รมว.เฉลิมชัย เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ร้านข้าวแกง 20 บาทถูกใจชุมชน

จันทร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๐๙:๒๓
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ร้านข้าวแกง 20 บาทถูกใจชุมชน ร่วมกับ นายชนินทร์ รุ่งแสง คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะ ตัวแทนมูลนิธิ ม.ร.ว เสนีย์ ปราโมช ผู้ประสานงานดำเนินโครงการ และมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายภาคเอกชน ร่วมกันจัดงานโครงการดังกล่าว ณ ลานวัดภาณุรังษี ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่เขตบางพลัดและบางกอกน้อย
รมว.เฉลิมชัย เปิดโครงการรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุน ร้านข้าวแกง 20 บาทถูกใจชุมชน

สำหรับการดำเนินโครงการดังกล่าว สืบเนื่องจากปัญหาสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของคนหาเช้ากินค่ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในชุมชนเมือง ข้าวแกงถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีพและราคาข้าวแกงเป็นดัชนีชี้วัดภาวะเศรษฐกิจปากท้องของคนรากหญ้าได้เป็นอย่างดี ข้าวแกงจานละ 20 บาทถือเป็นราคาที่คนหาเช้ากินค่ำสามารถจะซื้อกินเป็นที่พึ่งได้ แต่ในปัจจุบันร้านข้าวแกงที่ขายในราคา 20 บาทมีน้อยมาก เจ้าของร้านต้องมีความอดทนและตั้งใจที่จะทำเพื่อช่วยเหลือกันในชุมชนแต่ก็ยังพอมีกำไรบ้าง ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือร้านข้าวแกงและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน คณะจัดงานจึงได้รวมตัวกันเพื่อที่จะช่วยเหลือร้านข้าวแกง 20 บาทในการที่จะลดต้นทุนภาระการผลิตให้กับร้านข้าวแกง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาแก๊สหรือราคาวัตถุดิบในการทำข้าวแกง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการขนส่ง โดยในวันนี้เป็นการเริ่มต้นของโครงการซึ่งจะมีการมอบปัจจัยการผลิต วัสดุอุปกรณ์ และผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการทำข้าวแกงแก่ร้านนำร่องโครงการ 10 ร้าน และในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ยังได้มอบเม็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวให้แก่ตัวแทนชุมชนเพื่อไปปลูกใช้ในครัวเรือน และหากเหลือใช้จะให้นำไปส่งต่อหรือขายให้กับร้านข้าวแกง 20 บาทนี้ได้ต่อไปด้วย

จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้ร่วมงานได้ไปเยี่ยมและลองรับประทานข้าวแกง 20 บาทที่ร้านคุณปู่ชุมชนส่วนปรกเขตบางพลัดอีกด้วย โดยในโครงการนี้มีเป้าหมายที่จะรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้ร้านข้าวแกง 20 บาทมีอยู่ทั่วกรุงเทพในชุมชนแต่ละชุมชนอย่างน้อย 1 ร้าน โดยเชิญชวนผู้ที่สนใจรับการสนับสนุนติดต่อผ่านไลน์แอด @khowgang20baht หรือ โทรศัพท์ 02 507 5682 สายด่วน 1569 ธงฟ้ากระทรวงพาณิชย์

ที่มา: สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๖:๔๗ นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะ เยี่ยมชมบูธ EA x NEX
๑๖:๕๕ CEA เปิดเวทีฟอรั่ม ชวนภาครัฐ-เอกชน ร่วมไขคำตอบ เมื่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไทยต้องก้าวไปด้วยเทคโนโลยี
๑๖:๕๗ ธนาคารกรุงเทพ ร่วมงาน FTI Expo 2022 พาเหรดผลิตภัณฑ์-บริการทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม พร้อมโครงการพิเศษเพื่อธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๖:๑๑ นิ้วล็อค (Trigger finger)
๑๖:๔๔ กลุ่มบางจากฯ ร่วมขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมคาร์บอนต่ำ มุ่งสู่ Net Zero ในปี 2050 ด้วยแผน BCP NET
๑๖:๕๗ ชาวเน็ตงง ปอนด์ พลวิชญ์ โผล่ร่วมงานค่ายใหม่ มิติ อาทส์ มีเดีย
๑๖:๓๙ มหาวิทยาลัยเซนต์จอร์จเปิดตัวโครงการแนะนำการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยกับตัวแทนด้านการศึกษานานาชาติและที่ปรึกษาระดับโรงเรียนอีกครั้ง
๑๖:๓๔ ม.พะเยา จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธี สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม
๑๖:๓๙ ตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง มีผล 1 ก.ค. 65
๑๖:๒๕ มูลนิธิเอเชีย จัดประชุมเตรียมความพร้อม โครงการประกวดเรียงความ ในหัวข้อ ครูใหญ่ในดวงใจ