มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ศุกร์ ๐๔ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๗:๑๘
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ล้านนา ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ ทางด้านการสอน การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม รวมถึงระบบงานสายสนับสนุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ล้านนา และ ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวว่า "การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ในนามของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รู้สึกมีความยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการร่วมกันที่จะขับเคลื่อนการพัฒนานวัตกรรมและบุคลากรของสองมหาวิทยาลัย มจพ.เป็นมหาวิทยาลัยที่มีความพร้อมในทุกด้าน เรามีบุคลากรที่มีความความเชี่ยวชาญ มีความเข้มแข็ง มีความรู้ ความสามารถ ซึ่งต้องขอบคุณ มทร.ล้านนาที่เล็งเห็นศักยภาพของมจพ. ที่จะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ เรามีความยินดีที่จะร่วมสนับสนุน มทร.ล้านนาในทุกๆด้าน เพราะเรามีเป้าหมายเดียวในความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นการสร้างเครือข่ายทางการศึกษา สร้างครอบครัววิชาการให้ใหญ่ขึ้นและจะมีกำลังในการพัฒนาประเทศได้มากขึ้น"

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กล่าวว่า "ความร่วมมือครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่มทร.ล้านนา ได้มีโอกาสศึกษาดูงานด้านการจัดการศึกษาและการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรม ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา ในหลายด้าน อาทิ การพัฒนากำลังคนของ มทร.ล้านนา ด้วยการเพิ่มคุณวุฒิปริญญาโท-เอก ภายใต้ความร่วมมือ TGGS และ Thai-French Center การสร้าง platform การส่งผ่านและขยายผลนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Innovation & technology diffusion) หรือภายใต้โปรแกรม Offshore Center โดยการทำงานร่วมกันของนักวิจัย มจพ.และ มทร.ล้านนา ความร่วมมือเครือข่ายการปฏิรูปและพลิกโฉมประเทศร่วม ภายใต้โครงการ เทคโนโลยีอากาศ ระบบราง และ Automation and robotic ยานยนต์ไฟฟ้า AEV และรวมถึงการพัฒนากำลังคนสายสนับสนุนในกองและสถาบัน แบบแม่ไก่ลูกไก่ เพื่อสร้างสายสนับสนุนพันธุ์ใหม่ งานวิจัย งานบริการวิชาการ งานกฎหมาย งานพัฒนาทักษะ งานดูแลภาพลักษณ์องค์กร ซึ่งการลงนามความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ จะมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาให้ก้าวสู่การเป็นสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมที่จะตอบโจทย์ภาคผลิตและภาคสังคมซึ่งจะมีส่วนสำคัญในการพัฒนากำลังคนที่มีคุณภาพของประเทศในอนาคต"

ดร.จัตตุฤทธิ์ กล่าวต่ออีกว่า "มทร.ล้านนา เราได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของ มจพ.ในทุกๆ ด้าน และเรายึดถือ มพจ.เป็นโมเดลต้นแบบในการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรามีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาศักยภาพของอาชีวศึกษา พัฒนาหลักสูตรในสายอาชีพซึ่ง มจพ.จะร่วมเป็นพี่เลี้ยงให้เราได้เติบโตและเข้มแข็ง เป็นที่พึ่งของสังคม ชุมชน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในเขตภาคเหนือ ในนามของมหาวิทยาลัยต้องขอขอบคุณ มจพที่ได้ให้โอกาสและสนับสนุนให้เกิดนวัตรรมใหม่ที่จะเป็นกลไกสำคัญในการร่วมกันพัฒนาประเทศต่อไป

ที่มา: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มทร.ล้านนา ผนึกความร่วมมือทางวิชาการ มจพ. ร่วมกันพัฒนาศักยภาพบุคลากร มุ่งสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในยุคดิจิทัล

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

๑๗:๕๓ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานแม่ฮ่องสอน ได้ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 ในกิจกรรมการให้คำปรึกษาครั้งที่
๑๗:๐๐ มูลนิธิปีจาร์ ร่วมกับเครือข่ายเอ็ดฮีโร่ส์ ลงนามข้อตกลงเชิงกลยุทธ์ จัดตั้งสมาพันธ์บุคลากรแห่งอนาคตระดับโลกและฮับเอ็ดฮีโร่ส์ในอินโดนีเซีย
๑๗:๐๓ คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยา ต้อนรับน้องๆ จากโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ดูงานฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และปฏิบัติการคณิตศาสตร์
๑๖:๔๔ ไปรษณีย์ไทย จับมือ NT เปิดจุดให้บริการ EMS Point นำร่อง 52 สาขา ครอบคลุม 16 จังหวัดภาคอีสาน
๑๖:๓๓ LINE จับกระแสโลก ต่อยอดธุรกิจไทยด้วยการตลาด NFT
๑๖:๑๙ ม.หอการค้าไทย ยืนยันพร้อมปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลใหม่ PDPA พร้อมตั้งคลีนิกให้คำปรึกษา
๑๖:๕๓ ไทยคม เปิดตัว IoT Solution ผ่านดาวเทียม LEO พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวทางทะเล
๑๖:๓๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เผยทางรอดส่งออกไทย ต้องปรับตัวมุ่งสู่ Net Zero
๑๖:๔๙ เดอะ พิซซ่า คอมปะนี เปิดร้านใหม่ 'เดอะ คอมปะนี' สไตล์โมเดิร์นอิตาเลียน รวมเมนูฮิต เสิร์ฟครบจบในร้านเดียว
๑๖:๕๓ ทีเคพาร์ค เสกความสนุกใน Play Matters เรื่องเล่นเรื่องใหญ่ เปิดพื้นที่การเล่นเติมเต็มจินตนาการให้กับเด็ก