สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

ศุกร์ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๐๘:๕๑
นายนคร ศิลปอาชา ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนายสุรพล พลอยสุข ผู้อำนวยการสถาบันฯ นางสาววรชนาธิป จันทนู นางสาวจุลลดา มีจุล รองผู้อำนวยการสถาบันฯ และคณะผู้บริหารสถาบันฯ พูดคุยหารือร่วมกับ รศ.ดร.สุมนต์ สกลไชย นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา และดร.ณฐาภพ สมคิด รองผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ให้ความสนใจแนวทางการทำงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ สคช. โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

รศ.ดร.สุมนต์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยบูรพา ล่าสุดได้กำหนดนโยบายชัดเจนในเรื่องการขับเคลื่อนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) รวมทั้งการสร้างแต้มต่อในเชิงทักษะให้กับนิสิต นักศึกษา ซึ่งเป็นแนวทางที่ สคช. ดำเนินการอยู่ พร้อมขอข้อเสนอแนะแนวทางการทำงานที่มหาวิทยาลัยจะสามารถสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาให้เตรียมความพร้อมก่อนลงสู่ตลาดแรงงานจริง

นายนคร ย้ำว่า สคช. พร้อมให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งเป็นแนวทางที่ดำเนินการมาโดยตลอด และในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการปฏิรูปประเทศด้านแรงงาน ยืนยันได้อีกครั้งว่ารัฐบาลมีเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบายของประเทศ สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการ เพื่อสร้างโอกาสและพัฒนาสมรรถนะกำลังคนตลอดช่วงชีวิตการทำงานทั้งในและนอกระบบ และเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเป็นทิศทางที่ดีที่มหาวิทยาลัยบูรพามีเป้าหมายการทำงานแนวทางเดียวกัน

นายสุรพล ระบุว่าแนวทางสำคัญที่จะทำให้สถานศึกษาสามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานอย่างแท้จริง คือการเล็งเห็นความสำคัญให้การยอมรับเรื่องของตัวงาน ซึ่งก็คือมาตรฐานสมรรถนะ มาตรฐานอาชีพ ที่เวลานี้มี สคช. และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการอยู่ หากนำมาตรฐานเหล่านี้ไปปรับใช้ในหลักสูตรการเรียนการสอน นิสิตเหล่านั้นก็จะพร้อมลงสนาม และสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของตลาดแรงงาน ไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันประเทศไทยมีคุณวุฒิวิชาชีพ ที่เทียบเท่ากับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ กรอบคุณวุฒิอาเซียน และเทียบเท่าคุณวุฒิการศึกษา หากเกิดการยอมรับและทุกฝ่ายผลักดันให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดเป็นรูปธรรม ก็จะทำให้กำลังคนในอาชีพที่ไม่ได้อยู่ระบบการศึกษาแต่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ มีโอกาสที่กลับคืนสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้เมื่อมีความพร้อม เพียงแต่สถาบันการศึกษาจะต้องให้การยอมรับ และพร้อมที่จะเติมเต็มในสิ่งที่ขาด ก็จะทำให้ประเทศเกิดการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

ที่มา: สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

สคช. - ม.บูรพา ถกแนวทางดึงกำลังแรงงานที่ได้ประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ ให้มีโอกาสกลับสู่สถาบันการศึกษาเพื่อรับคุณวุฒิการศึกษาได้

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๓๒ วิศวะมหิดล สร้างสรรค์ จดจำ อุปกรณ์จดบันทึกเพื่อน้องในโลกมืดและผู้พิการทางสายตา
๑๗:๒๑ เทศกาลกินเจที่ห้องอาหารเดอะ กลาส เฮ้าส์
๑๗:๑๔ ZOJIRUSHI เปิดช็อปใหม่พิกัด เซ็นทรัลเวิลด์ ชูสินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวทันสมัยสไตล์โมเดิร์น
๑๗:๔๘ คณะบัญชี SPU ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกสภาวิชาชีพบัญชีและคณะกรรมการสภาวิชาชีพบัญชี วาระปี พ.ศ. 2566 - 2569
๑๗:๒๖ ELECTRIC NEON LAMP ขนเพลงฮิตสุดเดือดใส่ไม่มียั้ง!! คอนเสิร์ต TURN THE LIGHT ON มันจ้าซะเหลือเกิน แฟน ๆ
๑๗:๐๗ ไพน์-แปซิฟิก โชว์ความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมหล่อโลหะ ในงานมหกรรม wire Tube - GIFA METEC Southeast Asia 2023
๑๗:๔๒ Lenovo นำเสนอเทคโนโลยีและสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ยุคใหม่ของการศึกษา
๑๗:๔๒ ศศินทร์ มอบรางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเลิศ ประจำปี 2566
๑๗:๕๗ TikTok จุดประกายแนวคิดใช้ชีวิตแบบรักษ์สิ่งแวดล้อมในกลุ่มเยาวชนไทย ร่วมมือพันธมิตรเปิดโครงการ REact For Change
๑๗:๑๔ SRS หุ้นน้องใหม่ที่นักลงทุนเชื่อมั่น จองซื้อหุ้น IPO หมดเกลี้ยง เดินหน้าเทรด mai 10 ต.ค.นี้ ด้านผู้ถือหุ้นเดิมพร้อมใจ Lock up หุ้น