้นที่โรงงานเพื่อดูแลพนักงานได้รับการรักษาอย่างทั่วถึงแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลสนามของภาครัฐ รวมทั้ง ช่วยเหลือพนักงานที่สมาชิกในครอบครัวได้รับผลกระทบจากโควิด ตลอดจน การปรับรูปแบบการทำงานที่เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยริเริ่มดำเนินโครงการ และระบบที่ช่วยส่งเสริมความผูกพันธ์ต่อองค์กรของพนักงาน ส่งผลให้ ซีพีเอฟ ได้รับรางวัลจากหน่วยงานระดับประเทศและระดับภูมิภาค ได้แก่ รางวัล HR Asia องค์กรที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดในเอเชีย ประจำปี 2021 รางวัลดีเด่น "องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน" ประจำปี 2564 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม รวมทั้ง รางวัลที่สนับสนุนงานด้านคนพิการ ระดับดีเยี่ยม จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์./

ที่มา: ซีพีเอฟ

ผู้บริหาร ซีพีเอฟ รับ รางวัลนิสิตเก่าดีเด่น ม.เกษตรศาสตร์ ประจำปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ