ไทยพาณิชย์ควงเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus ตอบโจทย์คนออมเงินสั้นรับผลตอบแทนสูง คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

จันทร์ ๐๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ๑๕:๑๓
ไทยพาณิชย์จับมือเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง ชูฟีเจอร์เด่นจ่ายเบี้ยสั้น รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีแรก ครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมความคุ้มครองโรคร้ายแรง 2 เท่า หากไม่เจอโรคร้ายแรง รับเบี้ยส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา มั่นใจตอบโจทย์คนชอบออมเงินสั้น ลดความกังวลใจเมื่อเจอโรคร้ายแรง
ไทยพาณิชย์ควงเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus ตอบโจทย์คนออมเงินสั้นรับผลตอบแทนสูง คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

นางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน ผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากการศึกษาความต้องการของลูกค้าธนาคาร พบว่า ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และเหตุการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ผู้บริโภคต้องการวางแผนการออมเงินอย่างคุ้มค่า และหมดห่วงกับโรคร้ายแรง โดยเฉพาะในกลุ่มโรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด และเมื่อศึกษาเพิ่มเติม พบว่า ลูกค้ามีความต้องการซื้อประกันชีวิต โดยเฉพาะแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรง แต่ไม่อยากให้เบี้ยที่จ่ายต้องสูญเปล่า หากไม่เจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าว ภายใต้การดำเนินธุรกิจที่ยึดผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นที่ตั้ง (Customer Centricity) ธนาคารฯ จึงร่วมกับบริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) พัฒนา "ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" ซึ่งเป็นประกันชีวิตสะสมทรัพย์ระยะสั้น พร้อมความคุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง ได้แก่ โรคมะเร็งระยะลุกลาม โรคหลอดเลือดสมองแตกหรืออุดตัน และโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันจากการขาดเลือด เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

จากสถิติคนไทยเสียชีวิตจาก 3 โรคร้ายแรงนี้เป็นจำนวนมาก และยังมีอัตราการเสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกปี (ข้อมูลจากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข รายงานอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยในปี 2562) ดังนั้น "ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" จะช่วยลดความกังวลใจในเรื่องโรคร้ายแรง นอกจากนี้ 16/6 Super Plus ยังช่วยให้ผู้เอาประกันสามารถวางแผนเงินออมระยะสั้นได้ โดยมีจุดเด่นที่ผู้เอาประกันจะได้รับเงินคืนปีละ 6% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ตั้งแต่ปีที่ 1 จนถึงปีที่ 15 และเมื่อครบสัญญารับเงินคืน 600% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย กรณีตรวจเจอโรคร้ายแรง 1 ใน 3 โรค ในปีที่ 1 - 4 หยุดชำระเบี้ยทันที หรือหากตรวจเจอในปีที่ 5 - 16 รับเป็นเงินก้อน 200% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย โดยผลประโยชน์เงินคืนและความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตยังมีผลบังคับตามเงื่อนไขกรมธรรม์ต่อไปเหมือนเดิมกรณีตรวจเจอโรคร้ายแรงหรือได้รับผลประโยชน์โรคร้ายแรงไปแล้ว หรือหากกรณีไม่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงเลยตลอดสัญญา รับเบี้ยประกันส่วนโรคร้ายแรงคืนทั้งหมดเมื่อครบสัญญา เราเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ประกันนี้จะตอบโจทย์ลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่มีรายได้ปานกลางถึงสูง

"ประกัน 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" รับประกันภัยสำหรับผู้มีอายุ 1 วัน - 70 ปี และระยะเวลาเอาประกันภัย 16 ปี มีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 6 ปี ซื้อง่ายเพียงตอบคำถามสุขภาพ 1 ข้อไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทั้งนี้ ธนาคารยังเพิ่มความยืดหยุ่นแก่ผู้ซื้อประกัน โดยผู้ซื้อประกันสามารถเลือกชำระเบี้ยได้แบบรายปี และราย 6 เดือน โดยมีจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น 50,000 บาท ถึง 2,000,000 บาท

นางสาวอลิสา อารีพงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า "ที่เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เราตั้งใจออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุมและตอบโจทย์ลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์และช่วงชีวิต ด้วยการนำความต้องการของลูกค้า (Customer-led) เป็นตัวตั้ง จะเห็นได้จากสถานการณ์วิกฤต COVID-19 ที่ลูกค้าจำนวนมากหันมาให้ความสนใจเลือกซื้อประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพและโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตมากยิ่งขึ้น ซึ่งการออกแบบผลิตภัณฑ์นี้เกิดขึ้นจากการที่เราเข้าใจถึงความต้องการดังกล่าว เราจึงร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต 16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง) ออกมาตอบโจทย์ลูกค้า ลดความกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคร้ายแรง"

ประกันชีวิต 16/6 Super Plus ให้ความคุ้มครองใน 3 ด้านหลักดังนี้

  • ให้ความคุ้มครองชีวิตแบบเหมาจ่าย หากป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรง
  • ให้เงินออม ด้วยเงินจ่ายคืนรายปี
  • หากลูกค้าถูกวินิจฉัยว่าป่วยเป็นหนึ่งใน 3 โรคร้ายแรงในช่วง 4 ปีแรกของกรมธรรม์ ลูกค้าจะไม่ต้องกังวลเรื่องการจ่ายเบี้ย ผลประโยชน์การออมของลูกค้าจะยังคงอยู่

"จากความคุ้มครองข้างต้น เราเชื่อมั่นว่า ประกันชีวิต 16/6 Super Plus จะช่วยให้ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วง"

ทั้งนี้ ผู้สนใจประกันชีวิต "16/6 Super Plus (แบบมีความคุ้มครองโรคร้ายแรง)" สามารถทำประกันภัยได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ผ่านช่องทางสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ ทั่วประเทศ หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777

ที่มา: ธนาคารไทยพาณิชย์

ไทยพาณิชย์ควงเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ส่งประกันชีวิตสะสมทรัพย์ 16/6 Super Plus ตอบโจทย์คนออมเงินสั้นรับผลตอบแทนสูง คุ้มครอง 3 โรคร้ายแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก