สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

ศุกร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๐๘:๕๑
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ พูดคุยหารือร่วมกับ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ณฐาภพ สมคิด รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความสนใจแนวทางการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

รศ.ดร.สุมนต์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ล่าสุดได้กำหนดนโยบายชัดเจนในเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทั้งการสร้างแต้มต่อในเชิงทักษะให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ สคช. ดำเนินการอยู่ พร้อมขอข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานที่มหาวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่ตลาดแรงงานจริง

นายนคร ย้ำว่า สคช. พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นแนวทางที่ดำเนินการมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ยืนยันได้อีกครั้งว่ารัฐบาลมีเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตลอดช่วงชีวิตการทำงานทั้งในและนอกระบบ และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่มหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายการทำงานแนวทางเดียวกัน

นายสุรพล ระบุว่าแนวทางสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง คือการเล็งเห็นความสำคัญให้การยอมรับเรื่องของตัวงาน ซึ่งก็คือมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพ ที่เวลานี้มี สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการอยู่ หากนำมาตรฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน นิสิตเหล่านั้นก็จะพร้อมลงสนาม และสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันประเทศไทยมีคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เทียบเท่ากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอาเซียน และเทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษา หากเกิดการยอมรับและทุกฝ่ายผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้กำลังคนในอาชีพที่ไม่ได้อยู่ระบบการศึกษาแต่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ มีโอกาสที่กลับคืนสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้เมื่อมีความพร้อม เพียงแต่สถาบันการศึกษาจะต้องให้การยอมรับ และพร้อมที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ก็จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๔ มิ.ย. ห้างเซ็นทรัลชิดลม ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ประกาศความเป็นเลิศบนเวทีนานาชาติ คว้ารางวัล ห้างสรรพสินค้าแห่งปี ที่สุดแห่งภาคพื้นเอเชียจากเวทีใหญ่ Retail Asia Awards
๑๔ มิ.ย. ดร.คงกระพัน แถลงกลยุทธ์ พร้อมขับเคลื่อน ปตท. ให้แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตระดับโลกอย่างยั่งยืน
๑๔ มิ.ย. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง สร้างอาชีพ สร้างชีวิต มอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพแก่สตรีแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือด้อยโอกาส ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๑๔ มิ.ย. มกอช. นั่งหัวโต๊ะประชุม EWG-OA พิจารณามาตรฐานเกษตรอินทรีย์
๑๔ มิ.ย. พ.ร.บ. สมรสเท่าเทียม ฟันเฟืองขับเคลื่อนตลาดที่อยู่อาศัยภายใต้เศรษฐกิจสีรุ้ง (Rainbow Economy)
๑๔ มิ.ย. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จัดคอนเสิร์ต CIMB Concert : 15 Years of Growing Forward ฉลองครบรอบ 15 ปี ด้วยสุดยอด 15 ศิลปิน วันเสาร์ที่ 10 ส.ค. 2567 พารากอน
๑๔ มิ.ย. กรมโยธาฯ ร่วมพัฒนา คลองแม่ข่า จับมือ อจน. เปลี่ยนน้ำเสียเป็นน้ำใส สร้างอุโมงค์บายพาสส่งตรงสู่แม่น้ำปิง
๑๔ มิ.ย. ช่อง 5 ปรับรายการข่าวใหม่ มุ่งเน้นเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติ เสริมทัพผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่และคนข่าวมืออาชีพ
๑๔ มิ.ย. ม.ศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ คณาจารย์คุณภาพ 6 ท่าน ผู้ผ่านการประเมินมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ SPU PSF รุ่นที่ 8 ครั้งที่ 3 ระดับที่ 2 และระดับที่
๑๔ มิ.ย. เติมบางจากไฮพรีเมียม นำสลิปแลกรับเครื่องดื่มอินทนิลฟรี