โฮมโปร ติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกจาก S&P Global: The Sustainability Yearbook 2022 ระดับ "Silver Class" อุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งเดียวในประเทศไทย

อังคาร ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๐๒๒ ๑๑:๑๗
บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอีกขั้น ด้วยการได้รับเลือกบันทึกชื่อในรายงาน The Sustainability Yearbook - 2022 ประกาศรายชื่อบริษัทผู้นำด้านความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ จากการประเมินโดย S&P Global องค์กรผู้ให้บริการด้านการจัดอันดับที่มีความน่าเชื่อถือในระดับโลก โดย "โฮมโปร" เป็นองค์กรเดียวในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก (Retailing) ที่ได้รับการประเมินดัชนีความยั่งยืนอยู่ในระดับ "Silver Class" จากบริษัทอุตสาหกรรมเดียวกันที่รับการประเมินรวมกว่า 20 บริษัททั่วโลก
โฮมโปร ติดอันดับความยั่งยืนระดับโลกจาก SP Global: The Sustainability Yearbook 2022 ระดับ Silver Class อุตสาหกรรมค้าปลีกแห่งเดียวในประเทศไทย

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทไทยหนึ่งเดียวที่ติดอันดับการประเมินในระดับ Silver Class ในกลุ่มอุตสาหกรรมค้าปลีก ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจที่ได้รับการต่อยอดอย่างต่อเนื่อง จากกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโฮมโปร ตามเป้าหมาย Sustainable Development Goals: SDGs ขององค์กรสหประชาชาติ ด้วยการดำเนินงานที่ครอบคลุมทุกมิติ ESG ทั้งในด้าน Environment - สิ่งแวดล้อม, Social - สังคม และ Governance - ธรรมาภิบาล พร้อมยังมุ่งเน้นการบริหารงานอย่างสมดุลควบคู่กับการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมรอบด้าน นำบริษัทตอบสนองสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience โดยได้รับคะแนนการประเมินด้านความยั่งยืน Corporate Sustainability Assessment หรือ CSA คะแนนรวม DJSI 2021 สูงถึง 78 คะแนน

"ความภูมิใจนี้เกิดขึ้นได้จากการดำเนินงานด้านความยั่งยืนตามมิติ ESG ที่เรามุ่งเน้นมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับบริษัทโดยใช้วิธีการจัดการที่มีมาตรฐาน และเป็นสากล เพื่อทำให้ขีดความสามารถของบริษัทเติบโตขึ้นต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยให้การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมถูกดำเนินการภายใต้ความยั่งยืน และสนับสนุนให้เกิดการบริโภคอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการประยุกต์ใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทำให้บริษัทสามารถทำการค้าที่ยั่งยืน และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมๆ กับสร้างความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้อย่างดีเยี่ยม"

การจัดอันดับในรายงาน The Sustainability Yearbook - 2022 นับเป็นดัชนีชี้วัดจาก S&P Global ที่ได้รับความเชื่อถือจากนักลงทุน และยังเป็นรายงานที่ถูกยอมรับในระดับโลก โดยมีบริษัทร่วมการประเมินในปี 2022 มากกว่า 7,554 บริษัททั่วโลก และมีเพียง 716 บริษัทจาก 61 กลุ่มอุตสาหกรรมเท่านั้นที่ได้รับการคัดเลือกจัดอันดับในรายงานฉบับนี้ โดยบริษัทที่ได้รับการจัดให้อยู่ใน The Sustainability Yearbook จะต้องมีผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนอยู่ในระดับต้นของกลุ่มอุตสาหกรรม และต้องมีคะแนนห่างจากบริษัทที่ทำคะแนนได้สูงสุดในอุตสาหกรรมไม่เกิน 30%

การพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ ได้นำเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการนำหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน ISO 26000 มาประยุกต์ใช้ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ฯ พร้อมทั้งมีการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการความเสี่ยง และติดตามความเสี่ยง ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองการเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดีในการดำเนินธุรกิจอย่างสมดุล ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าร่วมให้กับสังคม และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชน การมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะทำให้บริษัท ฯ เติบโตอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในสังคมอีกด้วย

ที่มา: โฟร์ฮันเดรท

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๐๘ ธ.ค. ยูโรแบงก์ แอสเซ็ท แมเนจเมนท์ เอ็มเอฟเอ็มซี ทุ่มเม็ดเงินลงทุนในมินตัส
๐๘ ธ.ค. บลจ.กรุงศรี เปิดตัว KFTHAIESG โอกาสสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน เติบโตไปกับหุ้น ESG
๐๘ ธ.ค. ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ชี้เทรนด์ผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป คลื่นความท้าทายลูกใหม่ที่ธุรกิจอสังหาฯ ต้องพร้อมรับมือในปี
๐๘ ธ.ค. ไทยยูเนี่ยนเปิดโรงงานต้อนรับรัฐมนตรีแรงงานพม่าและคณะ พร้อมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์ด้านแรงงาน ในฐานะองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
๐๘ ธ.ค. ยูโอบีจับมือฉางอาน หนุนขยายตลาดรถยนต์พลังงานไฟฟ้าทั่วอาเซียน
๐๘ ธ.ค. Roborock เปิดตัวหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัจฉริยะรุ่นใหม่ Roborock Q Revo MaxV พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะ 12.12 นี้เท่านั้น
๐๘ ธ.ค. GoCheck: นวัตกรรมการตรวจวัดสารพันธุกรรมโรคหนองในแท้แบบรู้ผลเร็วใน 15 นาที รางวัลประกาศเกียรติคุณผลงานประดิษฐ์คิดค้น วช. ปี พ.ศ.
๐๘ ธ.ค. บริษัท N15 Technology ได้รับเชิญบรรยายหัวข้อการคัดแยกขยะและการสร้างคุณค่าสู่พลังงานทดแทน ให้กับวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล ในงาน Happy green
๐๘ ธ.ค. IN2IT มอบกระเช้าดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี EVEANDBOY ฉลองเปิดสาขาเอ็มสเฟียร์ (EMSPHERE)
๐๘ ธ.ค. เคทีซีผนึกกรมบังคับคดีลงพื้นที่อยุธยาและชลบุรี จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ครั้งที่ 4/2566