ทีม SITI SPU คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ Green Innovation University 2022

พุธ ๐๒ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๖:๔๗
มากกว่ารางวัลคือประสบการณ์ที่ได้รับ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  ขอแสดงความยินดีกับ ทีม SITI SPU ที่ประกอบด้วย นายเกียรติศักดิ์ สิงห์งาม นักศึกษาคณะสหวิทยาการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และนายอนุศิษฏ์ เลียงวัฒนคล นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่โชว์ผลงาน Green Energy AR Card คว้ารางวัลชมเชย พร้อมรับเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร โดยมีผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงไกร สัจจะหฤทัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทีม จากการเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมสีเขียว โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมสีเขียว(Green Innovation University 2022)  จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เมื่อเร็วๆนี้
ทีม SITI SPU คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ Green Innovation University 2022

สำหรับโครงการประกวดวิดีโอคลิปพัฒนานวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation University) ประจำปี 2022 จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโอกาสให้กับเยาวชนนักคิด นักวิจัย นักประดิษฐ์ ประชาชนทั่วไป  ได้คิดสร้างสรรค์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ช่วยรังสรรค์สังคมคุณภาพแห่งอนาคต สามารถต่อยอดได้จริงและนวัตกรรมด้านพลังงาน การใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และได้เห็นนวัตกรรมสีเขียวที่สอดคล้องภายใต้กรอบนโยบายตามหลักแนวคิดทั้ง 6 ด้าน นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ให้เกิดองค์ความรู้ด้านใหม่ ๆ เกิดประโยชน์สูงสุด สำหรับการใช้นวัตกรรมสีเขียวภายในมหาวิทยาลัย เพื่อยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อสร้างความตื่นตัวด้านนวัตกรรมขึ้นในมหาวิทยาลัย ด้านนวัตกรรมสีเขียว โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ หรือสิ่งที่มีอยู่รอบตัว ทำให้เกิดนวัตกรรมสีเขียว สนับสนุนให้เป็นไปตามเป้าหมายเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลัยสีเขียวโลก ยูไอ กรีนเมติก (UI Green Metric)

ที่มา: มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ทีม SITI SPU คว้ารางวัลประกวดคลิปวิดีโอ Green Innovation University 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๘:๒๑ เทศบาลเมืองบ้านพรุ - บริษัท พลังงานพัฒนา 5 ลงนามสัญญา ก่อสร้างและบริหารจัดการโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าจากชุมชน
๑๘:๕๐ สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ เยี่ยมชมกิจการ PPPGC
๑๘:๒๐ มิวเซียมสยาม ชวนรองผู้ว่าฯ กทม. และ The Cloud ร่วมแชร์มุมมอง ในงานเสวนาออนไลน์เรื่อง 108 เรื่องมิวเซียม กับ
๑๗:๒๗ ดีป้า เผยผลสำรวจอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย ปี 2564 พบแพลตฟอร์มบริการดิจิทัลโตแรง คาดปี 2565 ตลาดบริการดิจิทัลใหญ่แซงฮาร์ดแวร์
๑๗:๒๖ วว. /สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช. ร่วมมือวิจัยวิทย์สุขภาพ เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม สร้างประโยชน์ประเทศ
๑๗:๑๒ วช. จับมือกับ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มุ่งสู่การเป็น Wellness Hub กระตุ้นเศรษฐกิจสุขภาพวิถีใหม่
๑๗:๔๑ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร คลายทุกข์ ช่วยเหลือผู้อุทกภัยน้ำท่วม ชาวยโสธร
๑๗:๐๓ วว.ในฐานะผู้แทนกระทรวง อว.ร่วมวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องใน วันมหิดล ประจำปี
๑๗:๕๖ Opensignal เผยรายงาน 5G Global Mobile Network Experience Awards 2022
๑๗:๓๕ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จัดประกวด PACIFIC POWER KIDS CONTEST 2022